Foras na Mara

Aithníodh Foras na Mara mar cheann de na hÁiteanna is Fearr le hOibriú ann in Éirinn

Aithníodh Foras na Mara mar cheann de na hÁiteanna is Fearr le hOibriú ann in Éirinn. Photo Cr Jonathan WhiteTá lúcháir ar Fhoras na Mara; gníomhaireacht stáit faoi shainchúram na Roinne Talmhaíochta, Bia agus Mara, a fhógairt gur aithníodh go hoifigiúil é mar cheann de na hIonaid Oibre is Fearr in Éirinn in 2019. Aithníodh Foras na Mara go hoifigiúil ag dámhachtainí bliantúla na nIonad Oibre is Fearr le hOibriú ann Dé Céadaoin, an 27 Feabhra. Seo an chéad bhliain a ainmníodh é mar cheann de na hionaid oibre is fearr in Éirinn bunaithe ar thorthaí diansuirbhé a rinneadh ar fhostaithe agus ar mheasúnú ar a bheartais agus cleachtais a rinne Áit Iontach le hOibriú Ann Éireann ('Great Place to Work Ireland').

Nuair a bhí fáilte á cur aige roimh an bhfógairt, dúirt an Dr Peter Heffernan, POF Fhoras na Mara, "Tá lúcháir orm gur aithníodh sinn mar cheann de na háiteanna is fearr le hoibriú ann in Éirinn; éacht tábhachtach é d'eagraíocht atá meáite ar shármhaitheas a bhaint amach i ngach rud a dhéanaimid. Ba iad ár ndaoine an tsócmhainn is fearr atá againn riamh. Tá ár bhfís go mbeidh Foras na Mara mar cheannaire domhanda in eolas muirí, a chuireann ar chumas na hÉireann agus mhuintir na hÉireann chun saibhreas ár n-aigéin a chosaint agus a shaothrú, á fíorú mar gheall ar obair dhian agus tiomantas ár gcomhaltaí foirne dílse i measc gach limistéir den eagraíocht. Ba mhaith liom, ar an ábhar sin, buíochas a ghlacadh lenár bhfostaithe go léir as a n-iarrachtaí aonair agus a gcomhiarrachtaí, agus as bheith dírithe i gcónaí ar shármhaitheas a bhaint amach san obair a thacaíonn lenár bhfís, misean agus lena chéile."

Luaigh an tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara, Michael Creed, T.D., agus comhghairdeas á dhéanamh aige leis an Dr Heffernan agus le Bainistíocht agus Foireann Fhoras na Mara: "Tá gliondar croí orm gur aithníodh Foras na Mara go hoifigiúil mar cheann de na háiteanna is fearr in Éirinn le hoibriú ann. Thaispeáin an Foras tiomantas leanúnach do na caighdeáin is airde de shármhaitheas a bhaint amach agus tá baint lárnach ag obair fhoireann Fhoras na Mara maidir le todhchaí inbhuanaithe earnáil mhuirí na hÉireann."

Cuireann Foras na Mara réimse seirbhísí eolaíochta, comhairleacha agus forbartha geilleagraí ar fáil don rialtas, gníomhaireachtaí poiblí agus an tionscal muirí a chuireann eolas ar fáil ar cheapadh beartas, rialáil agus bainistíocht agus borradh inbhuanaithe acmhainní muirí na hÉireann. Déanann an Foras taighde agus forbairt mhuirí a ghabháil de láimh, a chomhordú, a chur chun cinn, atá ríthábhachtach chun geilleagar inbhuanaithe aigéin a bhaint amach, éiceachórais a chosaint agus comhthuiscint ar aigéan a spreagadh. Tá breis agus 236 fostaí buan agus sealadach tionscadail ag an bhForas atá tiomanta don chomhairle agus na seirbhísí eolaíochta is fearr a sholáthar don Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara, ranna agus gníomhaireachtaí rialtais eile, chomh maith le réimse fairsing de pháirtithe leasmhara náisiúnta agus idirnáisiúnta.

CRÍOCH