Foras na Mara

Foras na Mara
Marine Institute

Is muidne an ghníomhaireacht Stáit atá freagrach as taighde muirí, forbairt teicneolaíochta agus nuálaíocht in Éirinn.

horizontal bar

Cuirimid comhairle eolaíochta agus theicniúil ar fáil don Rialtas chun bonn eolais a sholáthar do bheartais agus chun tacú le forbairt inbhuanaithe acmhainn mhara na hÉireann.

  • Aodhán Fitzgerald - Research Vessel Operations
  • since the fish is mostly head and the head is mostly mouth

    Marine Fact

  • Vera Quinlan - Marine Scientist, INFOMAR Programme
  • Building Ocean Knowledge, Delivering Ocean Services
  • by the Marine Institute in Industry-Led Marine Projects

RÉIMSÍ GNÍOMHAÍOCHTA

horizontal bar
Tugaimid faoi thaighde agus forbairt mhuirí agus déanaimid é a chomhordú, a chur chun cinn agus cuidímid leis.
Ina theannta sin, cuirimid seirbhísí ar fáil a bhaineann le taighde agus forbairt a chuireann forbairt eacnamaíoch chun cinn, a chruthaíonn fostaíocht agus an a chosnaíonn an timpeallacht mhuirí.
Is féidir tuilleadh eolais a fháil faoi aon cheann de na príomhréimsí gníomhaíochta thíos:

Ionad Sonraí Muirí

Bailíonn, coimeádann agus scaipeann an tIonad Sonraí Muirí Náisiúnta faisnéis a bhaineann le cúrsaí mara.

Fiosraigh

NUACHT & IMEACHTAÍ

Exploring Our Marine - RV Celtic Explorer
Exploring Our Marine with the Marine Institute
Find out more...
'It's Getting too Hot' Completed artwork by Scoil Realt na Mara, middle classes, Kilkee – Photo credit: Mike Mulcaire
Exhibition showcases student artwork created from marine plastic
Find out more...
New Phone system Oranmore
Phone System Upgrade Thursday and Friday
Find out more...
Thomas Furey, INFOMAR, Stephane Crouzat. Ambassador of France in Ireland, Dr Paul Commolly, Marine Institute and Attaché for Science and Technology Marc Daumas visit the Marine Institute Headquarters in Oranmore on the 14th March 2019.
Ambassador of France visits the Marine Institute
Find out more...

TAIGHDE, MAOINIÚ & FOILSEACHÁIN

horizontal bar
Íomha Taighde
TAIGHDE

Faisnéis faoi Straitéis Nuálaíochta agus Taighde Mhuirí na hÉireann 2017-2021

Íomha maoiniú
MAOINIÚ

Féach ar na deiseanna is déanaí maidir le maoiniú taighde

Íomha foilseacháin
FOILSEACHÁIN

Féach ar thuarascálacha corparáideacha & teicniúla & ailt phiarmheasúnaithe

Oibriú linn

Creidimid gurb iad ár ndaoine an tsócmhainn is fearr atá againn. Aimsigh breise faisnéise faoi na deiseanna atá ar fáil chun oibriú le Foras na Mara.
Aimsigh breis faisnéise

Suibscríobh lenár liosta seoltaí chun teacht ar nuacht ó Fhoras na Mara agus ar fhógraí faoi fholúntais.

SUIBSCRÍOBH