Foras na Mara

Baoithe Sonraí

Rafta Loch Fíoch - Grianghrafadóir Ger RoganRafta Loch na Foirnéise agus Foras na Mara sa chúlra - Grianghrafadóir Ger Rogan

Tá ár stáisiún taighde lonnaithe i ndobharcheantar Bhuiríos Umhaill in aice le Baile Uí Fhiacháin i gContae Mhaigh Eo. Suíomh é faoi choinne taighde comhtháite ar éiceachórais fionnuisce agus ghoirte agus ar a n-idirghníomhaíocht leis an aeráid agus leis an gcomhshaol. Tá ár gcuid oibre á héascú ag an húinéirí talún áitiúla agus ag Coillte.

Faigh an fhaisnéis reatha laethúil/sheachtainiúil/mhíosúil ónár lochanna, aibhneacha, gaistí éisc agus stáisiún aimsire ar an láthair.

Gearrthóg físe ón tionscadal Spring Blitz, ar iarracht chomhordaithe é le taighdeoirí ar fud an domhain chun athruithe ar chobhsaíocht uisce le linn thús an tsrathaithe a nascadh le héagsúlacht planctóin. Tionscadal suaitheanta í an obair de chuid GLEON (Gréasán na Réadlann Éiceolaíochta um Lochanna an Domhain). Tá Loch Fíoch, atá suite i nDobharcheantar Bhuiríos Umhaill in Iarthuaisceart Mhaigh Eo, mar chuid de GLEON agus taispeántar san fhíseán seo cuid den tsampláil a rinne ár bhfoireann idir Aibreán agus Meitheamh 2013. Rinneadh sampláil dhésheachtainiúil ar shaintréithe fisiciúla, ceimiceacha agus bitheolaíochta an locha faoi mar a tháinig méadú ar theocht an locha thar an earrach, agus srathaíodh an colún uisce. San áireamh sna tomhais bhí próifílí teochta agus ocsaigine, infhaighteacht cothaitheach agus bithmhais agus éagsúlacht na miocrób, na bhfíteaplanctón agus na zóplanctón. Tá an obair sin mar chuid den mhonatóireacht leanúnach fhadtéarmach éiceolaíochta ar dhobharcheantar Bhuiríos Umhaill.