Foras na Mara

Éire agus an tSín le Dul i mBun Comhoibriú maidir le Teicneolaíocht agus Eolaíocht Iascaigh

Dr Heffernan and Liu Qing Vice President Chinese Academy of FisheryShínigh an Dr Peter Heffernan, Príomhoifigeach Feidhmiúcháin Fhoras na Mara, agus an tUasal Liu Qing, Leas-Uachtarán Acadamh na Síne um Eolaíochtaí Iascaigh (Chinese Academy of Fishery Sciences), Meabhrán Tuisceana d’fhonn comhoibriú a fheabhsú i dtaca le teicneolaíocht agus eolaíocht iascaigh le linn cuairt trádála chun na Síne i gcuideachta an Uasail Simon Coveney, T.D., an tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara. Síníodh an Meabhrán Tuisceana (MOU) ag an Aireacht Talmhaíochta, Béising, Dé Luain an 16 Aibreán 2012.

Neartóidh an comhoibriú an dea-chaidreamh oibre idir an dá eagraíocht de thoradh na hintéirneachta rathúla a chríochnaigh an tOllamh Cheng-Qi Fan ó Fhoras Taighde Iascaigh Mhuir na Síne Thoir (East China Sea Fisheries Research Institute) de chuid Acadamh na Síne um Eolaíochtaí Iascaigh i Shang-hai, ar na mallaibh, ag déanamh taighde ar mheascáin nua bhithghníomhacha ó mhiocralgaí mara ag Foras na Mara.
   
Dúirt an Dr Heffernan ó Fhoras na Mara, “Is bonn tábhachtach é síniú an MOU seo lenár gcomhghleacaithe Síneacha chun dlúth-chomhghuaillíochtaí a chruthú le pobal eolaíoch an taighde mara sa tSín. Táimid dóchasach go mbeidh forbairt caidrimh idir taighdeoirí sineirgisteach don dá eagraíocht agus go mbeidh sí ina hábhar le comhchláir thaighde amach anseo.

“Táimid sásta tús a chur leis an bpróiseas seo le hAcadamh na Síne um Eolaíochtaí Iascaigh, nuair a chuirtear san áireamh a fheabhas agus atá siad i mórán gnéithe d’ardtaighde mara, lena n-áirítear Caighdeán Bia Mara, Biteicneolaíocht, Caomhnú, Teicneolaíocht Iascaigh, agus Dobharshaothrú, agus táimid faoin tuairim go neartóidh an chomhghuaillíocht nua seo taighde agus forbairt na hÉireann san earnáil thábhachtach gheilleagrach seo.”  

San áireamh sa chomhoibriú, déanfar saineolaithe a mhalartú gach bliain, cuirfear iarratais chomhpháirtíochta isteach le haghaidh deiseanna cistithe Eorpaigh agus idirnáisiúnta i gcomhair taighde mara agus teicneolaíochta, agus glacfar páirt i gcláir ina ndíreofar ar chúrsaí oideachais agus ar fheasacht ar an timpeallacht mhara a spreagadh.

Tháinig an Meabhrán chun cinn de bharr an Phlean Gníomhaíochta um Chomhar Frithpháirteach maidir le hEarnálacha an Iascaigh agus an Agraibhia, a shínigh an tAire Coveney agus an Leas-Aire Talmhaíochta sa tSín, Niu Dun, anuraidh.

An Deireadh

Más maith leat tuilleadh faisnéise a fháil, déan teagmháil le Lisa Fitzpatrick, Bainisteoir Cumarsáide, Foras na Mara, ar 091 387200 nó ar 087 2250871. Ríomhphost: lisa [dot] fitzpatrick [at] marine [dot] ie