Foras na Mara

Scoileanna agus Modúil na dTaiscéalaithe

Scoileanna agus Modúil na dTaiscéalaithe: Príomhíomhá. Grianghrafadóir Jason Clarke

Léargas Ginearálta ar Scoileanna agus Modúil na dTaiscéalaithe

Cuireann Clár Oideachais na dTaiscéalaithe raon modúil ar fáil do dhaltaí agus do mhúinteoirí bunscoile a thugann deis dóibh foghlaim faoinár n-aigéan agus faoinár gcladaí. Áirítear sna modúil tionscadail mhara, safari cladaigh, uisceadán a bheith sa seomra ranga, agus roinnt ceardlann mara spreagúla.

Tar éis modúl a chríochnú, bronnfar Deimhniú Rannpháirtíochta na dTaiscéalaithe ar an rang agus ar na daltaí.

Explorers Education Programme. Explorers Lesson Plans. Photographer Andrew Downes
Foirmeacha Iarratais d’Oideachas na dTaiscéalaithe
Féadfaidh múinteoirí bunscoile iarratas a dhéanamh le bheith rannpháirteach i gClár Oideachais na dTaiscéalaithe. Is iomaí modúl atá ar fáil sa Chlár.
Uisceadán na dTaiscéalaithe sa Seomra Ranga. Grianghrafadóir Jason Clarke
Uisceadán na dTaiscéalaithe sa Seomra Ranga
Cuirfear uisceadán sáile na dTaiscéalaithe ina mbeidh speicis dhúchasacha ar fáil mar aon le hacmhainní oideachais d’fhonn tabhairt faoi obair thionscadail traschuraclaim.
Tionscadal Mara na dTaiscéalaithe. Grianghrafadóir Andrew Downes
Tionscadal Mara na dTaiscéalaithe
Tabharfaidh Oifigeach Oideachais na dTaiscéalaithe tús eolais do na daltaí ar a n-ábhar mara roghnaithe.
Safari Cladaigh na dTaiscéalaithe. Grianghrafadóir Mike Shaughnessy
Safari Cladaigh na dTaiscéalaithe.
Eagróidh Oifigeach Oideachais na dTaiscéalaithe safari cladaigh d’fhonn scrúdú a dhéanamh ar an muirthimpeallacht áitiúil.
Ceardlanna na dTaiscéalaithe. Grianghrafadóir Andrew Downes
Ceardlanna na dTaiscéalaithe (táille bheag)
Is féidir Ceardlanna na dTaiscéalaithe a chur in áirithe chun tús eolais a thabhairt do dhaltaí ar speicis mhara agus ar ár n-aigéin. Reáchtáiltear Ceardlanna na dTaiscéalaithe le linn Sheachtain na Matamaitice (Deireadh Fómhair), Sheachtain na hEolaíochta (Samhain) agus Sheachtain na hInnealtóireachta (Feabhra).