Foras na Mara

Iarratas a Dhéanamh ar Am Loinge

Celtic Explorer in Galway Bay

Tá an glaoch ar am loinge do 2015-2016 dúnta anois

Fógraímid glaoch ar iarratais ar am loinge gach samhradh le haghaidh am loinge ar an RV Celtic Explorer, an RV Celtic Voyager agus an ROVHolland I. Cuirtear iarratais isteach trí úsáid a bhaint as an gCóras Pleanála Suirbhéanna ar líne agus foilsítear na sceidil ag deireadh na bliana don bhliain dár gcionn. 

Ba é an 26 Meán Fómhair 2014 an dáta deiridh chun iarratais 2015 a fháil. FÉADFAIDH sceidil suirbhé athrú le linn na bliana, áfach. Dá bhrí sin, téigh i dteagmháil le hOibríochtaí na nÁrthaí Taighde lena sheiceáil an bhfuil áiteanna suirbhé ar bith fágtha do 2015 nó le go gcuirfí ar an eolas thú má thagann dátaí ar bith aníos.  

Má tá tú ag smaoineamh ar iarratas a chur isteach ar am loinge, léigh na Treoirlínte maidir le Cairtfhostú Árthaí le haghaidh treorach.  

Más mian leat go gcuirfí ar an liosta seachadta thú faoi choinne fógraí faoi ghlaoch ar am loinge nó má tá aon cheisteanna eile agat maidir leis na hárthaí taighde nó an ROV Holland I, téigh i dteagmháil le hOibríochtaí na nÁrthaí Taighde.