Foras na Mara

Bradáin á gcailleadh ar Fheirmeacha Éisc Chonamara - an milleán ar an Smugairle Róin

Bradáin á gcailleadh ar Fheirmeacha Éisc Chonamara - an milleán ar an Smugairle Róin Pic Credit David BraniganTá sé deimhnithe ag Foas na Mara nach bhfuil aon fhírinne sna tuairiscí, a bhí sna meáin le gairid, ina dtugtar le fios gur Siondróm Cairdimiópaite ba chúis le bás bradáin a cailleadh níos túisce sa bhliain ag roinnt láithreáin in Éirinn ina dtógtar bradáin orgánach.

Cé go bhfuarthas amach go raibh an galar neamhliostaithe seo ar fheirm bradán in iardheisceart na tíre níos túisce i mbliana, níorbh é an siondróm ba chionsiocair leis na bradáin a cailleadh ag láithreáin i gConamara. Níl aon tionchar ag an ngalar seo ar shláinte an duine agus níl sé liostaithe mar ghalar ar chóir dó a bheith faoi bheartais rialaithe faoi Rialacháin AE (Treoir 2006/88/CE ón gComhairle) nó OIE (An Eagraíocht Dhomhanda um Shláinte Ainmhithe). Níor tuairiscíodh cásanna cliniciúla de Shiondróm Cairdimiópaite ach i mbradán feirme.

Níos túisce i mbliana, i rith Lúnasa agus Mheán Fómhair, cailleadh líon mór ag trí láithreán dobharshaothraithe san Iarthar, agus ceann amháin in iardheisceart na tíre théis do phúir smugairle róin na nga cruinniú orthu. Is feiniméan nádúrtha iad ionraí den chineál seo den smugairle róin, a tharlaíonn gan choinne agus a gcailltear go leor iasc feirme agus fiáin dá bharr. Tharla idirghabháil tréidliachta iomchuí ar gach láithreán ar chuir na púireanna smugairle róin seo isteach orthu agus tugadh amach an t-iasc marbh agus rinneadh diúscairt air i gcomhréir leis na Rialacháin Fotháirge Ainmhithe.

Tá Foras na Mara i mbun monatóireachta ar an gcás toisc gurb é seo an tÚdarás Inniúil atá freagrach as cur i bhfeidhm Threoir 2006/88/CE ón gComhairle agus mar an tSaotharlann Tagartha Náisiúnta ainmnithe le haghaidh galar iasc eite faoin reachtaíocht sin.

Críoch.