Foras na Mara

Osclaíonn an tAire Creed an chéad dánlann eolaíocht mhara in Éirinn i nGaillimh

Birthday boy Hugo Johnston, 7 today Friday explores Ireland’s first “Sea Science - the Wild Atlantic” at Galway City Museum during its official launch by Michael Creed TD Minister for Agriculture, Food and the Marine. “Sea Science - the Wild Atlantic” is a free exhibition and is a partnership between the Marine Institute and Galway City Museum. Photo:Andrew Downes, xposureD'oscail Michael Creed, T.D., an tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara an chéad dánlann eolaíocht mhara in Éirinn i Músaem Cathrach na Gaillimhe inniu, Déardaoin, an 18 Bealtaine 2017.

Tá an taispeántas "Eolaíocht Mhara – an tAtlantach Fiáin" ar an gcéad dánlann eolaíocht mhara in Éirinn ina bhfuil taispeáint fuaime agus amhairc inrochtana i mBéarla agus i nGaeilge araon.

Cuimsíonn an taispeántas idirghníomhach ábhair éagsúla – an bealach a oibríonn an taoide, léarscáiliú ilbhíoma, taiscéalaíocht domhainfharraige agus beatha mhuirí feadh an chladaigh ina measc. Cuirtear bunphrionsabail na heolaíochta muirí in iúl ar bhealach spraíúil agus spreagúil, trí úsáid a bhaint as scáileáin tadhaill dhigiteacha idirghníomhacha, taispeántais phraiticiúla, holagraim agus píosaí scannáin físeáin ardghléine.John Killeen, Chairman of Marine Institute, Lord Mayor of Galway, Noel Larkin, Caroline Boquel, Marine Institute and Eithne Verling, Director of Galway City Museum, at Ireland’s first “Sea Science - the Wild Atlantic” at Galway City Museum during its official launch by Michael Creed TD Minister for Agriculture, Food and the Marine. “Sea Science - the Wild Atlantic” is a free exhibition and is a partnership between the Marine Institute and Galway City Museum. Photo:Andrew Downes, xposure

Dúirt an tAire Creed, "Tá gliondar croí orm an chéad dánlann eolaíochta muirí in Éirinn a oscailt ag Músaem Cathrach na Gaillimhe, agus is taispeántas é a dhéanann ár n-aitheantas muirí a neartú agus a mhúsclaíonn feasacht, chomh maith, ar ár n-aigéin.

I dtaobh náisiún oileáin ar nós na hÉireann, baineann tábhacht ar leith leis an bhfarraige i dtaobh ár staire agus ár gcultúir, agus tacaíonn sé le geilleagar fairsing muirí. Foinse luachmhar bia atá inár n-aigéan, agus is tairseach é le haghaidh loingseoireachta agus modh iompair atá ann, agus tacaíonn sé le héiceachórais fhairsinge. I dtaobh go leor de phobail chósta na hÉireann, cuireann ár n-aigéan deiseanna turasóireachta agus fóillíochta ar fáil a chuireann lenár sláinte agus ár bhfolláine.

Acmhainn ríthábhachtach is ea ár n-aigéan, go deimhin, agus tá sé ríthábhachtach chun suim a shaothrú inár n-aigéin ó aois óg ar aghaidh. Cuirfidh an taispeántas "Eolaíocht Mhara – an tAtlantach Fiáin" oideachas ar ár ndaonra óg agus ar an bpobal i gcoitinne, faoin luach agus faoi na deiseanna a chruthaíonn ár bhfarraige. Spreagfar an ghlúin amach anseo trí thaispeáintí idirghníomhacha Béarla agus Gaeilge araon, chun ár n-acmhainní náisiúnta a fhiosrú, a chosaint, a bhainistiú agus a fhorbairt go hinmharthana."

Roisin Dorney from Corrandulla, Galway and Vera Quinlan, Marine Institute with Michael Creed TD Minister for Agriculture, Food and the Marine at Ireland’s first “Sea Science - the Wild Atlantic” at Galway City Museum during its official launch. “Sea Science - the Wild Atlantic” is a free exhibition and is a partnership between the Marine Institute and Galway City Museum. Photo:Andrew Downes, xposureDúirt an Dr Peter Heffernan, POF Fhoras na Mara, "Tá oidhreacht shaibhir mhuirí ag Éirinn, idir stair loingseoireachta agus taighde agus caomhnú a dhéanamh ar ár dtimpeallacht mhuirí. Sócmhainn náisiúnta is ea ár n-aigéan agus príomhghné de phlean muirí na hÉireann, Feidhm a Bhaint as Saibhreas ár nAigéin, is ea a chinntiú go gcruthaíonn ár n-acmhainn mhuirí tairbhí sóisialta, cultúrtha agus geilleagracha dár saoránaigh go léir.

Chun acmhainneacht mhuirí na hÉireann a fhíorú, tá sé ríthábhachtach go mbíonn sochaí ann a bhfuil cur amach aici ar an aigéan – daonra a bhfuil tuiscint thréan aige ar an timpeallacht mhuirí agus ar conas a imríonn sí tionchar ar ár saol laethúil.

Chun tuiscint a fháil ar luach ár n-aigéan, is gá do shaoránaigh teagmháil a bheith acu leis an timpeallacht mhuirí ó aois óg aníos. Soláthraítear sa taispeántas seo timpeallacht spreagúil foghlama do leanaí chun rúndiamhra agus eolaíocht ár n-aigéan a fhiosrú, agus chun ár gcéad ghlúin eile d'fhiontraithe, taiscéalaithe agus eolaithe muirí a spreagadh," a dúirt an Dr Heffernan.Dave Clarke, Marine Institute meet with Michael Creed TD Minister for Agriculture, Food and the Marine at the launch of Ireland’s first “Sea Science - the Wild Atlantic” at the Galway City Museum. “Sea Science - the Wild Atlantic” is a free exhibition and is a partnership between the Marine Institute and Galway City Museum. Photo:Andrew Downes, xposure

Cuirfidh suiteáil an taispeántais bhuain seo "Eolaíocht Mhara – an tAtlantach Fiáin" ag Músaem Cathrach na Gaillimhe ar chumas leanaí, grúpaí scoile agus gach duine den phobal chun teagmháil a bheith acu leis an aigéan ar fud na bliana.

Anuas ar an taispeántas "Eolaíocht Mhara – an tAtlantach Fiáin" a oscailt go hoifigiúil, sheol an tAire Creed Féile na Mara 2017 go hoifigiúil – féile mhuirí náisiúnta na hÉireann.

Meallfaidh Féile na Mara 2017, atá ar cheann de na féilte samhraidh is mó a bhfuil tóir uirthi in Éirinn, na mílte cuairteoir chuig Calafort na Gaillimhe ó Dé hAoine, an 30 Meitheamh go dtí Dé Domhnaigh, an 2 Iúil. I gcaitheamh na féile trí lá, beidh go leor rudaí is díol spéise don teaghlach ar siúl, anuas ar shiamsaíocht a cheiliúrann an fharraige, an taispeántas "Eolaíocht Mhara – an tAtlantach Fiáin", san áireamh.

Taispeántas saor in aisce is ea "Eolaíocht Mhara – an tAtlantach Fiáin" agus comhpháirtíocht atá ann idir Foras na Mara agus Músaem Cathrach na Gaillimhe.

CRÍOCH