Foras na Mara

Clár Oideachais na dTaiscéalaithe

Main Image. Explorers Education Programme.
The Marine Institute’s Explorers Education Programme engages with primary schools, teachers, children and the education network, creating marine leaders and ocean champions in Ireland.
Explorers News & Media
Explorers News & Media
Take a look at the Explorers Education news and media activities to see our latest stories, events and competitions. Don’t forget to dive into the Explorers short films and fun ocean facts that can be used in the classroom.
Explorers About Us & Contacts
Explorers About Us & Contacts
The Explorers Education Programme promotes ocean awareness, knowledge and engagement, as well as supports ocean literacy and marine education in primary schools. Browse through our mission and goals and if you have enquiries relating to the Explorers Education Programme, see our contact details for more information.
Explorers Ocean Literacy & SDG Resources
Explorers Ocean Literacy & SDG Resources
The Explorers Ocean Literacy & UN Sustainable Development Goals resources include a range of materials that can be used in the classroom to support learning about the ocean.
Explorers Outreach in Schools
Explorers Outreach in Schools
The Explorers Education Programme offers a range of marine themed modules for primary school students and teachers in the classroom, through blended learning as well as out-door education. Check out our modules including marine projects, seashores safaris, aquariums in the class, and taking part in a number of exciting marine workshops.
MARINE PROJECT RESOURCES
Explorers Marine Project Resources
The Explorers Marine Project Resources provide great teaching materials to help develop ocean literacy in the classroom. The cross curricular resources have also been developed to support STEM & STEAM topics, as well as themes covered by the UN Sustainable Development Goals.
Explorers Teachers Training
Explorers Teachers Training
The Explorers Education Programme provides a series of continued development training courses including DES approved summer courses, webinars and workshops. The Explorers team also provide a range of marine education webinars, workshops and field trips in collaboration with Education Support Centres as well as third level Institutes, supporting the delivery of STEM, ocean literacy and the Sustainable Development Goals.
Explorers STEM and Steam Projects
Explorers STEM and STEAM Projects
The Marine Institute and the Explorers Education team supports activities involving meeting marine scientists and creating projects in schools where STEM (science, technology, engineering and maths) and STEAM (including arts) can be adopted.
Explorers Publications
Explorers Publications
The Explorers Education Programme Publication for outreach and educators has some great materials for those interested in learning about the ocean and developing their ocean literacy. The publications include teachers project planning guides, children’s workbooks, activity and colouring books, as well as a selection of our favourite posters and presentations.
Explorers Seashore Resources
Explorers Seashore Resources
The Explorers Education Programme provides a Seashore Resources tool kit that teachers can use to introduce children to the seashore. The resources include short films, species information sheets, presentations, activity and worksheets for children, seashore safari guides and conservation codes, workbooks, fun facts and lots more.
Pleananna Ceachta na dTaiscéalaithe.
Pleananna Ceachta na dTaiscéalaithe
Tá sé mar aidhm ag pleananna ceachta agus gníomhaíochtaí na dTaiscéalaithe téamaí mara a chomhcheangal le snáitheanna a mhúintear sna bunscoileanna. Tá na pleananna ceachta bunaithe ar Churaclam Bunscoile na Comhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta (NCCA) lena n-áirítear Oideachas Sóisialta, Imshaoil agus Eolaíochta (OSIE), Matamaitic, Teanga, Stair, na hEalaíona, Ceol, Drámaíocht agus Corpoideachas.
Explorers Favourite Ocean Facts and Activities
Explorers Favourite Ocean Facts and Activities
While schools are closed, the Explorers team are sharing their favourite ocean facts, lessons and ideas for cross curricular projects, that teachers, parents and children can use while at home.
Acmhainní Eile. Grianghrafadóir Andrew Downes
Acmhainní Eile
D’aimsigh foireann na dTaiscéalaithe roinnt acmhainní agus suíomhanna gréasáin mara is féidir a úsáid mar thacaíocht le hábhar faoinár n-aigéin agus na farraigí timpeall chósta na hÉireann a mhúineadh do na daltaí.
Ceisteanna Coitianta na dTaiscéalaithe. Grianghrafadóir Jason Clarke photography
Ceisteanna Coitianta na dTaiscéalaithe
Tá “Fiafraigh d’Eolaí Mara na dTaiscéalaithe” tiomanta do cheisteanna a fhreagairt faoi oideachas mara. Féach ar Chartlann na gCeisteanna agus na bhFreagraí chun an dúrud faisnéis shuimiúil a fháil agus chun freagraí a aimsiú ar cheisteanna faoin aigéan agus faoi na speicis a mhaireann ann.