Foras na Mara

Foras na Mara — Marine Institute

Is muidne an ghníomhaireacht Stáit atá freagrach as taighde muirí, forbairt teicneolaíochta agus nuálaíocht in Éirinn.

horizontal bar

Cuirimid comhairle eolaíochta agus theicniúil ar fáil don Rialtas chun bonn eolais a sholáthar do bheartais agus chun tacú le forbairt inbhuanaithe acmhainn mhara na hÉireann.

  • Closing Date is Friday, 22nd February 2019.
  • Building Ocean Knowledge, Delivering Ocean Services
  • Tom McDermott - Fisheries Scientist at the Marine Institute
  • by the Marine Institute in Industry-Led Marine Projects
  • live within 5km of the coast in Ireland.

      

RÉIMSÍ GNÍOMHAÍOCHTA

horizontal bar
Tugaimid faoi thaighde agus forbairt mhuirí agus déanaimid é a chomhordú, a chur chun cinn agus cuidímid leis.
Ina theannta sin, cuirimid seirbhísí ar fáil a bhaineann le taighde agus forbairt a chuireann forbairt eacnamaíoch chun cinn, a chruthaíonn fostaíocht agus an a chosnaíonn an timpeallacht mhuirí.
Is féidir tuilleadh eolais a fháil faoi aon cheann de na príomhréimsí gníomhaíochta thíos:

Ionad Sonraí Muirí

Bailíonn, coimeádann agus scaipeann an tIonad Sonraí Muirí Náisiúnta faisnéis a bhaineann le cúrsaí mara.

Fiosraigh

NUACHT & IMEACHTAÍ

Investment in Blue Innovation driving Ireland's marine sector
Investment in Blue Innovation driving Ireland's marine sector
Find out more...
Celebrating International Day of Women and Girls in Science
Celebrating International Day of Women and Girls in Science
Find out more...
Walter Munk: 1917-2019. Photo: Erik Jepsen/UC San Diego
Obituary Notice: Walter Munk, World-Renowned Oceanographer, Revered Scientist
Find out more...
Robotics research on board the RV Celtic Explorer. Images courtesy of CRIS, UL
UL Submarine Robot Investigates Historical WWI Ship Wrecks
Find out more...

TAIGHDE, MAOINIÚ & FOILSEACHÁIN

horizontal bar
Íomha Taighde
TAIGHDE

Faisnéis faoi Straitéis Nuálaíochta agus Taighde Mhuirí na hÉireann 2017-2021

Íomha maoiniú
MAOINIÚ

Féach ar na deiseanna is déanaí maidir le maoiniú taighde

Íomha foilseacháin
FOILSEACHÁIN

Féach ar thuarascálacha corparáideacha & teicniúla & ailt phiarmheasúnaithe

Oibriú linn

Creidimid gurb iad ár ndaoine an tsócmhainn is fearr atá againn. Aimsigh breise faisnéise faoi na deiseanna atá ar fáil chun oibriú le Foras na Mara.
Aimsigh breis faisnéise

Suibscríobh lenár liosta seoltaí chun teacht ar nuacht ó Fhoras na Mara agus ar fhógraí faoi fholúntais.

SUIBSCRÍOBH