Foras na Mara

Seolann Coveney Próiseas Comhairliúcháin Phoiblí Faoi Conas Leas a Bhaint as Saibhreas Aigéin na Héireann

Our Ocean Wealth launch panelSheol Simon Coveney, T.D., an tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara, próiseas comhairliúcháin phoiblí inniu faoi conas leas a bhaint as cumas mhóracmhainn mhara na hÉireann d’fhonn dul isteach i margadh domhanda trilliún euro le haghaidh seirbhísí agus táirgí mara (lena n-áirítear bia mara, turasóireacht, loingseoireacht, ola agus gás, fuinneamh in-athnuaite na mara, agus úsáidí nua i gcomhair na sláinte, an leighis agus na teicneolaíochta).  

Dúirt an tAire Coveney ag seoladh an chomhairliúcháin phoiblí dar teideal ‘Saibhreas Ár nAigéin’ (‘Our Ocean Wealth’), “Ní mór dúinn ár dtuairim faoin bhfarraige a athrú in Éirinn agus deiseanna nua a lorg chun leas a bhaint as cumas na hacmhainne mara atá againn ina bhfuil 220 milliún acra.  Tá rún daingean ag an rialtas seo an móiminteam a chruthú chun ré nua d’fhorbairt gheilleagrach inbhuanaithe a chur chun tosaigh sna hearnálacha muirí – ní mór dúinn leas a bhaint as na deiseanna seo le go dtiocfaimid as an tsáinn ina bhfuilimid.  Teastaíonn bhur gcúnamh lenár bplean a mhúnlú, lenár dtodhchaí a mhúnlú agus le téarnamh geilleagrach ár náisiúin a chur chun tosaigh.”

Céim mhór é an comhairliúchán poiblí seo sa phróiseas chun Plean Comhtháite Mara d’Éirinn a fhorbairt agus chun níos mó ná 1.2% dár OTI a ghiniúint ón móracmhainn mhara éagsúil seo, a chlúdaíonn achar atá deich n-uaire níos má ná mórchríoch na hÉireann.  

Dhearbhaigh an tAire Coveney freisin, “Tá Plean Comhtháite Mara ag teastáil uainn chun saibhreas ár n-aigéin a stiúradh, chun an timpeallacht a chur i gceart le haghaidh infheistíochta agus chun leas a bhaint as cumas ár ngeilleagair mhara le poist a chruthú ar bhealach inbhuanaithe”.   

Faigh eolas faoi na saincheisteanna agus glac páirt sa díospóireacht ag www.ouroceanwealth.ie 

Beidh an comhairliúchán oscailte go dtí an 31 Márta 2012 agus meastar go gcuirfear Plean Comhtháite Mara i gcló le linn samhradh 2012.  

AN DEIREADH  

Le tuilleadh faisnéise a fháil, déan teagmháil leis an Roinn:

An Roinn Talmhaíochta,
Bia agus Mara
Preasoifig/Oifig Faisnéise
Teach na Talmhaíochta
Sráid Chill Dara
Baile Átha Cliath 2                                                       
Guthán: (01) 607 2802
R-phost: info [at] agriculture [dot] gov [dot] ie