Foras na Mara

Tom Crean

Research Vessel Tom Crean 3d Design Rendition at Sea

Déanfaidh Foras na Mara agus gníomhaireachtaí Stáit eile agus ollscoileanna árthach taighde mhuirí ilchuspóra nua na hÉireann den chéad scoth, an RV Tom Crean, atá le críochnú in 2022, a úsáid chun tabhairt faoi thaighde iascaigh, aigéaneolaíochta agus comhshaoil, agus faoi shuirbhéireachtaí ar ghrinneall na farraige; chomh maith le baoithe aimsire, bonneagar breathnóireachta agus Feithiclí Cianoibrithe a chothabháil agus a chur chun feidhme.

Rinne na sainchomhairleoirí dearaidh long ón Iorua, Skipsteknisk AS, an long a dhearadh agus thóg an longchlós Spáinneach, Astilleros Armon Vigo S.A., an t-árthach. Beidh an t-árthach in ann 300 lá oibríochtúil a chaitheamh ar muir gach bliain, agus a mhéid le 3000 lá eolaí a éascú sa bhliain.

Cuirfidh an t-árthach nua ar chumas Fhoras na Mara freisin leanúint le suirbhéireachtaí ardchaighdeáin eolaíochta a stiúradh agus tacú leo agus cabhraíonn iad seo le ceannródaí san eolaíocht mhuirí a dhéanamh d’Éirinn. Árthach nua-aimseartha ilchuspóra ciúin a bheidh san árthach taighde (a dearadh chun critéir dhiana chaighdeán torainn 209 ICES a bhaint amach maidir le taighde a dhéanamh ar iascaigh), agus beidh an t-árthach taighde in ann oibriú i Limistéar Eisiach Eacnamaíochta (LEE) na hÉireann. Beidh an t-árthach nua in ann dul ar muir ar feadh ar a laghad 21 lá in aon tréimhse amháin agus dearfar an t-árthach le hoibriú faoi dhálaí diana farraige.

Léargas Ginearálta ar Shonraíocht an Árthaigh

Sonraíocht an Árthaigh 

Cumhacht 

Fad Foriomlán: 52.8 m

Giniúint Cumhachta: 2 x 1350kw 1 x 400kw

Fad idir Ingir 48m

An Príomh-Mhótar Tiomána 2000 kw

Bíoma 14m

Ceartaitheoir an Chinn 780 kw

Tarraingt 5.2 m

Ceartaitheoir Thollán an Deiridh 400 kw

Seasmhacht 

Eile 

21 lá 

Suí Dinimiciúil DP1 

8000 muirmhíle

Toilleadh Dóthanach do 3 Choimeádán 20 troigh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RV Tom Crean SpecificationRV Tom Crean Timeline