Foras na Mara

Clár Oideachais na dTaiscéalaithe

Clár Oideachais na dTaiscéalaithe: Príomhíomhá. Grianghrafadóir Noirin Burke

Léargas Ginearálta ar Chlár Oideachais na dTaiscéalaithe

Cuirtear neart ar fáil i gClár Oideachais na dTaiscéalaithe, lena n-áirítear pleananna ceachta, acmhainní agus gníomhaíochtaí taitneamhacha do mhúinteoirí bunscoile chun spéis agus eolas a ndaltaí inár n-aigéan, sa mhuirthimpeallacht, i speicis agus i gcladaí a spreagadh.

Tacaíonn Foras na Mara le Clár Oideachais na dTaiscéalaithe, agus tá sé á mhaoiniú faoi Chlár Taighde na Mara ag Rialtas na hÉireann.

Ráiteas Misin Agus Spriocanna. Grianghrafadóir Tom Szumski
Ráiteas Misin Agus Spriocanna
Tá sé mar aidhm ag The Explorers Education Programme™ forbairt a dhéanamh ar oidhreacht mhara agus mhuirí na hÉireann trí fheasacht a mhéadú ar an luach, ar na deiseanna agus ar na buntáistí sóisialta a bhaineann le saibhreas agus le féiniúlacht ár n-aigéin.
Scoileanna agus Modúil na dTaiscéalaithe. Grianghrafadóir Jason Clarke photography
Scoileanna agus Modúil na dTaiscéalaithe
Mura bhfuil tú páirteach i gClár Oideachais na dTaiscéalaithe cheana féin, faigh amach conas clárú. Cláraigh agus taispeáin do do chuid daltaí cé chomh tábhachtach is atá cúrsaí mara don ghnáthshaol! Cuirtear gníomhaíochtaí éagsúla ar fáil lena n-áirítear uisceadán sáile na dTaiscéalaithe sa seomra ranga; tionscadal mara a chur i gcrích agus a chur i láthair sa rang; freastal ar shafari cladaigh; nó páirt a ghlacadh i gceardlanna mara.
Explorers STEM and Steam Projects
Explorers STEM and STEAM Projects
The Marine Institute and the Explorers Education team supports activities involving meeting marine scientists and creating projects in schools where STEM (science, technology, engineering and maths) and STEAM (including arts) can be adopted.
Pleananna Ceachta na dTaiscéalaithe. Grianghrafadóir Andrew Downes
Pleananna Ceachta na dTaiscéalaithe
Tá sé mar aidhm ag pleananna ceachta agus gníomhaíochtaí na dTaiscéalaithe téamaí mara a chomhcheangal le snáitheanna a mhúintear sna bunscoileanna. Tá na pleananna ceachta bunaithe ar Churaclam Bunscoile na Comhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta (NCCA) lena n-áirítear Oideachas Sóisialta, Imshaoil agus Eolaíochta (OSIE), Matamaitic, Teanga, Stair, na hEalaíona, Ceol, Drámaíocht agus Corpoideachas.
Teacher's Resources. Grianghrafadóir Andrea Woods
Teacher's Resources
The Explorers team have compiled a selection of teachers resources including class presentations, information books and illustrations that can be used with the Explorer lesson plans. These include background information about the seashore and Ireland s marine territory.
Acmhainní Eile. Grianghrafadóir Andrew Downes
Acmhainní Eile
D’aimsigh foireann na dTaiscéalaithe roinnt acmhainní agus suíomhanna gréasáin mara is féidir a úsáid mar thacaíocht le hábhar faoinár n-aigéin agus na farraigí timpeall chósta na hÉireann a mhúineadh do na daltaí.
Ceisteanna Coitianta na dTaiscéalaithe. Grianghrafadóir Jason Clarke photography
Ceisteanna Coitianta na dTaiscéalaithe
Tá “Fiafraigh d’Eolaí Mara na dTaiscéalaithe” tiomanta do cheisteanna a fhreagairt faoi oideachas mara. Féach ar Chartlann na gCeisteanna agus na bhFreagraí chun an dúrud faisnéis shuimiúil a fháil agus chun freagraí a aimsiú ar cheisteanna faoin aigéan agus faoi na speicis a mhaireann ann.
Cúrsaí Oiliúna agus Ceardlanna na dTaiscéalaithes. Grianghrafadóir Cushla Drumgool-Regan
Cúrsaí Oiliúna agus Ceardlanna na dTaiscéalaithe
Cheap Foras na Mara agus comhpháirtithe na dTaiscéalaithe cúrsaí oiliúna agus ceardlann do mhúinteoirí agus do dhaltaí le foghlaim faoinár n-aigéin.
Explorer Contacts. Grianghrafadóir Jonathan White
Explorer Contacts
If you have any queries relating to the Explorers Education Programme, see the following contacts.
Nuacht na dTaiscéalaithe. Grianghrafadóir Cushla Dromgool-Regan
Nuacht na dTaiscéalaithe
Tugann Oifigeach Oideachais na dTaiscéalaithe agus rannpháirtithe eile Taiscéalaithe nuashonruithe rialta faoinár n-aigéin, chomh maith le roinnt ceachtanna taitneamhacha, gníomhaíochtaí agus turgnaimh spreagúla is féidir a úsáid sa rang.