Foras na Mara

Sonraíocht RV an Tom Crean

Research Vessel Tom Crean 3d Design Rendition at Sea

Gníomhaíochtaí Taighde Mhuirí

 • Taighde iascaigh
 • Taighde aigéaneolaíochta agus comhshaoil
 • Léarscáiliú ghrinneall na farraige
 • Suirbhéireachtaí ildisciplíneacha
 • Oiliúint
 • Baoithe aimsire a chothabháil agus a chur chun feidhme
 • Bonneagar breathnóireachta seasta a chothabháil agus a chur chun feidhme
 • An Fheithicil Chianoibrithe (ROV) Holland I a chur chun feidhme
 • Feithiclí Féinrialaitheacha faoi Uisce (AUVanna) agus Faoileoirí a chur chun feidhme

Áiseanna/Acmhainní

 • 52.8 méadar ar fad agus bíoma 14 mhéadar
 • Árthach ciúin a shásaíonn riachtanais chaighdeán torainn faoi uisce 209 ICES  
 • Cuirtear lóistín ar fáil do 12 bhall den chriú agus 14 eolaí ar an árthach
 • Suí dinimiciúil (DP1) trí úsáid a bhaint as ceartaitheoirí cinn agus deiridh
 • Tá córas frithrollta ar an árthach
 • Dearadh an t-árthach chun cumhacht chladaigh agus gineadóir cuain a úsáid chun an méid breosla a úsáidtear a laghdú
 • Tá cíle shleamhnáin ar an árthach do threalamh fuaimiúil
 • Tá castainní ar fud an árthaigh atá faoi thiomáint leictreach agus a dhéanann aistriú cothrománach a chúiteamh
 • Dearadh ilchuspóireach
 • Tá A-fhráma 180 céim ar an árthach chun earraí a láimhseáil níos fearr thar thaobh an árthaigh
 • Tá “céim" sa chabhail ar an árthach lena cheadú AUV/Faoileoir teacht gan stró ar dhromchla an uisce nuair a bhíonn AUV/Faoileoir á chur chun feidhme nó á aisghabháil 
 • Is féidir taighde/suirbhéireacht Aigéaneolaíochta a dhéanamh a dhoimhne le 4000 m
 • Dearadh an t-árthach chun gur féidir ROVanna aicme Oibre agus cigireachta a iompar air
 • Dearadh an t-árthach chun baoithe Aimsire agus tácla feistithe Aigéaneolaíochta domhainuisce a chur chun feidhme agus a aisghabháil