Foras na Mara

Oideachas agus For-Rochtain

Oideachas agus For-Rochtain: Príomhíomhá. Grianghrafadóir Cushla Dromgool Regan

Léargas Ginearálta ar Oideachas agus For-Rochtain

Tá sé mar aidhm ag ár ngníomhaíochtaí oideachais agus for-rochtana feasacht ar dheiseanna muirí agus ar acmhainn mhara na hÉireann a chur chun cinn.

Clár Oideachais na dTaiscéalaithe
Clár Oideachais na dTaiscéalaithe
Cuirtear neart ar fáil i gClár Oideachais na dTaiscéalaithe, lena n-áirítear pleananna ceachta, acmhainní agus gníomhaíochtaí taitneamhacha do mhúinteoirí bunscoile chun spéis agus eolas a ndaltaí inár n-aigéan, sa mhuirthimpeallacht, i speicis agus i gcladaí a spreagadh.
Tacaíonn Foras na Mara le Clár Oideachais na dTaiscéalaithe, agus tá sé á mhaoiniú faoi Chlár Taighde na Mara ag Rialtas na hÉireann.
Lean an Loingeas
Lean an Loingeas
Acmhainn teagaisc ar líne do dhaltaí bunscoile é Lean an Loingeas, ina mbaintear leas as córas rianaithe satailíte ar leith, as sé cheacht shoiléire agus as pleananna teagaisc is féidir a íoslódáil. Tugann an acmhainn sin fíorléargas do dhaltaí idir 7 agus 12 bhliain d’aois ar an ngnáthshaol ar muir.
Oideachas Muirí. Big Stock Image.
Oideachas Muirí
Tá deiseanna ann chun foghlaim faoi thionchar an tionscail mhuirí ar an ngnáthshaol in Éirinn agus chun gairm a chleachtadh sa tionscal muirí freisin trí oiliúint agus fostaíocht.
Sea for Society Image.
Sea for Society
Sea for Society (SFS) is a European Project funded by DG Research (amp) Innovation under the Theme Science in Society. The project aims to develop and enrich the concept of Blue Society , preparing at the same time mechanisms for cooperation.