Foras na Mara

Faisnéis d’Úsáideoirí na nÁrthaí

Tá faisnéis ar an leathanach seo a chuideoidh le príomheolaithe agus le rannpháirtithe i suirbhé ullmhú i gcomhair suirbhé atá ag teacht aníos.

Córas Pleanála Suirbhéanna

Feidhmchlár ar líne é an Córas Pleanála Suirbhéanna a forbraíodh chun cabhrú le húsáideoirí árthaigh, criú agus foireann chladaigh le gach gné de phleanáil suirbhé.  Féadfaidh úsáideoirí údaraithe faisnéis a roinnt agus a rochtain faoi ghníomhaíochtaí suirbhé, criú eolaíochta, trealamh, lóistíocht agus treoracha seoltóireachta.  Baintear úsáid as an gCóras Pleanála Suirbhéanna ó chéim an iarratais ar am loinge go tuairisciú agus riachtanais díshlógaidh tar éis suirbhé.  

Baineann foireann Oibríochtaí na nÁrthaí Taighde agus teicneoirí agus criú na n-árthaí úsáid as an gCóras Pleanála Suirbhéanna leis na hárthaí a ullmhú lena n-úsáid ag an bhfoireann suirbhé.   Ní foláir d’úsáideoirí rochtain a iarraidh ar an gCóras Pleanála Suirbhéanna ó Oibríochtaí na nÁrthaí Taighde. 

Teastas Dochtúra agus Teastas Teicnící Marthanais Phearsanta

Caithfidh gach eolaí a ghlacann páirt i suirbhéanna taighde teastas Dochtúra Maraithe (ENG 11) a thaispeáint tráth dul ar bord an árthaigh.  Má bhíonn tuilleadh faisnéise agus liosta de na dochtúirí formheasta in Éirinn uait, íoslódáil Marine Notice No. 38, Iúil 2014 (Word, 192 kb)

Ní mór do gach eolaí a ghlacann páirt i suirbhéanna taighde cúrsa i sábháilteacht ar muir a chríochnú roimh an suirbhé chomh maith agus an teastas a thaispeáint tráth dul ar bord an árthaigh.  Íoslódáil an liosta de sholáthróirí formheasta cúrsa oiliúna (Word, 107 kb) le haghaidh shonraí teagmhála sholáthróirí an chúrsa. 

Tugtar aghaidh ar bhunús na gceisteanna faoi na teastais uile a éilíonn agus a ghlacann árthaí taighde na hÉireann sa cháipéis seo a leanas faoi theastais a theastaíonn le taisteal ar muir (Word, 605 kb).

Treoirlínte agus Seicliosta d’Úsáideoirí Árthaigh

Faightear sna cáipéisí thíos is féidir a íoslódáil treoirlínte do rannpháirtithe i suirbhé ar an RV Celtic Voyager agus ar an RV Celtic Explorer.

Celtic Explorer Vessel User Guidelines 2014 (PDF, 1171kb)

Celtic Voyager Vessel User Guidelines 2014 (PDF, 505kb)

Survey Checklist (Word doc, 193kb)

Taighde a Dhéanamh i Limistéir Chaomhantais Speisialta Mhara

Deilf le taobh an Celtic Explorer

Tá taighde eolaíochta mara laistigh de Limistéir Chaomhantais Speisialta faoi réir ceada ón tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra

Ba chóir do thaighdeoirí a dhéanann suirbhéanna ar árthaí Éireannacha amharc ar an gcód cleachtais (PDF, 106 kb) maidir le taighde eolaíochta mara a dhéanamh sna limistéir sin agus an fhoirm dar teideal Application Form to Conduct Marine Scientific Research at Irish Coral Reef Special Areas of Conservation (pdf, 60kb) a chomhlánú agus a chur faoi bhráid na Seirbhíse Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra.  Tá sonraí breise le fáil ar shuíomh gréasáin an NPWS.

Iarratas chun Taighde a Dhéanamh in Uiscí Eachtracha


Map of Irish WatersMá tá sé i gceist agat tabhairt faoi shuirbhé iomlán nó faoi chuid de shuirbhé in uiscí eachtracha, ní mór iarratas chun taighde eolaíochta a dhéanamh in uiscí eachtracha don tír faoi chaibidil a chomhlánú agus a sheoladh chuig
Oibríochtaí na nÁrthaí Taighde lena phróiseáil. 

Ní mór an fhoirm iarratais a chur isteach trí bhealaí taidhleoireachta tríd an Roinn Gnóthaí Eachtracha in Éirinn. Ní mór fógra sé mhía thabhairt.  Tá foirmeacha iarratais bána don Ríocht Aontaithe agus don Fhrainc ar fáil lena n-íoslódáil thíos agus tá foirmeacha iarratais do thíortha eile ar fáil ó Oibríochtaí na nÁrthaí Taighde.

Celtic Explorer Application form to conduct research in UK Waters (Word, 111kb)

Celtic Voyager Application Form to conduct research in UK Waters (Word, 111kb)

Celtic Explorer Application form to conduct research in French waters (Word,53kb)

Má bhíonn ceist agat maidir le do shuirbhé nár clúdaíodh ar an leathanach seo, téigh i dteagmháil le ball d’fhoireann Oibríochtaí na nÁrthaí Taighde agus déanfaimid cumarsáid leat a luaithe agus is féidir.