Foras na Mara

Ceardlanna na dTaiscéalaithe

Explorers Education Programme Workshop_Photographer Clare Keogh

Tugann modúl cheardlann na dTaiscéalaithe deis do mhúinteoirí an tábhacht atá lenár muirí a mhúineadh dá rang tríd eolaíocht, innealtóireacht agus matamaitic ag ionad for-rochtana nó oideachais.  Sa cheardlann tabharfar réamheolas spraíúil maidir le litearthacht aigéin trí thurgnaimh idirghníomhacha, obair thionscadail agus plé grúpa.  Cuirfear acmhainní oideachais agus pleananna ceachta molta ar fáil do mhúinteoirí d’fhonn tabhairt faoi obair thionscadail thraschuraclaim bunaithe ar an gceardlann. Tá an modúl oiriúnach le haghaidh rang 3 agus 4 nó rang 5 agus 6.  Ní féidir ach le 30 dalta ar a mhéad a bheith sa seomra ranga.

Áirítear cuairt leathlae sa mhodúl ceardlainne (thart ar dhá uair an chloig). Tiocfar ar ais ina dhiaidh sin chun cuairt a thabhairt ar an rang (thart ar 1-2 uair an chloig) chun féachaint siar ar obair na ndaltaí agus beidh gníomhaíochtaí spraíúla mar chuid de ina ndéanfar measúnú ar litearthacht aigéin na ndaltaí agus bronnfar Deimhniú Rannpháirtíochta na dTaiscéalaithe orthu nuair a chuirfidh siad an modúl i gcrích. 

D’fhéadfadh roinnt de na hionaid for-rochtana táille bheag a ghearradh in aghaidh an dalta a fhreastalóidh ar na ceardlanna.

Le tuilleadh faisnéise a fháil, déan teagmháil leis an ionad for-rochtana i do cheantar:  Teagmhálaithe Explorer

Tacaíonn Foras na Mara le The Explorers Education Programme™, agus tá sé á mhaoiniú faoi Chlár Taighde na Mara ag Rialtas na hÉireann.