Foras na Mara

Ráiteas Misin Agus Spriocanna

 Ráiteas Misin Agus Spriocanna. Grianghrafadóir Tom Szumski

Ár Ráiteas Misin:

Tá sé mar aidhm ag The Explorers Education Programme™ forbairt a dhéanamh ar oidhreacht mhara agus mhuirí na hÉireann trí fheasacht a mhéadú ar an luach, ar na deiseanna agus ar na buntáistí sóisialta a bhaineann le saibhreas agus le féiniúlacht ár n-aigéin.

 

Ár Spriocanna:

  1. OIDEACHAS A CHUR ar leanaí bunscoile, ar mhúinteoirí agus ar lucht oideachais in Éirinn, ag cur ar a gcumas tionchar an aigéin orainne agus ár dtioncharna ar an aigéan a thuiscint, trí ghníomhaíochtaí for-rochtana agus trí ghníomhaíochtaí in ionaid in Éirinn.
  2. COMHORDÚ a dhéanamh ar oiliúint i bhforbairt ghairmiúil agus ar cheardlanna do mhúinteoirí agus do mhúinteoirí faoi oiliúint, chun a scileanna litearthachta muirí a fhorbairt agus chun úsáid ábhair mhuirí a thagann teacht an gcuraclam náisiúnta a chur chun cinn.
  3. FORBAIRT a dhéanamh ar ábhar agus ar acmhainní oideachais bunaithe ar churaclam bunscoile na hÉireann chun tacú le múinteoirí atá ag teagasc cúrsaí muirí sna bunscoileanna.
  4. CUR CHUN CINN a dhéanamh ar ghníomhaíochtaí litearthachta aigéin agus for-rochtana muirí le pobail áitiúla, le lucht oideachais agus le lucht tionchair trí imeachtaí agus trí na meáin, d’fhonn plé agus caint a chur ar bun maidir lenár n-aigéan.