Foras na Mara

Preaseisiúintí

CE21003 Annual Ocean Climate Survey onboard the RV Celtic Explorer. Photo creditTomasz-Szumski, Marine Institute
Aibreán 20, 2021
20 Aibreán 2021: Bhí eolaithe ó Fhoras na Mara, Ollscoil Mhá Nuad agus Ollscoil Náisiúnta na hÉIreann, Gaillimh ar bord...
Explorers Education Project features in the new European Blue School handbook
Aibreán 12, 2021
12 April 2021: The Marine Institute Explorers Education Programme are pleased to be included in the publication of the...
Marine Institute awards new Eoin Sweeney Scholarship Award. Image credit PLOCAN.
Aibreán 1, 2021
1 April 2021: The Marine Institute is pleased to announce funding of €0.24 million for the first two Eoin Sweeney PhD...
M6 Data buoy. Photo Credit Tomas Szumski, Marine Institute
Márta 23, 2021
Inniu ar an Lá Domhanda Meitéareolaíochta, tá ceiliúradh á dhéanamh ag Foras na Mara agus ag Seirbhís Náisiúnta...