Foras na Mara

Gaeilge

 Irish icon Rang a Cúig agus Rang a Sé 

Snáithe: Teanga ó bhéal, léitheoireacht, Scríbhneoireacht
Snáithaonad: Ag tuiscint teanga, ag úsáid teanga
Téama: Mé Féin
Téideal: Má bhí mé iasc, cad ba mhaith liom a bheith?
Cuspóirí: Tá na páistí chun dearadh agus cruthú póstaer a dhéanann cur síos ar an t-iasc (nó ainmhí ó na farraige) ba mhaith leo a bheith. Déanfaidh na páistí cur síos ar cuma, an gnáthóg agus an bia a itheann an t-iasc is fearr leo trí pháirt a ghlacadh i gíomhaíochtaí teanga labharha, léitheoireachta agus scríbhneoireachta. 

................... 

Snáithe: Teanga ó bhéal, léitheoireacht, Scríbhneoireacht
Snáithaonad: Ag tuiscint teanga, ag úsáid teanga
Téama: Sa bhaile
Téideal: Dearadh mo theach
Cuspóirí: Tá na páistí chun a bheith sa ról mar dearthóir agus teach a dhearadh leis an teáma mara trí pháirt a ghlacadh i gníomhaíochtaí teanga labhartha, léitheoireachta agus scríbhneoireachta. 

 ....................

Snáithe: Teanga ó bhéal, léitheoireacht, Scríbhneoireacht
Snáithaonad: Ag tuiscint teanga, ag úsáid teanga
Téama: An scoil
Téideal: Thiocfaidh mo scoil chun bheith uisceadán farraige domhain
Cuspóirí: Úsáidfidh na páistí a samhlaíocht, eolas agus taithí ó turas go dtí uisceadán chun athdhear a dhéanamh ar a scoil (a rang) mar uisceadán farraige domhain samhailfhadú trí pháirt a ghlacadh i gníomhaíochtaí teanga labhartha, léitheoireachta agus scríbhneoireachta.

...............

Snáithe: Teanga ó bhéal, léitheoireacht, Scríbhneoireacht
Snáithaonad: Ag tuiscint teanga, ag úsáid teanga
Téama: Caitheamh aimsire
Téideal: An caitheamh aimsire is fearr liom ná ag iascaireacht
Cuspóirí: Tá na páistí chun thuiscint mhaith a fháil ar céard atá i gceist leis an caitheamh aimsire iascaireacht trí pháirt a ghlacadh i gníomhaíochtaí teanga labhartha, léitheoireachta agus scríbhneoireachta.

.................

Snáithe: Teanga ó bhéal, léitheoireacht, Scríbhneoireacht 
Snáithaonad: Ag tuiscint teanga, ag úsáid teanga
Téama: Teilifís
Téideal: Cén nuacht atá ag tarlú mar gheall ar na farraige ar fud an domhain ar an teilifís?
Cuspóirí: Ba chóir go mbeadh na páistí in ann forbairt a dhéanamh ar focail agus frásaí a bhaineann leis na farraige timpeall an domhain. In ann na focail agus frásaí nua a úsáid go muiníneach agus cuntas faoi mír nuachta a mbeadh ar an teilifís a scríobh, trí pháirt a ghlacadh i gníonhaíomhaíochtaí teanga labhartha, léitheoireachta agus scríbhneoireachta.