Foras na Mara

Próiseas Áirithinte Mhodúl na dTaiscéalaithe

Explorers. Photographer Andrew Downes.

Soláthraíonn The Explorers Education Programme™ raon modúl muirí do ranganna i mbunscoileanna, arna n-éascú ag ionaid for-rochtana agus ag oifigigh oideachais muirí i gcontaetha éagsúla timpeall na hÉireann. Is féidir le múinteoirí bunscoile iarratas a dhéanamh a bheith rannpháirteach sna modúil ina dtairgfear cuairteanna ranga ó oifigeach oideachais muirí, treoracha teagaisc agus molfar pleananna ceachta spraíúla a bhfuil tacaíocht acu ó churaclam na Comhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta, mar aon le raon acmhainní agus gníomhaíochtaí na múinteoirí.

Áirítear leis na modúil uisceadáin sáile sa rang, safari cladaigh, tionscadail mhuirí, ceardlanna muirí ag ionaid agus tionscadail ealaíne speisialta. Tairgeann roinnt ionad rogha de na modúil atá ar an liosta agus ní mór áirithintí a dhéanamh. D’fhéadfadh táille bheag a bheith ag gabháil leis na ceardlanna muirí agus an tionscadal ealaíne speisialta agus beidh sé sin le híoc díreach leis an ionad.

Chun tuilleadh faisnéise agus foirmeacha iarratais a fháil, téigh i dteagmháil leis an ionad for-rochtana a thacaíonn leis an Explorers Education Programme™ i do cheantar:

Tacaíonn Foras na Mara le The Explorers Education Programme™, agus tá sé á mhaoiniú faoi Chlár Taighde na Mara ag Rialtas na hÉireann.