Foras na Mara

Tógáil Iasc

Áiseanna Tógála Iasc - Grianghrafadóir Ger Rogan
Ritheann Foras na Mara réimse cuimsitheach d'áiseanna tógála iasc le haghaidh salmainidí fionnuisce i mBaile Uí Fhiacháin. Cuimsítear leis na háiseanna sin linn choinneála stoc goir, dhá aonad gorlainne scoite i gcomhair gor uibheacha agus umair thógála laistigh agus lasmuigh le haghaidh fáis i láithreacha bithshlána. Thacaigh na háiseanna tógála leis an dúrud tionscadail tráchtála agus tionscadail taighde agus forbartha i dtaobh bric dhonna, bric dhea-dhathacha agus bradáin Atlantacha.

Tá na háiseanna an-tábhachtach don chlár leanúnach rainseoireachta bradán ina scaoiltear grúpaí de ghealóga bradáin micrilipéadta agus ina ngabhtar éisc fhásta sna gaistí éisc nuair a fhilleann siad. Tá gealóga tógtha a tháinig as blátháin Bhuiríos Umhaill á scaoileadh isteach sa chóras ón mbliain 1956 ar aghaidh, ach ba sa bhliain 1964 a bhí dóthain éisc fhásta ar fáil chun daonra pórúcháin a bhunú. Ón tráth sin i leith, tá úsáid á baint as éisc fhásta a bhíodh ina ngealóg agus a tháinig ar ais chun stoc rainse línephóraithe Bhuiríos Umhaill a bhunú (féach ar Dhaonáireamh Rainseoireachta Bradán).

Tá siad seo a leanas i measc na dtionscadal comhoibríoch ar tugadh fúthu ar na mallaibh:

  • Scála an oiriúnaithe áitiúil atá tábhachtach ó thaobh na bitheolaíochta de a chinneadh ag scálaí beaga geografacha i gcás bhradáin an Atlantaigh agus breac donn, trí chur chuige coiteann turgnamhach a úsáid (Foras na Mara, Grúpa Géineolaíochta Beaufort)
  • Scrúdú a dhéanamh ar an tionchar atá ag atraisín agus ag lasairmhoillithigh bhróiminithe ar uainiú reatha agus ar ghluaiseachtaí cósta na ngealóg bradáin (Foras na Mara, CEFAS)
  • Próifílí léirithe géine a rangú le linn céimeanna tábhachtacha i saol bhradáin an Atlantaigh trí úsáid a bhaint as uirlisí géanómaíochta feidhmiúla (Foras na Mara, OÉG)