Foras na Mara

Comhpháirtí um Sheirbhísí Tacaíochta Oibriúcháin

Árthach P&OCuireann P&O Maritime Services (Ireland) Ltd seirbhísí bainistíochta loinge, seirbhísí oibriúcháin agus seirbhísí cothabhála ar fáil don dá árthach taighde dár gcuid, an RV Celtic Explorer agus an RV Celtic Voyager.  Cuirtear na seirbhísí tacaíochta ar fáil trí fhostaithe cladaigh agus mara de chuid P&O Maritime Services atá lonnaithe i nGaillimh. 

Ina measc tá:

  • Bainistíocht ar sholáthar criú d’árthaí
  • Bainistíocht loinge theicniúil agus oibríochtúil
  • Bainistíocht innealtóireachta agus cheardlainne
  • Bainistíocht trealaimh eolaíochta agus bainistíocht ionstraimíochta
  • Sábháilteacht agus bainistíocht slándála ar bhonneagar na n-árthaí agus ar an mbonneagar cois cladaigh

Cuirtear na seirbhísí bainistíochta loinge agus na seirbhísí oibriúcháin ar fáil de réir caighdeáin idirnáisiúnta agus de réir na riachtanas sláinte ceirde, sábháilteachta, comhshaoil agus córais cháilíochta agus rialachais chorparáidigh de chuid P&O Maritime Services. 

Long P&OTá P&O Maritime Services ina sholáthróir bunaithe sainseirbhísí loingseoireachta don rialtas agus d’earnáil na tionsclaíochta araon.  Is úinéir, oibreoir agus bainisteoir é ar chabhlach nideoige árthaí a thugann sainréitigh loingseoireachta agus réitigh thiomanta loingseoireachta dá chustaiméirí. 

Tugtar tacaíocht d’oibríochtaí P&O Maritime Services san Astráil, i Nua-Ghuine Phapua, san Airgintín, in Éirinn agus i Singeapór ón oifig chorparáideach in Melbourne na hAstráile.  Tá oifigí ag P&O Maritime Services sa Ríocht Aontaithe agus san Afraic Theas fosta.  

Long P&OTá tuilleadh faisnéise faoi P&O Maritime Services le fáil ar Shuíomh Gréasáin P&O nó trí theagmháil leo mar seo a leanas:

P&O Maritime Services
Páirc Gnó na Páirce Móire Thiar

Guthán: +353 (0)9 177 3980
Facs: +353 (0)9 077 3982
Gaillimh, Éire
Ríomhphost: manager [at] pomaritime [dot] com