Marine Institute

100,000 duine chun cuairt a thabhairt ar SeaFest i nGaillimh an deireadh seachtaine seo

100,000 duine chun cuairt a thabhairt ar SeaFest i nGaillimh an deireadh seachtaine seo. Pic Andrew DownesSeaFest spleodrach gréine ar na bacáin do 100,000 duine i nGaillimh an deireadh seachtaine seo

Tá sceitimíní ar mhuintir na Gaillimhe agus iad ag súil go dtabharfaidh os cionn 100,000 duine cuairt ar an gcathair an deireadh seachtaine seo (Dé hAoine 29 Meitheamh go dtí Dé Domhnaigh 1 Iúil) le haghaidh SeaFest 2018 tráth a gcuirfear borradh mór faoi earnáil turasóireachta an réigiúin i lár an tsamhraidh.

Tuairiscítear nach bhfuil aon seomraí fágtha le ligean i gcuid mhaith de na hóstáin, agus beidh toscairí ag eitilt isteach go hÉirinn le bheith páirteach i gcruinniú mullaigh domhanda ar eolaíocht an aigéin sa chathair agus beidh teaghlaigh ar fud na tíre ag tabhairt aghaidh ar an gcontae ina sluaite le bheith páirteach sa phléaráca.

Dúirt cathaoirleach SeaFest an Dr John Killeen, "Tá spéis mhór in SeaFest sa bhaile agus thar lear agus é anois mar cheannaire domhanda i dtaighde aigéin agus an fhéile saor in aisce is mó don teaghlaigh a bhíonn ar siúl sa tír ag an tráth seo bliana. Mar gheall ar líon na n-áirithintí óstáin agus bialainne atáimid a fheiceáil, measaimid go mbeidh luach €7 milliún i gceist leis an bhféile mhuirí bunaithe timpeall ar an gcuan agus an cruinniú mullaigh aigéin, in ioncam díreach agus go leor leor airgid i gcaiteachas indíreach."

Dúirt an tAire Talmhaíocht, Bia agus Mara, Michael Creed, TD “Níl aon amhras faoi ach gur féile do chách é SeaFest, deis chun ceiliúradh a dhéanamh ar ár bhfarraige agus feasacht a mhéadú faoin bhfiúntas agus na deiseanna a chuireann ár bhfarraigí ar fáil dúinn. Tá ról riachtanach ag SeaFest i bpríomhsprioc na straitéise Feidhm a Bhaint as Saibhreas ár nAigéin chun rannpháirtíocht leis an bhfarraige a mhéadú.”SeaFest ar tí splais a dhéanamh an deireadh seachtaine seo. Pic Andrew Downes

“Gné shainiúil den fhéile náisiúnta seo is ea líon na ngníomhaireachtaí agus eagraíochtaí áitiúla, réigiúnacha agus náisiúnta a oibríonn le chéile chun clár lán d’imeachtaí a sholáthar ina ndéantar bonneagar agus acmhainní mara na hÉireann a chur ar an mapa.”

Ní haon bhréag é a rá go bhfuil rud éigin ag SeaFest 2018 do chách! Is féidir le cuairteoirí sult a bhaint as longa cáiliúla, as mearsheoltóireacht ar chlár, bia mara, seoltóireacht agus neart eile nach iad tráth a ndéanfar “domhan mara” mór millteach, idirghníomhach de Chuan agus de dhugaí na Gaillimhe le haghaidh na féile trí lá agus imeall an uisce go léir ag cur thar maoil le gníomhaíocht uisce bhunaithe gan staonadh. Beidh an calafort go léir plódaithe le báid, os cionn 100 acu, idir bheag is mhór, lena n-áirítear báid seoltóireachta, longa eolaíochta agus cabhlaigh.

Féadfaidh cuairteoirí dul ar bord agus súil a chaitheamh ar an mbád cabhlaigh is nuaí in Éirinn, LE William Butler Yeats, Coimisinéir Soilse na hÉireann, ILV Granuaile, RV Celtic Explorer de chuid Fhoras na Mara, agus beidh trálaer peiligeach 45 méadar nua le feiceáil ag SeaFest i mbliana, is í sin MVF Girl Stephanie. Seo deis uathúil don phobal turas a thabhairt ar thrálaer peiligeach agus fáil amach faoin saol in earnáil iascaireachta na hÉireann.

Chun daoine a thabhairt amach ar an uisce, agus i measc chuan na Gaillimhe a bheidh ar maos le báid, beidh os cionn 500 turas seoltóireachta agus bád, agus 800 seisiún cadhcála ar siúl thar an deireadh seachtaine, rud a chinnteoidh go mbeidh an oiread cuairteoirí agus is féidir in ann sult a bhaint as an draíocht a bhaineann le bheith amuigh ar na farraigí arda.

Rud amháin a gcuirfear fáilte roimhe ag an bhféile i mbliana is ea The Atlantic Theatre, puball sainchuspóireach, ina dtabharfar cainteanna agus ina dtaispeánfar scannáin a fuair inspioráid ón bhfarraige. Roinnfidh an ceamaradóir Doug Allan ar iomaí gradam atá buaite aige a thaithí linn ó bheith ag scannánaíocht i gcuid de na háiteanna is fiáine agus is iargúlta ar domhan le haghaidh Blue Planet, Frozen Planet agus Ocean Giants. Taispeánfar an clár faisnéise den scoth Ireland’s Deep Atlantic, agus an beochan Gaeilge a ainmníodh i gcomhair gradam Oscar Song of the Sea i rith an deireadh seachtaine.

SeaFest spleodrach gréine ar na bacáin do 100,000 duine i nGaillimh an deireadh seachtaine seo. Pic Andrew DownesBeidh na cócairí is fearr in Éirinn i mbun taispeántas cócaireachta bia mara in BIM/Eispéireas Bia Mara Bhord Bia. Feicfidh cuairteoirí speicis éisc agus sliogéisc beo ó uiscí na hÉireann, beidh siad in ann siúlóid réaltachta fíorúla a thabhairt faoi uisce, agus fáil amach faoi thionscnamh BIM, Ag Iascach i gcomhair Bruscair. Bainfidh an té ar ansa leis bia mara sult freisin as raon na dtaispeántas cócaireachta a bheidh le feiceáil ag an Veain Taispeántais Gastranómachais, chun comóradh a dhéanamh ar Ghaillimh mar Réigiún Gastranómachais na hEorpa 2018.

I spás speisialta na bpáistí, beidh na páistí in ann rudaí a chruthú le LEGO, ceardaíocht le téama na farraige a chruthú le tabhairt leo abhaile, scrúdú a dhéanamh ar thaispeántais umair tadhaill agus foghlaim faoin tionchar a bhíonn ag bruscar muirí. Beidh an taispeántas idirghníomhach ‘Sea Science – The Wild Atlantic’ ag Músaem Chathair na Gaillimhe ar oscailt, agus ceardlanna ealaíne agus ceardaíochta leanaí ag cur snas ar imeachtaí agus beidh eolaí cónaithe i láthair agus é i mbun turgnamh siamsúil agus oideachasúil.

Is breá le gach duine an taispeántas ollmhór a bhíonn ag Óglaigh na hÉireann ag an bhféile. Bainfidh gach duine idir shean is óg taitneamh as an tsiamsaíocht seoltóireachta, beidh foghlaithe mara ann agus tumadóirí domhain farraige mór millteach, agus iad amuigh ar na sráideanna, ag cur leis an atmaisféar carnabhail sa chathair.

Lena chinntiú go mbainfidh gach duine sult as an bhféile, tairgfear rochtain iomlán cuimsitheach ar Try Sailing i mbliana (Bain triail as Seoltóireacht). Tá Cumann Seoltóireachta na hÉireann ag tabhairt deis do pháistí agus do dhaoine fásta faoi mhíchumas nó laigí triail a bhaint as seoltóireacht nó cadhcáil i dtimpeallacht shábháilte ina bhfaighidh siad tacaíocht. Ag Músaem Chathair na Gaillimhe, beidh ceardlanna ealaíne agus ceardaíochta go sonrach do pháistí a bhfuil deacrachtaí céadfacha acu agus gheobhaidh siad tacaíocht ó Chomhpháirtíocht Uathachais na Gaillimhe.

I mbliana, tá sé mar aidhm ag an bhféile freisin aird a tharraingt ar an tionchar a bhíonn ag plaistigh inár n-aigéin, agus díreofar go háirithe ar phlaistigh aon úsáide a laghdú ar láthair na féile. Tá gnóthaí ar fud na Gaillimhe ag tacú leis an tionscnamh trí rudaí a dhéanamh chun plaistigh aon úsáide a laghdú ar feadh dheireadh seachtaine na féile agus ina dhiaidh sin.

Féadfaidh lucht na féile tairbhe iomlán a bhaint as eispéireas SeaFest trí Aip SeaFest (saor in aisce) a íoslódáil, agus gheobhaidh siad rochtain ar chlár na féile, faisnéis do chuairteoirí, léarscáileanna agus an nuacht is déanaí. Gheobhaidh tú tuilleadh amach freisin agus tá an clár iomlán gníomhaíochtaí ar seafest.ie

CRÍOCH

For more information or interviews contact Sinéad Coyne, Communications Manager at sinead [dot] coyne [at] marine [dot] ie or 0879477090 or Rachael Brown on rachael [dot] brown [at] marine [dot] ie or 0852167132.