Foras na Mara

Rátaí na nÁrthaí

Picture of Celtic Explorer and Voyager.

Tugtar achoimre thíos ar na bunrátaí cairtfhostaithe in aghaidh an lae don RVCeltic Explorer, don RVCeltic Voyager don ROVHolland I.  Clúdófar leis sin na costais a ghabhann le soláthar criú, bunriachtanais trealaimh, bia agus breosla.  

I gcás rátaí cairtfhostaithe tráchtála, téigh i dteagmháil le hOibríochtaí na nÁrthaí Taighde ag rv [at] marine [dot] ie.  

Árthach
Ráta Lae
Celtic Explorer
€18,000
Celtic Voyager
€8,000
ROV Holland I
€6,000