Foras na Mara

Iascach Bhuiríos Umhaill

Bád Slatiascaireachta - Ger RoganDuine amháin den líon mór slatiascairí a raibh ádh orthu in 2014 - Grianghrafadóir Ger RoganLoch na Foirnéise agus Cuan Mó sa chúlra - Grianghrafadóir Ger Rogan

Tá Iascach Bhuiríos Umhaill neamhghnách sa mhéid is go bhfuil sé ina chuid de dhobharcheantar atá tiomnaithe do thaighde eolaíochta. Tá an ghabháil agus an fhaisnéis ón iascach ina gcuid ríthábhachtach de na torthaí eolaíochta agus, ar an ábhar sin, déantar ardrialú ar an iascach.

 

Na Lochanna

Tá sraith lochanna fionnuisce agus uisce ghoirt in Iascach Bhuiríos Umhaill idir Loch Bhun an Mhíle i bhfad i dtuaisceart an chórais agus uisce goirt Loch na Foirnéise in aice le Cuan Mó.

  • Is é Loch na Foirnéise an loch íochtarach in iascach bradán Bhuiríos Umhaill. Cuilireacht agus flaidireacht bhréige amháin a cheadaítear mar mhodhanna slatiascaireachta.
  • Loch fionnuisce é Loch Fíoch. D'fhéadfadh an lucht bainistíochta é a oscailt le haghaidh slatiascaireacht lae amháin (10am-6pm). Ní cheadaítear ach dhá bhád ar an loch ag aon am amháin. Duáin gan friofac amháin a cheadaítear. Ní chuirfear éisc eile ar fáil as éisc a ghabhtar agus a scaoiltear i Loch Fíoch.
  • Tá trí limistéar iascaireachta ceadaithe ghearra in Iascach an Mhuiníl: an Muineál uachtarach, an Muineál láir agus an Muineál íochtarach; déantar freastal ar thriúr iascairí. Déanfar iascaireacht sna limistéir iascaireachta ceadaithe ar feadh taoide amháin gach lá (taoide lán go taoide lán). Moltar do shlatiascairí lánchulaith uisce agus maide siúil uisce a thabhairt leo. Cé nach bhfuil an t-uisce domhain tá an bun creagach agus tig leis a bheith deacair siúl tríd. Is féidir le sruth taoide láidir forbairt go tapa agus moltar do shlatiascairí a bheith an-chúramach. Níl Iascach an Mhuiníl oiriúnach do shlatiascairí nua ná dóibh siúd nach maith leo a bheith ina seasamh ar feadh tamall fada. Ní bheidh slatiascairí ach in ann dhá bhradán rainse a ghabháil. Féadfaidh slatiascairí iascaireacht ar bhonn 'gabháil agus scaoileadh' i gcás bradáin fhiáine go dtí go marófar dhá iasc rainse. Caithfidh na slatiascairí stopadh den iascaireacht ansin.

Prótacail Iascaireachta

Cuileog iascaireachta

Tá iascaireacht bradán fiáin (atá so-aitheanta de bharr eite shaille) ar bhonn 'gabháil agus scaoileadh' agus ní mór gach bradán fiáin a chur ar ais san uisce go cúramach agus iad beo. Cuirfear bradán rainse ar fáil den mhéid chéanna ach é a iarraidh.
Tá bric gheala cosanta ag an dlí agus ní mór iad a chur ar ais chomh maith. Ní mór gach bradán rainse (bradáin saille theasctha) a choimeád ionas go mbeidh an fhoireann eolaíochta in ann an lipéad sróine a bhaint. Tabharfar ar ais é don slatiascaire ansin.

Amanna Iascaireachta

Loch na Foirnéise

 

  • Iascaireacht Locha: 09.30-18.00
  • Flaidireacht amháin. Ní cheadaítear spinéireacht, trólláil ná aon chineál iascaireacht bhaoite. Ní cheadaítear níos mó ná triúr (lena n-áirítear páistí agus giolla) i mbád ar fhorais sábháilteachta.
  • Níl iascaireacht chladaigh ar fáil ach ag an Tarae agus ag an gCora Chúil do shlatiascairí a chuireann iascach slaite i mbád in áirithe. 1 uair an chloig in aghaidh an bháid in aghaidh an lae ag an Tarae, 1 uair an chloig in aghaidh an bháid in aghaidh an lae ag an gCora Chúil, idir 9.30am agus 6pm. Beidh feidhm le huasmhéid éisc – bradán amháin a ghabhtar ar an gcladach in aghaidh an tslatiascaire sa lá.

Gabhálacha agus Nuashonruithe

Oifig an Iascaigh - Grianghrafadóir Ger Rogan

Más mian leat áit a chur in áirithe nó aon cheist a chur, déan teagmháil le Pat, Bainisteoir an Iascaigh, sna bealaí thíos.

Pat Hughes,
Bainisteoir an Iascaigh.
098 42300 (oifig)
098 42340 (facs)
087 2377078 (fón póca)

Ríomhphost: pat [dot] hughes [at] marine [dot] ie

Is féidir teacht ar shonraí aimsire ó Mhet Éireann tríd an Stáisiún Aimsire Uathoibríoch Sionoptach san Fhoirnéis.

Download Fishery Brochure here (PDF)