Foras na Mara

Foras na Mara
Marine Institute

Is muidne an ghníomhaireacht Stáit atá freagrach as taighde muirí, forbairt teicneolaíochta agus nuálaíocht in Éirinn.

horizontal bar

Cuirimid comhairle eolaíochta agus theicniúil ar fáil don Rialtas chun bonn eolais a sholáthar do bheartais agus chun tacú le forbairt inbhuanaithe acmhainn mhara na hÉireann.

  • Patricia Wilson - Marine Institute
  • Aodhán Fitzgerald - Research Vessel Operations
  • since the fish is mostly head and the head is mostly mouth

    Marine Fact

  • Building Ocean Knowledge, Delivering Ocean Services
  • by the Marine Institute in Industry-Led Marine Projects

RÉIMSÍ GNÍOMHAÍOCHTA

horizontal bar
Tugaimid faoi thaighde agus forbairt mhuirí agus déanaimid é a chomhordú, a chur chun cinn agus cuidímid leis.
Ina theannta sin, cuirimid seirbhísí ar fáil a bhaineann le taighde agus forbairt a chuireann forbairt eacnamaíoch chun cinn, a chruthaíonn fostaíocht agus an a chosnaíonn an timpeallacht mhuirí.
Is féidir tuilleadh eolais a fháil faoi aon cheann de na príomhréimsí gníomhaíochta thíos:

Ionad Sonraí Muirí

Bailíonn, coimeádann agus scaipeann an tIonad Sonraí Muirí Náisiúnta faisnéis a bhaineann le cúrsaí mara.

Fiosraigh

NUACHT & IMEACHTAÍ

One of the most prestigious events in the European maritime calendar is officially handed over to Cork City and Ireland
One of the most prestigious events in the European maritime calendar is officially handed over to Cork City and Ireland
Find out more...
European Maritime Day 2019, taking place in Lisbon, Portugal from 16-17 May
Research collaboration highlighted at European Maritime Day
Find out more...
Dr Katie Thomas
New research on Atlantic salmon scale growth
Find out more...
A swell-tering start to SeaFest 2018, Ireland's national maritime festival, in Galway. Pictured with Doug Allan, renowned wildlife and underwater cameraman are Seren Flavin, age 5, and Amy Sarma, age 7, and Alexander Bocquel, age 3. Photo Jason Clarke.
Marine Institute to showcase science and the sea at SeaFest 2019
Find out more...

TAIGHDE, MAOINIÚ & FOILSEACHÁIN

horizontal bar
Íomha Taighde
TAIGHDE

Faisnéis faoi Straitéis Nuálaíochta agus Taighde Mhuirí na hÉireann 2017-2021

Íomha maoiniú
MAOINIÚ

Féach ar na deiseanna is déanaí maidir le maoiniú taighde

Íomha foilseacháin
FOILSEACHÁIN

Féach ar thuarascálacha corparáideacha & teicniúla & ailt phiarmheasúnaithe

Oibriú linn

Creidimid gurb iad ár ndaoine an tsócmhainn is fearr atá againn. Aimsigh breise faisnéise faoi na deiseanna atá ar fáil chun oibriú le Foras na Mara.
Aimsigh breis faisnéise

Suibscríobh lenár liosta seoltaí chun teacht ar nuacht ó Fhoras na Mara agus ar fhógraí faoi fholúntais.

SUIBSCRÍOBH