Foras na Mara

www.marinejobs.ie seolta ag Sráidbhaile Domhanda Volvo

Seoladh an suíomh idirlín nua www.marinejobs.ie inniu mar chuid d’ócáid oideachais agus oiliúna i ngairmeacha beatha mara a bhí á reáchtáil ag Foras na Mara i Sráidbhaile Domhanda Volvo, Cathair na Gaillimhe.  Tá os cionn 80 post mara bunaithe in Éirinn agus 140 deis fostaíochta idirnáisiúnta fógartha ar www.marinejobs.ie agus tá go leor eagraíochtaí éagsúla (thar réimsí loingseoireachta, teicneolaíochta, taighde, fuinnimh agus fáilteachais turais uisce) i mbun earcaíochta inniu (Déardaoin 5 Iúil) agus Aoine 6ú Iúil sa Phuball Mara i Sráidbhaile Domhanda Volvo.

Sheol an Dochtúir Peter Heffernan, Príomhfheidhmeannach Fhoras na Mara, an suíomh idirlín agus dúirt sé “Tá sé spleodrach anseo inniu agus an rogha leathan de dheiseanna fostaíochta mara a atá á dtairiscint. Taispeánann sé an fíorchumas atá ag ár n-earnálacha mara cabhrú le téarnamh geilleagrach na hÉireann. Táimid ag súil go dtiocfaidh na daoine a bhfuil poist mhara uathu, nó siad siúd a bhfuil suim acu in oideachas agus in oiliúint na mara, anseo inniu chun bualadh leis na hearcóirí agus tuilleadh eolais a fháil amach faoi na deiseanna fostaíochta atá ann.”

I measc na n-eagraíochtaí atá i mbun earcaíochta ag an ócáid tá IBM, Chamber of Shipping, Wavebob, P&O Maritime, TechWorks Marine, SmartBay Ireland Ltd., chomh maith le poist taighde le pá (PhD and Iardhochtúireachta) á dtairiscint ag GMIT and ag DCU.

Beidh saineolaithe a bhfuil an-taithí acu in Acmhainní Daonna i láthair chun comhairle a thabhairt maidir le hullmhú do ghairm bheatha in earnáil na mara. Beidh Foras na Mara agus Oifig Forbartha Muirí na hÉireann (IMDO) ag cur comhairle ar fáil i dtaobh gairmeacha beatha mara, deiseanna fostaíochta, clinicí agus ceardlanna CV chun tacaíocht agus comhairle a thabhairt do dhaoine a bhfuil post á lorg acu in earnáil na mara.  

Beidh sraith de mhionchainteanna le linn an Déardaoin a léireoidh ‘lá samplach’ nó léargas ar an rogha gairmeacha beatha atá ar fáil in earnáil na mara. Le tuilleadh eolais a fháil faoin sceideal téigh go www.marine.ie  

Beidh an ócáid ar siúl idir 10am agus 7pm Déardaoin 5 Iúil agus Dé hAoine 6 Iúil.  
Más maith leat breathnú ar an liosta de dheiseanna fostaíochta atá ar fáil go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta agus breathnú ar sceideal na gcainteanna ag aonach gairme agus fostaíochta Oceans of Opportunity téigh go www.marinejobs.iewww.marine.ie:

  • Aonach Gairme agus Fostaíochta Oceans of Opportunity - Cineálacha Post ar fáil (PDF 42.4 KB)
  • Aonach Gairme agus Fostaíochta Oceans of Opportunity - Sceideal na gCainteanna Déardaoin 5 Iúil (PDF 41.0 KB)
  • Is féidir Bróisiúr Treorach do Ghairmeacha Beatha in Earnáil na Mara a íoslódáil ag Oceans of Opportunity - A Guide to Marine Careers (PDF 1.12 MB)

An Deireadh 

 
Má bhíonn tuilleadh eolais uait, déan teagmháil le Lisa Fitzpatrick ar 087 2250871
nó seol ríomhphost chuig: lisa [dot] fitzpatrick [at] marine [dot] iecushla [dot] dromgoolregan [at] marine [dot] ie