Foras na Mara

Oibrithe deonacha ag teastáil le haghaidh Fhéile na Mara 2017

Teastaíonn oibrithe deonacha le haghaidh FhéOibrithe deonacha ag teastáil le haghaidh Fhéile na Mara 2017ile na Mara chun cabhrú le féile a gcuimhneofar uirthi le fada d'fhéile náisiúnta mhuirí na bliana seo. Titfidh an ceiliúradh trí lá amach i nGaillimh ón 30 Meitheamh go dtí an 2 Iúil 2017.

Tá Foras na Mara, a chomhordaíonn Féile na Mara thar ceann Ghrúpa um Chomhordú Muirí an Rialtais, ag lorg go ndéanfaidh oibrithe deonacha iarratas anois.

Dúirt Johnny Donnelly, Stiúrthóir Bainistíochta Arcana, na speisialtóirí bainistíochta imeachta a cheaptar chun Féile na Mara 2017 a chur ar bun, "Glacann oibrithe deonacha páirt thábhachtach in imeacht a dhéanamh d'Fhéile na Mara 2017 nach ndéanfar dearmad go deo air. Comhaltaí luachmhara dár bhfoireann imeachta iad oibrithe deonacha, mar gheall go gcabhraíonn siad leis an bhféile a chur ar siúl gan stró agus cabhraíonn sé lena chinntiú go mbaineann gach cuairteoir taitneamh as.

"Bíonn an deis ag gach oibrí deonach chun bheith mar chuid d'fhéile iontach de théama muirí," a dúirt an tUasal Donnelly. "Tá clár spleodrach siamsaíochta agus de rudaí is díol spéise ar an uisce agus timpeall an uisce pleanáilte, agus is cinnte go gcuirfidh sé lúcháir ar chuairteoirí de gach aois agus spreagann siad iad, chomh maith, chun iontas ár n-aigéin a fhiosrú."

Músclaíonn Féile na Mara feasacht ar an luach agus na deiseanna a chruthaíonn an fharraige, agus tabharfar daoine ar turais ar árthaí aigéin, cuirfear taispeáintí uisceacha, taispeántais idirghníomhacha agus aonach bia mara ar siúl, agus beidh gníomhaíochtaí spraíúla agus oideachais do leanaí ar siúl, chomh maith.

Más spéis leat bheith i d'oibrí deonach le haghaidh Fhéile na Mara 2017, tabhair cuairt ar http://seafest.ie/volunteer agus comhlánaigh an fhoirm iarratais ar líne.

Caithfidh gach oibrí deonach a bheith 18 mbliana d'aois nó níos sine. Caithfidh oibrithe deonacha a bheith ar fáil ó 9am go 6pm agus bíonn an rogha acu obair dheonach a dhéanamh ar feadh lá amháin, dhá lá nó trí lá na féile. Féadtar oibrithe deonacha a roghnú le haghaidh Ghrinnfhiosrúchán an Gharda Síochána, chomh maith.

Chun teacht ar fhaisnéis bhreise faoi Fhéile na Mara, tabhair cuairt ar www.seafest.ie agus lean Féile na Mara ar Facebook agus Twitter.

CRÍOCH