Marine Institute

  • 29th June - 1st July, Galway
  • Thursday, 28th - Friday, 29th June, Galway
  • Ireland's marine territory covers up to 220 million acres (approx. 880,000km2), an area 10 times greater than our landmass.
  • Our national research vessels RV Celtic Explorer and RV Celtic Voyager are a key platform for Irish marine research
  • Harnessing Our Ocean Wealth - An Integrated Marine Plan for Ireland

Shadow Graphic

NUACHT & IMEACHTAÍ

At SeaFest 2018, you’ll find marine science at the heart of the festival. Picture Cr Cushla DromgoolRegan

SAVE THE DATE - Friday, 29th June - Sunday, 1st July. Galway.

Príomhfheidhmeannach Fhoras na Mara, Peter Heffernan, Yvonne Thompson, Comhpháirtí ag PwC agus Jim O'Toole, Príomhfheidhmeannach BIM, Cuideachta Forbartha Bia Mara na hÉireann ag seoladh Chruinniú Mullaigh ar Saibhreas ár nAigéin 2018 urraithe ag PwC, a bheidh ag tarlú ar an 28 agus 29 Meitheamh i nGaillimh. Díreofar ag an gcomhdháil dhá lá ar gheilleagar muirí na hÉireann ar fiú na billiúin euro é, pléifear an tionchar a bheidh ag Brexit ar uiscí na hÉireann, loingseoireacht chliste, lóistíocht mhara agus

Ceannairí Domhanda sa Gheilleagar Gorm chun Teacht Le Chéile i gcomhair Chruinniú Mullaigh...

Sailing at SeaFest 2017. Photo Andrew Downes

There will be something for everyone. See you in Galway 29th June - 1st July. Save the Date.

Marine Institute CEO Peter Heffernan, Yvonne Thompson, Partner at PwC and Jim O'Toole, CEO of BIM, Ireland's Seafood Development Company at the launch of Our Ocean Wealth Summit 2018 sponsored by PwC, which takes place on 28 and 29 June in Galway.   The 2 day conference will focus on Ireland's multi-billion euro marine economy, discussing the impact of Brexit on Irish waters, smart shipping, sea and airfreight logistics and Ireland’s seafood sector, marine renewables, marine research, maritime commerce, fin

Fishing for Business Opportunities: Catch onto new strategies at Our Ocean Wealth Summit

RÉIMSÍ GNÍOMHAÍOCHTA

Táimid ag tabhairt faoi, a chomhordú, a chur chun cinn agus cuidiú le taighde agus forbairt mhara. Theannta sin, cuirimid seirbhísí a bhaineann le taighde agus forbairt a chur chun cinn forbairt eacnamaíoch, fostaíocht a chruthú agus an comhshaol mara a chosaint. Faigh tuilleadh eolais faoi aon cheann de na príomhréimsí gníomhaíochta.

BONNEAGAR & ÁISEANNA

Ár n-áiseanna saotharlainne, ár soithigh thaighde náisiúnta, ár bhfeithicil chianoibrithe domhainmhara, ár seirbhísí fuinnimh an Aigéin agus ár n-áiseanna leithleacha taighde dobharcheantair, cuireann siad go léir ardán riachtanach ar fáil le haghaidh taighde mara.

> SOITHÍ TAIGHDE

> ÁISEANNA DHOBHARCHEANTAR NEWPORT

> FUINNEAMH AN AIGÉIN

> ÁISEANNA SAOTHARLAINNE & FOIRGNIMH

MI Headquarters
side