Foras na Mara

Ceisteanna agus Freagraí faoi Inveirteabraigh Mhara

Ainmhithe nach bhfuil cnámh droma acu iad Inveirteabraigh Mhara. Féach ar na ceisteanna agus na freagraí seo a leanas chun tuilleadh faisnéise a fháil faoi phortáin, gliomaigh, smugairlí róin agus níos mó.

An féidir le portáin snámh?

Gluaiseann nó siúlann bunús na bportán feadh ghrinneall na mara. Is féidir leis an luaineachán snámh tríd an gcolún uisce, áfach. Tá péire cos ar nós céasla ar chúl a gcoirp a chuireann ar a gcumas tiomáint tríd an uisce.

Cén chaoi a dtagann fás faoi phortáin/ghliomaigh?

Scoitheann portáin agus gliomaigh a mblaosc agus cuireann siad fás faoi cheann úr. Cuireann blaosc chrua an phortáin teorainn lena fhás. Dá bhrí sin, nuair is mian leo fás, caithfidh siad briseadh amach as a seanbhlaosc agus cró folaigh a aimsiú toisc go mbíonn siad an-bhog agus i mbaol ionsaí ó chreachadóirí ag an tráth sin. Ionsúnn siad uisce isteach ina gcorp ansin agus borrann siad, rud a ligeann do bhlaosc níos mó cruachan timpeall a gcoirp.

An plandaí nó ainmhithe iad bundúin leice?

Is ainmhithe iad bundúin leice cé go bhfuil siad cosúil le plandaí. Feidhmíonn a mbraiteoga fada cosúil le lámha a fhaigheann greim ar a gcreach agus a tharraingíonn é isteach ina mbéal atá i lár a gcoirp. Tá cealla goimhiúla ar bharr gach braiteoige fosta a chuireann néal ar iasc ar bith a dhéanann teagmháil leo. Cuidíonn sé sin leis na hanamóiní a gcreach a ghabháil.

An féidir smugairle róin a ithe?

Is féidir corr-smugairle róin a ithe. Mar shampla, féadtar Rhopilema hispidum, R. esculentum agus Nemopilema nomurai a ithe. Sula ndíoltar iad, déantar iad a phróiseáil ar bhealach a ndíghníomhachtaíonn cealla goimhiúla na mbraiteog agus bíonn siad sábháilte le hithe dá bharr. Bíonn an-éileamh orthu mar bhia i dtíortha áirithe agus meastar gur bia sláintiúil cothaitheach iad.

An bhfuil súile ag crosóga mara?

Tá súile ag crosóga mara ach ní hionann iad agus súile an duine. Tá "súilbhall" beag acu ar cheann gach láimhe atá in ann solas a bhrath. Níl na súilbhaill sin sách sofaisticiúil chun íomhánna a oibriú amach ach baineann na crosóga mara leas as a dtiúbchosa íogaire freisin lena mbealach a dhéanamh thart ar ghrinneall na farraige.