Foras na Mara

Acmhainní Mara na hÉireann

Acmhainn Mhara na hÉireann: Príomhíomhá. Grianghrafadóir Cushla Dromgoole Regan

Tá acmhainn mhara ollmhór éagsúil ag Éirinn – clúdaíonn críoch ghrinneall na farraige dár gcuid thart ar 880,000 km2, níos mó ná deich n-uaire ár mórchríche. Tá ár n-imeallbhord 7,500 km ar fad agus tá sé sin níos faide ná cuid mhór de mhórán tíortha Eorpacha.


A Thábhachtaí atá Acmhainn Mhara na hÉireann. Grianghrafadóir Thomas Szumski
A thábhachtaí atá acmhainn mhara na hÉireann
Sócmhainn náisiúnta é ár n-aigéan a thacaíonn le geilleagar éagsúil mara a bhfuil cumas ollmhór aige tairbhe a bhaint as margadh domhanda mara le haghaidh bia mara, turasóireachta, ola agus gáis, fhuinneamh in-athnuaite na mara agus le haghaidh úsáidí nua do shláinte, do leigheas agus do theicneolaíocht. Tugann ár n-acmhainní mara mórán tairbhí neamhthráchtála dúinn freisin...

 


Fíorléarscáil na hÉireann. Cóipcheart Marine Institute, GSI, Dept. CENR
Fíorléarscáil na hÉireann
Léirítear ar an mapa ar a dtugaimid an ‘Fíorléarscáil’ Scairbh Ilchríochach ainmnithe na hÉireann faoi láthair. Tá críoch ghrinneall farraige na hÉireann ar cheann de na cinn is mó san Eoraip, agus tá sé deich n-uaire níos mó ná mórchríocha na hÉireann.

 


Plean Comhtháite Muirí d’Éirinn. Grianghrafadóir Thomas Szumski
Plean Comhtháite Muirí d’Éirinn
Is í an cháipéis Feidhm a Bhaint as Saibhreas Ár nAigéin – Plean Comhtháite Muirí d’Éirinn an chéad chur chuige Rialtais iomláin maidir le hacmhainní mara ollmhóra éagsúla na hÉireann a bhainistiú.

 


Straitéis an Atlantaigh. Grianghrafadóir Andrew Downes
Straitéis an Atlantaigh
Tugtar tús áite i Straitéis an Atlantaigh de chuid an Choimisiúin Eorpaigh do thaighde agus d’infheistíocht chun an ‘geilleagar gorm’ a spreagadh i limistéar an Atlantaigh. Comhaontú é Ráiteas na Gaillimhe ar Chomhar an Aigéin Atlantaigh idir an tAontas Eorpach, Stáit Aontaithe Mheiriceá agus Ceanada chun teacht le chéile i dtaca le Taighde an Aigéin Atlantaigh.