Foras na Mara

Celtic Voyager

Celtic Voyager

Is í an RV Celtic Voyager an ceann is lú de na hárthaí taighde atá againn; tá sí 31.4 méadar ar fad agus tá ceithre mhéadar de tharraingt aici. Tá saotharlanna fliucha, tirime agus ceimiceacha ar an árthach. Tá na saotharlanna seo feistithe go buan le trealamh caighdeánach eolaíochta. Déanann an RV Celtic Voyager freastal ar bhuíon idir seisear agus ochtar eolaithe ag brath ar an suirbhé agus tig léi fanacht ar farraige ar feadh 14 lá as a chéile ar a mhéad.

Éascaíonn an RV Celtic Voyager bailiú sonraí iascaigh, geoifisiceacha, aigéaneolaíochta agus comhshaoil agus baintear leas aisti freisin chun oiliúint phraiticiúil a chur ar an gcéad ghlúin eile d'eolaithe mara.

Seo a leanas príomhthréithe eile an RV Celtic Voyager:

  • Sondálaí fuaime il-léis EM2040
  • Córas USBL (Bunlíne Ultraighearr) den chineál GAPS (Córas Domhanda um Shuí Fuaimiúil) de chuid IXSEA
  • Oiriúnach go foirfe d'oibríochtaí tarraingthe Teilifíse faoi Uisce
  • Cumas aici maidir le trálaeireacht bhíoma agus trálaeireacht chlár dobharchú pheiligeach agus ghrinneallach
  • Obair Seoltachta, Teochta agus Doimhneachta go 1,000 méadar
  • Seirbhísí iomlána aigéaneolaíochta