Foras na Mara

Safari Cladaigh na dTaiscéalaithe

Explorers Education Programme Seashore Safari_Photograph Andrew Downes

Tugann an modúl Safari Cladaigh na dTaiscéalaithe deis do mhúinteoirí a rang a thabhairt chuig an gcladach agus a bheith rannpháirteach i ngníomhaíochtaí idirghníomhacha ag foghlaim faoi ghnáthóga muirí, nithe beo agus feasacht chomhshaoil agus cúram ar an trá.  Beidh Oifigeach Oideachais na dTaiscéalaithe in éineacht leis an rang agus cuirfear an trealamh samplála go léir ar fáil chun iniúchadh a dhéanamh ar an gcladach.  Cuirfear treoir do mhúinteoirí ar fáil do na múinteoirí mar aon le hacmhainní oideachais agus pleananna ceachta a mholfar dóibh chun obair thionscadail thraschuraclaim a dhéanamh bunaithe ar a gcuairt ar an gcladach. Tá an modúl oiriúnach le haghaidh rang 3 agus 4 nó rang 5 agus 6.  Ní féidir ach le 30 dalta ar a mhéad a bheith sa seomra ranga.

Mar chuid den mhodúl ar Safari Cladaigh d’fhéadfadh Oifigeach Oideachais na dTaiscéalaithe cuairt lae iomlán a thabhairt ar an gcladach nó cuairt leathlá ar an trá (thart ar 3 uair an chloig) agus cuairt ina dhiaidh sin ar an rang chun measúnú a dhéanamh ar an obair thionscadail a rinne an rang tar éis dóibh cuairt a thabhairt ar an gcladach.  Mar chuid den chuairt ar an gcladach déanfar iniúchadh ar ghnáthóga muirí agus ar nithe beo mar aon le cluichí foghlama idirghníomhacha ar an trá (ach an aimsir a bheith go maith).   Ar an gcuairt ina dhiaidh sin tabharfaidh an rang cur i láthair agus pléifidh siad a n-obair thionscadail a bhaineann lena dtaithí ar an gcladach.  Beidh gníomhaíochtaí spraíúla ar siúl sa mhodúl seo ina ndéanfar measúnú ar litearthacht aigéin na ndaltaí agus bronnfar Deimhniú Rannpháirtíochta na dTaiscéalaithe orthu nuair a chuirfidh siad an modúl i gcrích.  

Ní mór turais allamuigh ar an gcladach a eagrú ionas go mbeidh siad ag feiliúint do thaoidí. Ba chóir go dtabharfadh na múinteoirí faoi deara nach mór don scoil na socruithe taistil chuig an gcladach agus ar ais arís a eagrú agus nach féidir le níos mó ná 30 duine dul ar an safari. 

D’fhéadfaí iarraidh ar mhúinteoirí a bheidh rannpháirteach sa mhodúl seo freastal ar cheardlann réamheolais sula gcuirfear an safari cladaigh ar fáil. 

Le tuilleadh faisnéise a fháil, déan teagmháil leis an ionad for-rochtana i do cheantar:  Teagmhálaithe Explorer

Tacaíonn Foras na Mara le The Explorers Education Programme™, agus tá sé á mhaoiniú faoi Chlár Taighde na Mara ag Rialtas na hÉireann.