Foras na Mara

Faisnéis d’Árthaí Taighde Eachtracha in Uiscí na hÉireann

Celtic Explorer's Passage through the Kiel CanalCeanglaíonn Údaráis na hÉireann ar stáit eachtracha iarratas a dhéanamh ar thoiliú le gníomhaíochtaí taighde eolaíochta mara a dhéanamh in uiscí atá faoi dhlínse na hÉireann.  Áirítear leis na huiscí sin an Fharraige Theorann, an Crios Iascaireachta Eisiach lena ngabhann 200 míle agus an Scairbh Ilchríochach.  

Ba chóir go bhfaighfí iarratais in Éirinn, tar éis dul trí na bealaí cuí taidhleoireachta, 6 mhí ar a laghad roimh thús na gníomhaíochta taighde a bheartaítear in uiscí na hÉireann. Ba chóir an fhoirm iarratais sa nasc seo a leanas a úsáid tráth iarratas a dhéanamh: Foirm Iarratais ar Thaighde Eolaíochta Mara a Dhéanamh in Éirinn (Word, 236 kb)

Má thagann na gníomhaíochtaí taighde a bheartaítear laistigh de theorainneacha Limistéir Chaomhantais Speisialta Mhara, ba chóir don iarratasóir an cháipéis Code of Practice for Marine Scientific Research at Irish Coral Reef Special Areas of Conservation a léamh.   

Díreach tar éis dul isteach sa limistéar atá faoi dhlínse na hÉireann go dtí an áit a bhfuil an ghníomhaíocht taighde le déanamh, cuirfidh an t-árthach a shuíomh beacht ó thaobh domhanleithid agus domhanfhaid de in iúl d’Oibríochtaí na nÁrthaí Taighde, Foras na Mara, Rinn Mhíl, Órán Mór, Gaillimh (Facs: + 353 (0)9 138 7201), agus cuirfidh sé an fógra céanna in iúl nuair a fhágann sé na huiscí sin.  

Iarrtar ar an eolaí atá i gceannas ar an gcuid sin den chúrsáil atá in uiscí faoi dhlínse na hÉireann an méid seo a leanas a thabhairt d’Oibríochtaí na Árthaí Taighde, Foras na Mara, Rinn Mhíl, Gaillimh laistigh de sheachtain ó dheireadh na cúrsála (dhá chóip): 

  • cuntas gearr ar an gcúrsáil ina ndéantar cur síos ar an gcúrsáil agus ar na réamhthorthaí
  • foirm chomhlánaithe ROSCOP
  • rianchairt chúrsála na loinge

Ina dhiaidh sin, ní mór dhá chóip de Thuarascáil na Cúrsála iomlán (lena n-áirítear measúnú ar thorthaí na cúrsála) agus dhá chóip de na foilseacháin uile a eascraíonn as an gcúrsáil a thabhairt d’Oibríochtaí na nÁrthaí Taighde ag an seoladh céanna thuas.