Foras na Mara

Ardseirbhísí Léarscáilíocht

Is roinn é Ardseirbhísí Léarscáilíochta sa rannóg Seirbhísí Aigéaneolaíochta agus Faisnéise i bhForas na Mara. Tá an fhoireann Ardseirbhísí Léarscáilíochta gafa le léarscáiliú hidreagrafach, geoifisiceach agus gnáthóg chomh maith le cláir INFOMAR a chur i ngníomh maidir le Malartú Sonraí, Comhtháthú agus Breisluach.

Cuireann Ardseirbhísí Léarscáilíochta rochtain ar shonraí gaolmhara agus úsáid as na sonraí sin chun cinn i gcomhair mórán úsáidí, lena n-áirítear:

  • Turasóireacht agus fóillíocht mhara – Aip Tumadóireachta INFOMAR
  • Bainistíocht iascach – claiseanna sceathraí na scadán a chosaint / tailte na gcloicheán a léarscáiliú / patrúin scaipthe na larbhaí a thuar faoi choinne bainistíocht stoc
  • Ceadúnú agus ceadú – sonraí spásúlachta agus sonraí faoi ghrinneall na farraige chun ceadúnú dobharshaothraithe a bhrostú
  • Fuinneamh in-athnuaite mara – sonraí le haghaidh roghnú suímh, ceadú, agus for-rochtain phoiblí
  • Oideachas agus Taighde – treoirthionscadal don Idirbhliain / comhpháirtíochtaí taighde idirnáisiúnta agus tríú leibhéal / Scileanna SMART