Foras na Mara

Oideachas agus For-Rochtain

Oideachas agus For-Rochtain: Príomhíomhá. Grianghrafadóir Clare Keough

Oideachas agus For-Rochtain

Éilíonn Harnessing Our Ocean Wealth go neartófar ár bhféiniúlacht mhuirí, feasacht mhéadaithe ar luach, deiseanna agus fiúntas sochaíoch ár n-aigéan, chomh maith le rannpháirtíocht leis an aigéan a fheabhsú. Trí Chlár Oideachais na dTaiscéalaithe agus imeachtaí for-rochtana mar SeaFest, tá sé mar aidhm ag Foras na Mara spreagadh a thabhairt do ghlúin nua de lucht aigéin agus an tsochaí a chur ar an eolas faoi luach acmhainn mara na hÉireann, tábhacht an aigéin agus obair Fhoras na Mara. Le tuilleadh a fháil amach, tum isteach go domhain sna haigéin acmhainní foghlama atá ar fáil thíos.

Oceans of Learning Image
Oceans of Learning
Learn more about our ocean through a range of topics that explore Ireland’s marine resource and the work of scientists at the Marine Institute. Take a look at our downloadable resources, videos and interactive activities.
Clár Oideachais na dTaiscéalaithe
Clár Oideachais na dTaiscéalaithe
Tá sé mar aidhm ag Clár Oideachais na dTaiscéalaithe spreagadh a thabhairt do mhúinteoirí bunscoile agus a ndaltaí spéis, feasacht agus rannpháirtíocht a fhorbairt san aigéan. Soláthraíonn an clár pleananna ceachta, acmhainní agus gníomhaíochtaí traschuraclaim a thacaíonn leis an gcuraclam náisiúnta. Soláthraíonn an clár Taiscealaithe saineolaithe for-rochtana a thugann cuairt ar scoileanna timpeall chósta na hÉireann, ag tacú le múinteoirí téamaí mara a mhúineadh sa rang. Cuireann sé oiliúint agus cúrsaí CPD arna faomhadh ag an Roinn Oideachais trí Ionaid Oideachais ATECI ar fáil do mhúinteoirí. Tacaíonn Foras na Mara le Clár Oideachais na dTaiscéalaithe agus tá sé á mhaoiniú faoi Chlár Taighde na Mara ag Rialtas na hÉireann.
Aigéin na Foghlama
Aigéin na Foghlama
Foghlaim tuilleadh faoinár n-aigéan trí raon ábhar a dhéanann iniúchadh ar acmhainn mhuirí na hÉireann agus obair eolaithe i bhForas na Mara. Féach ar ár n-acmhainní, físeáin agus gníomhaíochtaí idirghníomhacha is féidir a íoslódáil.
An Fharraige a Thaiscéaladh
An Fharraige a Thaiscéaladh
Is cuma cén fhad a chónaíonn tú ón gcladach, bíonn tionchar ag an aigéan ar shaol gach duine. Clúdaíonn An Fharraige a Thaiscéaladh réimse ábhar lena n-áirítear an RV Celtic Explorer, geilleagar ár n-aigéin agus ár n-aeráid atá ag athrú. Tá na grafaicí seo ar fáil le híoslódáil saor in aisce.
Ár bhfoireann
Ár bhfoireann
Bíonn Foras na Mara ag ceiliúradh na héagsúlachta i measc a fhoirne féin. Sna físeáin bheochana agus sna próifílí seo, roinneann an fhoireann a gcuid conairí staidéir agus gairme, an obair a dhéanann siad le Foras na Mara agus an tionchar tábhachtach a bhíonn ag a gcuid oibre.
Fíricí Mara
Fíricí Mara
An raibh a fhios agat gur féidir le hochtapas dath a cholainne a athrú? An raibh a fhios agat go dtarlaíonn gníomhaíocht bholcánach faoin bhfarraige? Ó loingseoireacht agus bia mara go siorcanna agus longa briste, faigh amach tuilleadh faoinár n-aigéan tríd an tsraith ildaite seo d’fhíricí mara.
SeaFest
SeaFest
Is í SeaFest an fhéile mhuirí is mó agus is suntasaí in Éirinn - deireadh seachtaine d’imeachtaí agus gníomhaíochtaí spraíúla saor in aisce do gach aois. Cruthaíonn SeaFest feasacht ar ár n-oidhreacht mhuirí agus déanann sí ceiliúradh ar an iliomad bealaí a shaibhríonn ár bhfarraigí agus ár n-aigéan ár saol.
Saibhreas ár n-Aigéin
Saibhreas ár n-Aigéin
Is Plean Comhtháite Mara é Harnessing Our Ocean Wealth, ina leagtar amach treochlár d’fhís, spriocanna agus gníomhartha ardleibhéil an Rialtais ar fud beartais, rialachais agus gnó chun acmhainn mhuirí na hÉireann a bhaint amach.
Taispeántas The Wild Atlantic – Sea Science
Taispeántas The Wild Atlantic – Sea Science
Léim go domhain isteach san aigéan ag an taispeántas The Wild Atlantic – Sea Science agus foghlaim faoi iontais an domhain mhara. Tá an taispeántas idirghníomhach spraíúil seo oscailte don phobal i Músaem Cathrach na Gaillimhe.
Acmhainní Físe
Acmhainní Físe
D'fhorbair agus thacaigh Foras na Mara le léirithe scannánaíochta agus na meán chun saol muirí na hÉireann agus luach ár n-aigéin a chur i láthair. Ó chláir faisnéise go beochaintí, féach ar an raon acmhainní físe atá ar fáil.
Óideanna dár nAigéan
Óideanna dár nAigéan
Leis na céadta bliain, tá cumhacht na farraige ag snámh tríd an bhfilíocht. Fiáin agus suaimhneach, contúirteach agus álainn, ardaíonn an fharraige ár gcroí agus ár n-anam lena draíocht agus mistéir. Caith súil ar ár mbailiúcháin filíochta agus athfhriotal arb é an fharraige a bhfoinse spreagtha.
Arial/Sparks
Aerial/Sparks
Tá ealaíontóirí, scríbhneoirí agus cumadóirí as Éirinn agus as an Eoraip tagtha le chéile ar árthach taighde Fhoras na Mara, an RV Celtic Explorer, mar chuid de Aerial/Sparks, tionscadal de chuid Gaillimh 2020.