Foras na Mara

Plean Comhtháite Muirí d'Éirinn

Harnessing Our Ocean Wealth image - kids playing on beach

Is é Feidhm a Bhaint as Saibhreas Ár nAigéin – Plean Comhtháite Muirí d'Éirinn an chéad chur chuige Rialtais iomláin maidir le hacmhainní mara ollmhóra éagsúla na hÉireann a bhainistiú.

Tionscnamh é an Plean de chuid an Ghrúpa Comhordaithe Muirí Idir-Rannach, atá faoi chathaoirleacht an Uasail Simon Coveney, TD, an tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara agus a thionólann Roinn an Taoisigh. Tá ionadaithe sinsearacha ó Ranna a bhfuil baint acu le cúrsaí muirí/mara sa Ghrúpa Comhordaithe Muirí. Déanann siad plé agus comhordú ar shaincheisteanna óna dteastaíonn gníomhú idir-rannach.

Chuir an Grúpa Comhordaithe Muirí suíomh gréasáin, Saibhreas Ár nAigéin, ar bun chun nuacht agus nuashonruithe a thabhairt ar an bplean chomh maith le sonraí faoin athbhreithniú bliantúil agus faoin gcomhdháil ghaolmhar.

Cuirtear comhfhís i láthair sa Phlean:

"Beidh saibhreas ár n-aigéin ina phríomhghné dár n-aisghabháil eacnamaíochta agus d'fhás inbhuanaithe, rud a chothóidh tairbhí dár saoránaigh ar fad, le tacaíocht ó bheartas, pleanáil agus rialú soiléir agus arna bhainistiú ar bhealach comhtháite."

Feidhm a Bhaint as Saibhreas ár nAigéin ó Fhoras na Mara ar Vimeo.
Amharc ar shuíomh gréasáin Shaibhreas Ár nAigéin i gcomhair tuilleadh faisnéise.