Marine Institute

Nuacht & Imeachtaí

At SeaFest 2018, you’ll find marine science at the heart of the festival. Picture Cr Cushla DromgoolRegan
Nuacht :
Meitheamh 22, 2018

SAVE THE DATE - Friday, 29th June - Sunday, 1st July. Galway.

Príomhfheidhmeannach Fhoras na Mara, Peter Heffernan, Yvonne Thompson, Comhpháirtí ag PwC agus Jim O'Toole, Príomhfheidhmeannach BIM, Cuideachta Forbartha Bia Mara na hÉireann ag seoladh Chruinniú Mullaigh ar Saibhreas ár nAigéin 2018 urraithe ag PwC, a bheidh ag tarlú ar an 28 agus 29 Meitheamh i nGaillimh. Díreofar ag an gcomhdháil dhá lá ar gheilleagar muirí na hÉireann ar fiú na billiúin euro é, pléifear an tionchar a bheidh ag Brexit ar uiscí na hÉireann, loingseoireacht chliste, lóistíocht mhara agus
Meitheamh 21, 2018

Ceannairí Domhanda sa Gheilleagar Gorm chun Teacht Le Chéile i gcomhair Chruinniú Mullaigh Saibhreas Ár nAigéin 2018 i gcomhar le PwC.

Sailing at SeaFest 2017. Photo Andrew Downes
Nuacht :
Meitheamh 18, 2018

There will be something for everyone. See you in Galway 29th June - 1st July. Save the Date.

Marine Institute CEO Peter Heffernan, Yvonne Thompson, Partner at PwC and Jim O'Toole, CEO of BIM, Ireland's Seafood Development Company at the launch of Our Ocean Wealth Summit 2018 sponsored by PwC, which takes place on 28 and 29 June in Galway.   The 2 day conference will focus on Ireland's multi-billion euro marine economy, discussing the impact of Brexit on Irish waters, smart shipping, sea and airfreight logistics and Ireland’s seafood sector, marine renewables, marine research, maritime commerce, fin
Nuacht :
Meitheamh 13, 2018

Fishing for Business Opportunities: Catch onto new strategies at Our Ocean Wealth Summit