Foras na Mara

Plean chun Saibhreas Aigéin na hÉireann a Dhúbláil á sheoladh ag an Taoiseach

Sheol an Taoiseach Enda Kenny, TD, plean rialtais inniu (Dé Máirt 31 Iúil) chun luach shaibhreas aigéin na hÉireann a dhúbláil chuig 2.4% den OTI faoi 2030 agus chun láimhdeachas ár ngeilleagar aigéin a mhéadú le €6.4 billiún a shárú faoi 2020. Seoladh an tuarascáil, Feidhm a Bhaint as Saibhreas ár nAigéin – Plean Comhtháite Muirí d’Éirinn ag Foras na Mara, Gaillimh.  

Cuireann an plean treochlár i láthair d’fhís an Rialtais chun leas a bhaint as margadh domhanda muirí €1,200 billiún le haghaidh bia mara, turasóireachta, ola agus gáis, fuinneamh in-athnuaite aigéin agus le haghaidh úsáidí nua do shláinte, do leigheas agus do theicneolaíocht. Leagtar amach trí ardsprioc le baint amach: geilleagar muirí a mbíonn rath faoi, éiceachórais shláintiúla, agus ár ngníomhú i gcúrsaí farraige a mhéadú.

Dúirt an Taoiseach “Is plean dinimiciúil atá anseo a chinnteoidh fís bhuansheasmhach dúinn – chun ár gcumas a fheabhsú go mór mar náisiún agus mar dhaonra le feidhm a bhaint as saibhreas ár n-aigéin. Tá sé mar rún daingean ag an Rialtas go mbeidh sé ina phríomh-chomhpháirt dár dtéarnamh geilleagrach agus d’fhás inbhuanaithe, rud a chothóidh tairbhí sóisialta, geilleagracha agus cultúrtha dár saoránaigh ar fad.”  

Cuirtear béim sa phlean ar an Stát a bheith ag cruthú na gcoinníollacha is fearr chun infheistíocht a chur chun cinn agus chun fás a chumasú. Tá dea-rialachas agus sábháilteacht, slándáil agus faireachas mara ar shaibhreas ár n-aigéin ríthábhachtach chun ár spriocanna a bhaint amach. Tig le soláthar creat pleanála agus ceadúnaithe láidir, agus reachtaíocht agus rialachán láidir mar bhonn taca leis tacú le forbairt inbhuanaithe agus cinnteacht mar aon le timpeallacht shábháilte agus sheasmhach a chruthú do ghnólachtaí agus do thomhaltóirí.