Foras na Mara

Ar nDaoine - Bernadette Ni Chonghaile

In 2021, tá ár ndaoine á bpróifíliú ag Foras na Mara, agus tá a gconairí staidéir agus gairme á roinnt acu, chomh maith leis an obair a dhéanann siad ag Foras na Mara agus an difear tábhachtach a dhéanann a n-obair.

Bernadette Ni Chonghaile, EurofleetsPlus Project Administrative CoordinatorBernadette Ni Chonghaile
Comhordaitheoir Riaracháin Thionscadal EurofleetsPlus Foras na Mara

Cén ról atá agat faoi láthair ag Foras na Mara agus cén obair a dhéanann tú ó lá go lá?
Is é an ról atá agam faoi láthair san Fhoireann Oibríochtaí Árthaí Taighde ná comhordaitheoir riaracháin agus lóistíochta ar thionscadal atá á chistiú ag an gCoimisiún Eorpach ar a dtugtar EurofleetsPlus. Is é príomhchuspóir thionscadal EurofleetsPlus ná eolaithe muirí Eorpacha agus idirnáisiúnta a cheadú cur isteach ar chistiú chun teacht ar árthaí taighde agus ar threalamh muirí in áiteanna lasmuigh dá dtíortha féin. Mar shampla, is féidir le heolaí muirí ó Éirinn cur isteach ar theacht ar árthach sa Mheánmhuir, má tá an t-árthach sin mar chuid thionscadal Eurofleets+. Tá 27 árthach taighde agus 14 phíosa de threalamh muirí (ROVanna agus AUVanna) ar fáil d’eolaithe. Mar gheall gurb é Foras na Mara príomh-chomhpháirtí agus comhordaitheoir an tionscadail, is éard a bhaineann le mo ról oibriú le 41 comhpháirtí Eorpach agus idirnáisiúnta. Is mise an príomhtheagmhálaí don Choimisiún Eorpach maidir le gach oibleagáid tuairiscithe agus airgeadais, agus tá orm idirchaidreamh a dhéanamh freisin leis na hoibreoirí bonneagair, na heolaithe agus páirtithe leasmhara an tionscadail agus measúnuithe lóistíochta a eagrú ar thograí a n-éiríonn leo ó thaobh na heolaíochta de.

Cad air a ndearna tú staidéar agus cén fáth?
Thug mé aghaidh ar chéim Baitsiléir Ealaíon sa Ghaeilge agus sa tSeandálaíocht i ndiaidh na scoile agus d’fhill mé ar an gcoláiste cúpla bliain ina dhiaidh sin chun Ard-Dioplóma i dTeicneolaíocht Faisnéise a bhaint amach. Tá Dioplóma i mBainistíocht Tionscadal bainte amach agam freisin. D’oibrigh mé i roinnt róil éagsúla riaracháin sular thosaigh mé ag oibriú le Foras na Mara in 2003, áit ar oibrigh mé i limistéir éagsúla sheirbhíse sular thosaigh mé ag oibriú san Fhoireann Oibríochtaí Árthaí Taighde.

Cad iad na rudaí is spéis leat agus is ansa leat?
Taitníonn sé liom am a chaitheamh amuigh faoin aer - go háirithe ag rith agus ag siúl agus ag garraíodóireacht le déanaí, cé go bhfuil go leor le foghlaim agam faoi sin fós! D’fhás mé aníos ar Inis Oírr, an t-oileán is lú d’oileáin Árann, agus an fharraige mórthimpeall orm. Is aoibhinn liom bheith ag siúl cois cladaigh agus na locháin charraige a fhiosrú le mo ghasúir i rith an tsamhraidh.

Cad é an rud is fearr faoi oibriú i bhForas na Mara? Cad is mó a thaitníonn leat faoi do phost?
Is é an rud is fearr faoi oibriú i bhForas na Mara ná ag foghlaim faoin taighde eolaíochta dochreidte go léir atá á dhéanamh agus an teicneolaíocht den chéad scoth atá ar fáil faoi láthair agus a bhfuil forbairt ag teacht air gach bliain a chabhraíonn linn an taighde sin a dhéanamh. Is é an rud is mó a thugann sásamh dom i mo phost ná an chabhair a thugaim (i mo bhealach beag fein!) chun gur féidir tabhairt faoin eolaíocht sin.

Cad ba cheart a bheith ar eolas ag gach duine faoin aigéan, dar leat?
Imríonn an t-aigéan tionchar ar gach gné dár saol, idir an t-aer a análaímid, ár n-aeráid agus an bia a ithimid.

CRÍOCH