Foras na Mara

Comhoibriú Síneach agus Éireannach ag déanamh taighde ar algaí muirí nua ag Foras na Mara

Tá an tOllamh Cheng-Qi Fan ó Fhoras Taighde Iascaigh Mhuir na Síne Thoir (East China Sea Fisheries Research Institute) de chuid Acadamh na Síne um Eolaíochtaí Iascaigh i Shang-hai, díreach tar éis intéirneacht a chríochnú maidir le taighde ar chomhdhúile nua bithghníomhacha ó mhiocralgaí mara i bhForas na Mara.   

Bhí baint ag taighde an Ollaimh Fan le saothrú a dhéanamh ar réimse cineálacha éagsúla de speiceas fíteaplanctóin Éireannaigh agus le comhdhúile nua a eastóscadh astu. Scrúdaíodh an t-ábhar a eastóscadh ansin agus rinneadh anailís air chun breathnú ar airíonna bithghníomhacha féideartha. Bhí cosúlacht mhaith ar an gclár tosaigh seo agus fuarthas roinnt ábhair eastósctha chun staidéar a dhéanamh ar a bhféidearthacht lena úsáid mar leigheas don duine.  

“Is comhoibriú spreagthach é seo agus laistigh de thréimhse ghearr tá na torthaí ag taispeáint cheana féin gur foinse shaibhir é fíteaplanctón in uiscí cósta na hÉireann do chomhdhúile nua bithghníomhacha. Teastaíonn gréasáin láidre taighde chun táirgí tráchtálacha a dhéanamh as na hacmhainní mara saibhre nádúrtha seo. Is bealach iontach chun an sprioc seo a bhaint amach é naisc a bhunú trí intéirneachtaí cosúil leis an gceann seo,” a dúirt Joe Silke, Bainisteoir Roinne Sheirbhísí Comhshaoil Mara agus Sábháilteachta Bia i bhForas na Mara.  

Chomhoibrigh an tOllamh Fan, atá ina cheimiceoir le táirgí nádúrtha sa bhiteicneolaíocht iascaigh, le heolaithe Éireannacha maidir leis na comhdhúile bithghníomhacha seo a eastóscadh ó chineálacha fíteaplanctóin Éireannaigh. Rinneadh an obair seo mar chomhthionscadal idir an Dr Fan, agus na foirne eolaíochta ag saotharlanna Fíteaplanctóin agus Biotocsain Fhoras na Mara agus a d’éascaigh Clár Beaufort um Bithfhionnachtain Mhara ag Foras na Mara faoi stiúir an Dr Margaret Rae.  
Agus é ag déanamh tráchta ar an gcomhoibriú, dúirt an tOllamh Fan, “Bhí an intéirneacht seo an-fhiúntach agus ba dheis iontach é a bheith ag obair i measc eolaithe i bhForas na Mara chun smaointe a mhalartú i ndáil le turgnaimh a dhearadh a mbeidh leas ag baint leo don dá ghníomhaireacht.”  

Baineadh úsáid as áiseanna taighde ag Foras na Mara lena n-áirítear saotharlann saothrúcháin úrscothach d’fhíteaplanctón, an seomra crómatagrafaíochta agus an tsaotharlann bhithmheasúnachta. Baineadh úsáid freisin as an uirlis Athshondais Mhaighnéadaigh Núicléach in OÉ Gaillimh chun tréithe na gcomhdhúl a d’eastósc an tOllamh Fan a mheas.  

Is cuid thábhachtach an clár seo de Straitéis Mara faoi Eolas, Thaighde agus Nuálaíocht d’Éirinn 2007-2013 (Casadh na Taoide), a d’aithin bithfhionnachtain agus biteicneolaíocht mhara mar réimsí forbartha don tír.  Tá ardéileamh ar tháirgí bithábhair mara agus ar shubstaintí bithghníomhacha feidhmeacha a dhéantar as miocralgaí mara, baictéir agus feamainn mar gheall ar a n-úsáideacha féideartha i dtáirgí cógaseolaíocha, cosmaide agus bia a bhfuil sochair leighis ag baint leo, agus ceimiceáin a tháirgtear le haghaidh tionscail talmhaíochta agus liachta.  

Tháinig socrúchán oibre an Ollaimh Fan chun cinn de bharr an Phlean Gníomhaíochta um Chomhar Frithpháirteach maidir le hEarnálacha an Iascaigh agus an Agraibhia, a shínigh an tAire Coveney agus an Leas-Aire Talmhaíochta sa tSín, Niu Dun, anuraidh. Mhaoinigh an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara agus an Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála an socrúchán oibre.  

AN DEIREADH

Más maith leat tuilleadh faisnéise a fháil, déan teagmháil le Lisa Fitzpatrick, Bainisteoir Cumarsáide, Foras na Mara, ar 091 387200 nó ar 087 2250871. Ríomhphost lisa [dot] fitzpatrick [at] marine [dot] ie

Le haghaidh grianghraf déan teagmháil le do thoil le Cushla Dromgool Regan, an Oifig Cumarsáide, Foras na Mara.  Ríomhphost cushla [dot] dromgoolregan [at] marine [dot] ie