Foras na Mara

Ceisteanna Coitianta na dTaiscéalaithe

Ceisteanna Coitianta na dTaiscéalaithe: Príomhíomhá. Grianghrafadóir Jason Clarke

Léargas Ginearálta ar Cheisteanna Coitianta na dTaiscéalaithe

Tá “Fiafraigh d’Eolaí Mara na dTaiscéalaithe” tiomanta do cheisteanna a fhreagairt faoi oideachas mara. Féach ar Chartlann na gCeisteanna agus na bhFreagraí chun an dúrud faisnéis shuimiúil a fháil agus chun freagraí a aimsiú ar cheisteanna faoin aigéan agus faoi na speicis a mhaireann ann. Mura féidir leat teacht ar fhreagra sna catagóirí thíos, cuir ríomhphost chugainn chun ceist a chur ar cheann d'noirin [at] nationalaquarium [dot] ie (Subject: Explorer%20FAQ) ( Eolaithe Mara na dTaiscéalaithe).

Ceisteanna agus Freagraí faoi Veirteabraigh Mhara. Grianghrafadóir Cushla Dromgool-Regan
Ceisteanna agus Freagraí faoi Veirteabraigh Mhara
Ainmhithe ag a bhfuil cnámh droma iad Veirteabraigh Mhara. Baineann na ceisteanna agus na freagraí seo a leanas le veirteabraigh mhara, lena n-áirítear éisc, éin agus mamaigh...
Ceisteanna agus Freagraí faoi Inveirteabraigh Mhara. Grianghrafadóir Cushla Dromgool-Regan
Ceisteanna agus Freagraí faoi Inveirteabraigh Mhara
Ainmhithe nach bhfuil cnámh droma acu iad Inveirteabraigh Mhara. Féach ar na ceisteanna agus na freagraí seo a leanas chun tuilleadh faisnéise a fháil faoi phortáin, gliomaigh, smugairlí róin agus níos mó...
Ceisteanna agus Freagraí faoi Chúrsaí Mara Eile. Grianghrafadóir J. White
Ceisteanna agus Freagraí faoi Chúrsaí Mara Eile
Clúdaíonn na ceisteanna agus na freagraí seo a leanas ábhair mhara eile ar nós plandaí, algaí, taoidí agus níos mó.
Ceisteanna agus Freagraí faoi Conas d’Uisceadán Féin a Chur i bhFearas. Grianghrafadóir Noirin Burke
Ceisteanna agus Freagraí faoi Conas d’Uisceadán Féin a Chur i bhFearas
Tugtar faisnéis sa rannán seo a leanas faoin dóigh a dtig leat d’umar féin a réiteach. Ba cheart a chuimhneamh gur ar bhonn sealadach amháin ba chóir umar éisc sáile a leagan amach sa seomra ranga agus nach mór na speicis dhúchasacha uile a chur ar ais ina dtimpeallacht nádúrtha. Tá ceisteanna agus freagraí sa rannán seo freisin a chabhróidh leat le fadhbanna coitianta a d’fhéadfadh teacht chun cinn le humair éisc.