Foras na Mara

Corpoideachas

Tá pleananna ceachta agus gníomhaíochtaí Corpoideachais a bhaineann le cúrsaí mara ar fáil sna snáitheanna seo a leanas:

CorpoideachasRang na Naíonán Sóisearach agus na Naíonán Sinsearach  

Snáithe: Cluichí
Snáithaonad: Cluichí a chiallú agus a léirthuiscint.
Bogadh mar a Bheadh Ainmhí an Aigéin ann
Is é aidhm an phlean ceachta ná go n-aimseoidh na leanaí ní a léiríonn ainmhí farraige i limistéar teoranta den scoil.

 

CorpoideachasRang a hAon agus Rang a Dó

Snáithe: Cluichí
Snáithaonad: Cluichí a Cheapadh agus a Imirt. Cluichí a Chiallú agus a Léirthuiscint.
Cluiche Bhiashlabhra na Mara
Is é aidhm an phlean ceachta ná go n-imreoidh na leanaí cluichí clóis agus go bhfoghlaimeoidh siad faoi bhiashlabhra na mara ag an am céanna.

 

CorpoideachasRang a Trí agus Rang a Ceathair 

Snáithe: Cluichí
Snáithaonad: Cluichí a Cheapadh agus a Imirt
Cluiche an Tí Solais agus an Chladaigh Charraigigh
Is é aidhm an phlean ceachta ná go n-imreoidh na leanaí cluichí clóis agus go bhfoghlaimeoidh siad faoi na tithe solais atá againn in Éirinn ag an am céanna.

 

CorpoideachasRang a Cúig agus Rang a Sé 

Snáithe: Cluichí
Snáithaonad: Seoladh, Glacadh agus Taisteal. Cluichí a Cheapadh agus a Imirt
Cluiche Peile na bPortán
Is é aidhm an phlean ceachta ná go ndéanfaidh na leanaí cluichí a cheapadh agus a fhorbairt le comhpháirtí nó i ngrúpa beag, agus ainmhithe na mara á n-úsáid mar fhoinse spreagtha.