Foras na Mara

Árthaí Taighde

Árthaí Taighde: Príomhíomhá. Grianghrafadóir Andrew Downes

Léargas Ginearálta ar Árthaí Taighde

Déanaimid taighde, forbairt agus cur chun cinn ar an dá árthach náisiúnta taighde, an RV Celtic Explorer agus an RV Celtic Voyager agus ar an bhFeithicil Chianoibrithe domhainmhara Holland I. Láimhseálann foireann oibríochtaí na n-árthaí taighde dár gcuid gach gné de sceidealú agus de phleanáil suirbhé ó chéim an iarratais ar am loinge go hullmhú réamhchúrsála agus iarchúrsála. Déan teagmháil linn má bhíonn ceisteanna ar bith agat: rv [at] marine [dot] ie.
 
Sceidil na nÁrthaí. Grianghrafadóir David Branigan
Sceidil na nÁrthaí
Is féidir leat féachaint sa rannán seo ar sceidil bhliantúla reatha agus ar iarsceidil bhliantúla an RV Celtic Explorer agus an RV Celtic Voyager mar aon le faisnéis achomair faoin gcineál taighde atá ar bun, faoin bpríomheolaí agus faoin bhforas i gceann an tsuirbhé.
Árthach a Rianú. Grianghrafadóir David Branigan
Árthach a Rianú
An bhfuil suim agat suíomh láithreach an RV Celtic Explorer agus an RV Celtic Voyager a fháil amach? Tig leat suíomh na n-árthaí a rianú trí úsáid a bhaint as léarscáil idirghníomhach chun a fháil amach cén áit a bhfuil siad, cé atá i gceannas ar an suirbhé agus cén cineál gníomhaíochta atá ar bun acu. Is féidir leat féachaint ar na bealaí a thaistil siad i gcaitheamh na bliana freisin.
RV Celtic Explorer. Grianghrafadóir David Brannigan
Celtic Explorer
Árthach taighde ilfheidhmeach atá 65.5 méadar ar fad í an RV Celtic Explorer. Déanann an t-árthach freastal ar 35 pearsanra, lena n-áirítear idir 20 agus 22 eolaí. Tá an Celtic Explorer fóirsteanach le haghaidh taighde fuaimíochta iascaigh, imscrúduithe aigéaneolaíochta, hidreagrafacha agus geolaíochta agus is féidir léi freastal ar an ROV Holland I chomh maith le ROVanna eile freisin. Tig leis an Celtic Explorer suas le 35 lá as a chéile a chaitheamh ar muir.
RV Celtic Voyager. Grianghrafadóir David Brannigan
Celtic Voyager
Is í an RV Celtic Voyager an ceann is lú den dá árthach taighde; tá sí 31.4 méadar ar fad agus tá spás inti le haghaidh idir seisear agus ochtar eolaithe. Tig léir 14 lá as a chéile ar a mhéad a chaitheamh ar muir. Tá an Celtic Voyager fóirsteanach le haghaidh taighde cósta agus oibríochtaí suirbhé amach ón gcósta. Baintear leas aisti i gcomhair úsáidí éagsúla lena n-áirítear taighde iascaigh, monatóireacht chomhshaoil, léarscáiliú ghrinneall na farraige, obair aigéaneolaíochta, cothabháil baoithe agus oiliúint mic léinn.
Tom Crean. Copyright Marine Institute
Tom Crean
Tá an RV Tom Crean, árthach taighde mhuirí ilchuspóra nua na hÉireann den chéad scoth, le bheith críochnaithe in 2022. Tiocfaidh an t-árthach 52.8 méadar in ionad RV an Celtic Voyager. Is féidir le 26 pearsanra a bheith ar bord an RV Tom Crean, 14 eolaí san áireamh agus is féidir leis 21 lá i ndiaidh a chéile a chaitheamh ar muir. Tabharfaidh an t-árthach faoi iascaigh, taighde aigéaneolaíochta agus comhshaoil agus suirbhéireachtaí léarscáiliú ghrinneall na farraige.
ROV Domhainmhara. Grianghrafadóir Foras na Mara
ROV Domhainmhara
As John Phillip Holland ó Chontae an Chláir, Éire, a baisteadh an Fheithicil Chianoibrithe (ROV) Holland I de chuid Fhoras na Mara. Bhí seisean ina aireagóir agus ina thógálaí luath fomhuireán. Ceannaíodh Holland I in 2008 a bhuíochas le tacaíocht ó Chiste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa (ERDF). Is féidir leis dul de suas le 3,000 méadar faoin uisce agus tá sé feistithe le físeán agus le ceamaraí grianghraif shocair ardghléine. Is féidir leis samplaí íogaire a thógáil ó ghrinneall na farraige agus tá sé in ann déileáil leis an dúrud trealamh eolaíochta freisin.
Laochra na Mara faoileoir
Faoileoir
Tá an Laochra na Mara faoileoir ar fáil anois do úsáideoirí le haghaidh suirbhéanna Aigéaneolaíochta. Téann an ‘Teledyne Webb Slocum’ faoileoir chuig doimhneacht 1000 méadar agus is féidir é a oibriú ón Celtic Explorer agus an Celtic Voyager agus árthaí eile freisin. Is féidir leis an faoileoir oibriú go neamhspleách ar feadh suas le 10 lá.
Iarratas a Dhéanamh ar Am Loinge. Grianghrafadóir Thomas Szumski
Iarratas a Dhéanamh ar Am Loinge
Fógraítear an glaoch ar iarratais ar am loinge i mí an Mheithimh gach bliain agus bíonn an dáta deiridh i mí Mheán Fómhair. Cuirtear iarratais isteach trí Chóras Pleanála Suirbhéanna ar líne óna dteastaíonn sonraí logála isteach.
Faisnéis d’Úsáideoirí na nÁrthaí. Grianghrafadóir David Branigan
Faisnéis d’Úsáideoirí na nÁrthaí
Ba chóir d’eolaithe atá ar intinn acu dul chun farraige ar ceachtar den RV Celtic Voyager nó an RV Celtic Explorer an fhaisnéis atá sa rannán seo a léamh. Clúdaíonn sé faisnéis faoi na teastais leighis agus sábháilteachta atá ag teastáil agus conas iad a fháil, na ceadanna riachtanacha agus cá háit le hiarratas a chur isteach orthu mar aon le treoirlínte maidir leis an saol ar bord na n-árthaí.
Córas Pleanála Suirbhéanna. Grianghrafadóir Thomas Szumski
Logáil Isteach ar an gCóras Pleanála Suirbhéanna
Feidhmchlár ar líne é an Córas Pleanála Suirbhéanna a úsáidtear i ngach réimse a bhaineann le sceidealú agus pleanáil suirbhé. Baintear feidhm as ó chéim an iarratais ar am loinge go hullmhú agus go tuairisciú réamhchúrsála agus iarchúrsála. Más mian leat iarratas a dhéanamh ar am loinge ar ár n-árthaí, tá rochtain ar an gCóras Pleanála Suirbhéanna de dhíth ort.
Survey Blogs. Grianghrafadóir David Branigan
Survey Blogs
View our survey blogs which date back to 2011.
Suirbhéanna na nÁrthaí Eachtracha. Grianghrafadóir Cushla Dromgool Regan
Suirbhéanna na nÁrthaí Eachtracha
Tugann árthaí eachtracha faoi roinnt cláir thaighde eolaíochta mara in uiscí na hÉireann gach bliain. Tá Scéim na mBreathnóirí ar Árthaí Eachtracha (FVOS) ina clár de chuid Fhoras na Mara trínar féidir le taighdeoirí mara na hÉireann dul ar bord na n-árthaí ar feadh an tsuirbhé. Tá tuilleadh faisnéise agus sonraí achomaire faoi na suirbhéanna ar fáil anseo.
Árthach a Chairtfhostú. Grianghrafadóir David Branigan
Árthach a Chairtfhostú
Tá an RV Celtic Explorer, an RV Celtic Voyager agus an ROV Holland I ar fáil lena gcairtfhostú. Tá na sonraí teagmhála faoi fhoireann Oibríochtaí na nÁrthaí Taighde atá freagrach as a mbainistiú agus a sceidealú ar fáil anseo.
Comhpháirtí um Sheirbhísí Tacaíochta Oibriúcháin. Grianghrafadóir Thomas Szumski
Comhpháirtí um Sheirbhísí Tacaíochta Oibriúcháin
Cuireann P&O Maritime seirbhísí bainistíochta loinge, seirbhísí oibriúcháin agus seirbhísí cothabhála ar fáil do chabhlach taighde Fhoras na Mara. Cé gur comhlacht idirnáisiúnta é, cuirtear na seirbhísí tacaíochta d’Fhoras na Mara ar fáil go háitiúil óna oifigí agus óna cheardlann i nGaillimh.
Rátaí na nÁrthaí. Grianghrafadóir David Branigan
Rátaí na nÁrthaí
Tá na rátaí cairtfhostaithe in aghaidh an lae don RV Celtic Explorer agus don RV Celtic Voyager ar fáil anseo. Tá na rátaí tráchtála ar fáil ach iad a iarraidh ar fhoireann Oibríochtaí na nÁrthaí Taighde.