Foras na Mara

Tá Féile na Mara leis na sluaite a mhealladh an deireadh seachtaine seo chugainn

SeaFest set to make a splash this weekend. Photo Andrew Downes, XposureBeidh aghaidh á tabhairt ag na mílte cuairteoir ar Ghaillimh an deireadh seachtaine seo chugainn chun freastal ar an bhféile mhara a cheaptar a bheidh ar an bhféile "is mó agus is iontaí" a cuireadh ar siúl in Éirinn riamh roimhe seo. Fillfidh an fhéile náisiúnta mhuirí, Féile na Mara 2017, ar Ghaillimh, Dé hAoine, an 30 Meitheamh go dtí Dé Domhnaigh, an 2 Iúil. Beidh clár mór gníomhaíochtaí agus siamsaíochta ar siúl atá saor in aisce agus atá dírithe ar gach duine sa teaghlach, is cuma cén aois iad.

Ní hé seo ach an tríú bliain ina gcuirfear Féile na Mara ar siúl agus tá an fhéile fós i measc na bhféilte nua sa tír, ach chuaigh an fhéile i gcion go mór cheana féin ar chroí agus ar intinn an oiread sin daoine. Tá an fhéile imithe i méid. B'imeacht sách beag í i dtosach báire, i ndiaidh di 10,000 cuairteoir a mhealladh in 2015, agus tá sí anois ar cheann de na féilte is mó atá dírithe ar gach duine sa teaghlach dá cineál sa tír agus tá súil leis go meallfaidh an fhéile idir 80,000 agus 100,000 duine go Gaillimh an deireadh seachtaine seo chugainn.

Is féidir le cuairteoirí taitneamh a bhaint as longa cáiliúla, eitilbhordáil, bia mara, seoltóireacht agus go leor rudaí eile nuair a dhéanfar "domhan mara" ollmhór idirghníomhach de Chuan agus de dhugaí na Gaillimhe don fhéile trí lá. Beidh an t-éadan iomlán le huisce ag cur thar maoil le gníomhaíocht uisce a bheidh ar siúl ar feadh an lae ar fad. Beidh an port go léir plódaithe le breis agus 100 bád de gach cruth agus méid – báid seoil, eolaíochta agus chabhlaigh ina measc. Beidh cead ag na cuairteoirí dul ar bord agus a mbealach a dhéanamh timpeall ar an long ard, The Phoenix, an bád de chuid Chabhlach na hÉireann, LÉ Ciara, an bád, Granuaile, de chuid Choimisinéirí Soilse na hÉireann agus an bád taighde de chuid Fhoras na Mara, The Celtic Explorer. Meallfaidh seisiúin seoltóireachta agus chadhcála saor in aisce daoine amach ar an uisce agus i measc na mbád go léir a bheidh i gCuan na Gaillimhe. Beidh na seisiúin 'Bain Triail as an Seoladh' de chuid Chumann Seoltóireachta na hÉireann ar fáil agus cuirfear rochtain ar fáil do dhaoine faoi mhíchumas, chomh maith, ar mian leo aghaidh a thabhairt ar an tseoltóireacht i rith an deireadh seachtaine.

Den chéad uair riamh, beidh seaimpín domhanda Eitilbhoird na mBan, Kristen Smoyer, agus Mark Baxter, atá i mbun eitilbhordála leis na blianta, i mbun gnímh i nGaillimh, agus beidh siad ag eitilt ar nós na gaoithe tríd an aer ar scairdeáin ghuairneánacha uisce sáile agus beidh siad ag tabhairt faoi chleasghleacaíocht iontach le linn roinnt taispeántais bhríomhara a bheidh ar siúl gach lá i rith na féile.

Cuirfidh Bord Iascaigh Mhara agus an Bord Bia taispeántas ar siúl de scoth bhia mara na hÉireann agus cuirfidh LookWest.ie clár cainteanna agus taispeántas le fiontraithe a bhí spreagtha ag cúrsaí mara i láthair. Chomh maith leis sin, taispeánfar conas a thógtaí báid go traidisiúnta, beidh taispeántas ollmhór ag na Fórsaí Cosanta agus beidh go leor leor gníomhaíochtaí spraíúla do na leanaí ar siúl. Cuirfidh siamsaíocht fhánach mara leis an atmaisféar spreagúil aonach spraoi a chruthófar.

Beidh An tAtlantach Fián – Eolaíocht Mhara ar siúl i rith na féile chomh maith. Is dánlann nua mhuirí é seo atá suite i Músaem Cathrach na Gaillimhe, agus cuirfear taispeántas ar leith ar bun maidir leis an taiscéalaí polach, Ronald Amundsen, ag Ollscoil na hÉireann, Gaillimh. Beidh imeachtaí na féile ar siúl ar fud na Gaillimhe agus beidh gníomhaíochtaí ar siúl sa Cheathrú Mheánaoiseach, Bóthar na Trá agus i gCuan an Roisín.

Féadfaidh an lucht freastail ar an bhféile an tairbhe is mó a bhaint d'eispéireas Fhéile na Mara trí Aip nua Fhéile na Mara a íoslódáil. Cuirfidh an Aip nua seo, atá ar fáil ar Google Play agus The App Store, rochtain gan stró ar chlár iomlán gníomhaíochtaí na féile chomh maith le faisnéis do chuairteoirí agus léarscáileanna, comórtas dánlann ghrianghraf, an nuacht is déanaí agus nuashonruithe maidir leis na meáin shóisialta. Féadfaidh tú teacht ar bhreis faisnéise agus an clár iomlán gníomhaíochtaí a fheiceáil ag www.seafest.ie

CRÍOCH