Foras na Mara

Áiseanna Dhobharcheantar Bhaile Uí Fhiacháin

Áiseanna Dhobharcheantar Bhaile Uí Fhiacháin: Príomhíomhá. Grianghrafadóir Ger Rogan

Léargas Ginearálta ar Áiseanna Dhobharcheantar Bhaile Uí Fhiacháin

San áireamh sna háiseanna i mBaile Uí Fhiacháin tá saotharlann, bloc riaracháin, gorlann fionnuisce, áiseanna tógála iasc, stáisiúin ghaisteoireachta um dhaonáireamh iasc, iascach slatiascaireachta salmainidí agus loch fionnuisce agus dobharcheantar a ndéantar monatóireacht chuimsitheach air.

Gaistí. Grianghrafadóir Ger Rogan
Gaistí
Tá na háiseanna gaisteoireachta iasc i bhfeidhm ón mbliain 1958 i leith. Tá cuntas iomlán le fáil ar gach gluaiseacht éisc suas an abhainn agus síos an abhainn ón mbliain 1970. Tugtar “Léim an Bhradáin” agus an “Tarae” orthu go háitiúil.
Baoithe Sonraí. Grianghrafadóir Ger Rogan
Baoithe Sonraí
Coimeádaimid dhá Stáisiún do Mhonatóireacht Uathoibríoch ar Cháilíocht an Uisce (AWQMS) ar lochanna i ndobharcheantar Bhuiríos Umhaill, Loch na Foirnéise agus Loch Fíoch. Tá na stáisiúin suite ar bhaoithe atá feistithe i lár na lochanna; tarchuireann braiteoirí leictreonacha agus teiliméadracht sonraí gach dhá nóiméad chuig ár saotharlann san Fhoirnéis
Tógáil Iasc. Grianghrafadóir David Branigan
Tógáil Iasc
Rithimid réimse cuimsitheach d’áiseanna tógála iasc le haghaidh salmainidí fionnuisce. Áirítear lenár gcuid áiseanna bailiú agus coinneáil stoc goir, gor uibheacha, dhá aonad gorlainne scoite agus linnte tógála laistigh agus lasmuigh.
Iascach Bhuiríos Umhaill. Grianghrafadóir Pat Hughes
Iascach Bhuiríos Umhaill
Tá Iascach Bhuiríos Umhaill suite in iarthar na hÉireann thart ar 5 km siar ó thuaidh ó Bhaile Uí Fhiacháin, Contae Mhaigh Eo. Tá sé faoi úinéireacht agus faoi stiúradh Fhoras na Mara agus tá sé ar cheann de na príomhiascaigh locha in Éirinn faoi choinne bradán.
Recirculating Aquaculture System (RAS)
Córas Athshruthaithe um Dhobharshaothrú (RAS)
Tugadh córas athshruthaithe um dhobharshaothrú fíoruisce de 44,000 lítear chun críche i 2019 mar chuid de Straitéis Fhoras na Mara, Baile Uí Fhiacháin.