Foras na Mara

Fíorléarscáil na hÉireann

Tugaimid 'Fíorléarscáil na hÉireann' air seo agus, mar a fheiceann tú, síneann críoch mhara na hÉireann i bhfad amach ónár n-imeallbhord thar thart ar 880,000km2, achar atá os cionn deich n-uaire níos mó ná ár mórchríoch.

Íomhá d'Fhíorléarscáil na hÉireann

Rinneadh forbairt ar 'Fhíorléarscáil na hÉireann' trí úsáid a bhaint as faisnéis faoi ghrinneall na farraige a bailíodh mar chuid de chlár mór chun críoch ghrinneall farraige na hÉireann ina hiomláine a léarscáiliú. Tionscnaíodh an clár sa bhliain 1999 mar Shuirbhé Náisiúnta na hÉireann ar Ghrinneall na Farraige agus tá sé fós ann sa lá atá inniu ann mar INFOMAR*, ar comhfhiontar é idir Suirbhéireacht Gheolaíochta na hÉireann agus Foras na Mara. Tá sé i measc na gclár léarscáilithe is mó ar domhan i dtaca le grinneall na farraige.

Léirítear i bhFíorléarscáil na hÉireann Scairbh Ilchríochach ainmnithe na hÉireann faoi láthair, atá ar cheann de na críocha grinneall farraige is mó san Eoraip.

Síneadh uiscí teorann de chuid Stáit é an scairbh ilchríochach, mar a shíneann an talamh nádúrtha faoin bhfarraige go ciumhais amuigh an imill ilchríochaigh thar 200 muirmhíle ó bhunlíne an imeallbhoird. Tá cearta ceannasachta againn ar an scairbh ilchríochach lena hacmhainní nádúrtha a thaiscéaladh agus a fhorbairt, de réir Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Dlí na Farraige, Cuid VI.

Táimid tar éis pleananna ceachta a fhorbairt do mhúinteoirí bunscoile leis an 'bhfíorléarscáil' a úsáid sa seomra ranga mar uirlis áisiúil foghlama.

*Léarscáiliú Comhtháite d'Fhorbairt Inbhuanaithe Acmhainní Mara na hÉireann.

Amharc ar shuíomh gréasáin INFOMAR i gcomhair tuilleadh faisnéise faoin gclár.