Foras na Mara

Clár Oideachais na dTaiscéalaithe

Main Image. Explorers Education Programme.
The Marine Institute’s Explorers Education Programme engages with primary schools, teachers, children and the education network, creating marine leaders and ocean champions in Ireland.
Explorers News & Media
Explorers News & Media
Take a look at the Explorers Education news and media activities to see our latest stories, events and competitions. Don’t forget to dive into the Explorers short films and fun ocean facts that can be used in the classroom.
Explorers About Us & Contacts
Explorers About Us & Contacts
The Explorers Education Programme promotes ocean awareness, knowledge and engagement, as well as supports ocean literacy and marine education in primary schools. Browse through our mission and goals and if you have enquiries relating to the Explorers Education Programme, see our contact details for more information.
Explorers Outreach in Schools
Explorers Outreach in Schools
The Explorers Education Programme offers a range of marine themed modules for primary school students and teachers in the classroom, through blended learning as well as out-door education. Check out our modules including marine projects, seashores safaris, aquariums in the class, and taking part in a number of exciting marine workshops.
Explorers Teachers Training
Explorers Teachers Training
The Explorers Education Programme provides a series of continued development training courses including DES approved summer courses, webinars and workshops. The Explorers team also provide a range of marine education webinars, workshops and field trips in collaboration with Education Support Centres as well as third level Institutes, supporting the delivery of STEM, ocean literacy and the Sustainable Development Goals.
Explorers Favourite Ocean Facts and Activities
Explorers Favourite Ocean Facts and Activities
While schools are closed, the Explorers team are sharing their favourite ocean facts, lessons and ideas for cross curricular projects, that teachers, parents and children can use while at home.
Ráiteas Misin Agus Spriocanna. Grianghrafadóir Tom Szumski
Ráiteas Misin Agus Spriocanna
Tá sé mar aidhm ag The Explorers Education Programme™ forbairt a dhéanamh ar oidhreacht mhara agus mhuirí na hÉireann trí fheasacht a mhéadú ar an luach, ar na deiseanna agus ar na buntáistí sóisialta a bhaineann le saibhreas agus le féiniúlacht ár n-aigéin.
Explorers STEM and Steam Projects
Explorers STEM and STEAM Projects
The Marine Institute and the Explorers Education team supports activities involving meeting marine scientists and creating projects in schools where STEM (science, technology, engineering and maths) and STEAM (including arts) can be adopted.
Pleananna Ceachta na dTaiscéalaithe. Grianghrafadóir Andrew Downes
Pleananna Ceachta na dTaiscéalaithe
Tá sé mar aidhm ag pleananna ceachta agus gníomhaíochtaí na dTaiscéalaithe téamaí mara a chomhcheangal le snáitheanna a mhúintear sna bunscoileanna. Tá na pleananna ceachta bunaithe ar Churaclam Bunscoile na Comhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta (NCCA) lena n-áirítear Oideachas Sóisialta, Imshaoil agus Eolaíochta (OSIE), Matamaitic, Teanga, Stair, na hEalaíona, Ceol, Drámaíocht agus Corpoideachas.
Teacher's Resources. Grianghrafadóir Andrea Woods
Teacher's Resources
The Explorers team have compiled a selection of teachers resources including class presentations, information books and illustrations that can be used with the Explorer lesson plans. These include background information about the seashore and Ireland s marine territory.
Acmhainní Eile. Grianghrafadóir Andrew Downes
Acmhainní Eile
D’aimsigh foireann na dTaiscéalaithe roinnt acmhainní agus suíomhanna gréasáin mara is féidir a úsáid mar thacaíocht le hábhar faoinár n-aigéin agus na farraigí timpeall chósta na hÉireann a mhúineadh do na daltaí.
Ceisteanna Coitianta na dTaiscéalaithe. Grianghrafadóir Jason Clarke photography
Ceisteanna Coitianta na dTaiscéalaithe
Tá “Fiafraigh d’Eolaí Mara na dTaiscéalaithe” tiomanta do cheisteanna a fhreagairt faoi oideachas mara. Féach ar Chartlann na gCeisteanna agus na bhFreagraí chun an dúrud faisnéis shuimiúil a fháil agus chun freagraí a aimsiú ar cheisteanna faoin aigéan agus faoi na speicis a mhaireann ann.
Explorer Contacts. Grianghrafadóir Jonathan White
Explorer Contacts
If you have any queries relating to the Explorers Education Programme, see the following contacts.