Foras na Mara

Gaistí

Gaiste an Tarae Suas an Abhainn agus Gaiste Léim an Bhradáin - Grianghrafadóir Ger Rogan

Tá na gaistí éisc suite i suiteálacha idir Loch na Foirnéise agus Loch Fíoch. Is buntáiste ar leith é go bhfuiltear ábalta monatóireacht a dhéanamh ar ghluaiseachtaí uile na n-iasc go dtí fionnuisce agus ar ais uaidh.

Déantar monatóireacht ar ghluaiseachtaí na n-iasc suas an abhainn agus síos an abhainn i ‘nGaiste Léim an Bhradáin’ agus i ‘nGaiste an Tarae’. A bhuíochas leis na gaistí sin, táthar in ann daonáireamh iomlán a dhéanamh ar bhradáin fhiáine, ar bhradáin a tógadh agus a scaoileadh, ar bhric gheala agus ar eascanna. Mar gheall ar ‘Ghaiste Abhainn na Sraithe Riabhaí’, scoitear cuid bheag den dobharcheantar uachtarach le haghaidh mionstaidéir a bhaineann le táirgeadh iasc óg agus géineolaíocht éisc.

Cliceáil an nasc físe chun na Gaistí Éisc a fheiceáil i mbun feidhme, na sonraí a thaifeadtar/a thógtar ó na héisc agus an chaoi a scaoiltear iad ina dhiaidh ansin suas an abhainn nó síos an abhainn.