Foras na Mara

Teastaíonn ó Fhoras na Mara go gcuirfidh tú in iúl na rudaí a léiríonn an fharraige duitse

SeaToMe competition

An 21 Bealtaine 2021:  Léiríonn ár bhfarraige an oiread sin rudaí éagsúla do dhaoine éagsúla, idir mairnéalaigh, an lucht tonnmharcaíochta, eolaithe agus maraithe, agus iad siúd ar fearr leo lapadaíl san uisce éadomhain nó breathnú ar an bhfiadhúlra. Mar chuid den fheachtas Aigéin na Foghlama (Oceans of Learning), tá ceiliúradh á dhéanamh ag Foras na Mara ar ár gceangal leis an bhfarraige, agus a thábhachtaí atá sé maidir lenár saol lena gcomórtas meán sóisialta ‘Sea to Me’, a bhronnfaidh roinnt duaiseanna iontacha gach seachtain atá á spreagadh ag ár bhfarraigí!

Dúirt Patricia Orme, Comh-POF Gníomhach Fhoras na Mara,

Mar gheall go bhfuil 1.9 milliún duine in Éirinn ag cónaí i ngar don chósta, imríonn an fharraige tionchar ar ár saol go léir gach lá. Braitheann go leor daoine freisin ar an bhfarraige ar mhaithe lena slí mhaireachtála, idir iascaireacht, turasóireacht agus iompar agus ár dtionscal bia mara. Lenár gceangal leis an bhfarraige a cheiliúradh, iarraimid ort an méid a léiríonn an fharraige duitse a thabhairt le fios. Is féidir linn ceiliúradh a dhéanamh le chéile ar ár bhfarraigí agus ár n-aigéin agus ar acmhainn luachmhar mhuirí na hÉireann.”

Chun an comórtas ‘Sea to Me’ a iontráil, ní gá duit ach ‘na rudaí a léiríonn an fharraige duitse’ a roinnt ar na meáin shóisialta agus an haischlib #SeaToMé á úsáid. Tarraing pictiúr, glac grianghraf, uaslódáil físeán, déan roinnt ceoil a chumadh, roinn grianghraf ó shaoire cois trá roimhe seo nó den áit is fearr leat ar chósta na hÉireann, nó spreag tú féin dán nó nath a scríobh faoin méid a léiríonn an fharraige duitse.

Tá an comórtas ‘Sea to Me’ mar chuid de shraith Aigéin na Foghlama de chuid Fhoras na Mara, ar comhoibriú é le hearnáil mhuirí na hÉireann chun ceiliúradh a dhéanamh ar ár bhfarraigí agus ar ár n-acmhainn chomhroinnte mhuirí. Beidh nuacht agus gníomhaíochtaí idirghníomhacha ar líne, físeáin agus acmhainní ar féidir iad a íoslódáil atá spreagtha ag an aigéan á roinnt againn i rith tréimhse 4 seachtaine – idir aeráid athraitheach ár n-aigéin, agus todhchaí na n-aigéan.

Tá Foras na Mara ag oibriú le Ranna Rialtais agus le heagraíochtaí ar fud na hÉireann, an Bord Bia, Met Éireann, Ceolfhoireann Aireagail na hÉireann, Seirbhís Chabhlaigh na hÉireann, an SEAI, OÉ, Gaillimh, Coláiste na hOllscoile, Corcaigh (UCC), Ollscoil Mhá Nuad, an Grúpa Éireannach maidir le Míolta Móra agus Deilfeanna, áilleacht Codex, Seavite, GOAL agus an Coimisiún Eorpach ina measc trí Aigéin na Foghlama chun an ról ríthábhachtach a ghlacann ár n-aigéan i saol gach aon duine a cheiliúradh agus a thabhairt chun solais.

Chun teacht ar eolas breise ar Aigéin na Foghlama agus ar an gcomórtas ‘Sea to Me’, tabhair cuairt ar www.marine.ie.

mso-hansi-theme-font: major-latin; mso-bidi-theme-font: major-latin; color: black;"> Lean #SeaToMe agus #AigéinNaFoghlama/# OceansOfLearning ar leathanach Facebook @marineinstituteireland, Twitter @MarineInst agus Instagram @marineinstiuteireland Fhoras na Mara.

Chun teacht ar spreagadh, caith súil ar roinnt de na hiontrálacha i gcomórtas #SeatoMe na bliana seo caite.

 

https://www.youtube.com/watch?v=BF_6MuCFJyA