Foras na Mara

Scéalta siorcanna do scoláirí Bhearna ar thuras RV an Celtic Explorer

Rang 2 primary school children from Scoil Shéamais Naofa, Bearna got up close to fish and shark species on the RV Celtic Explorer as part of the Marine Institute’s Explorers Education Programme. Pictured is Ronan Costello and Lauren Sherlock with an Atlantic Thornyhead and Monkfish. Photo: Andrew Downes, Xposure

Rinne scoláirí ó Rang 2, Scoil Shéamais Naofa, Bearna teagmháil dhlúth agus phearsanta le siorcanna ar RV an Celtic Explorer mar chuid de chlár for-rochtana agus idirchaidrimh Fhoras na Mara.

Chríochnaigh na scoláirí modúl tionscadail ar shiorcanna in uiscí na hÉireann mar chuid de Chlár Oideachais Thaiscéalaithe Fhoras na Mara agus bhí deis uathúil acu cuairt a thabhairt ar RV an Celtic Explorer.

Dúirt an tOifigeach For-Rochtana Pádraic Creedon den Chlár Oideachais Taiscéalaithe, “Ar cheann de ghnéithe uathúla an chláir Oideachais Taiscéalaithe é an t-ábhar agus an tacaíocht a soláthraíodh do mhúinteoirí sa seomra ranga ar bhealach éasca agus spraíúil. Bhí na scoláirí spreagtha ag an iasclann siorcanna arb annamh a dtagtar uirthi 200 míle amach ó chósta thiar na hÉireann in 2018, agus bhí gliondar croí orainn ceachtanna, turgnaimh agus plé idirghníomhach a chruthú faoin aigéan, siorcanna agus a dtimpeallacht don rang.”

Fad a bhí siad ar bord RV an Celtic Explorer, chas scoláirí leis an gcaptaen agus le heolaithe agus thug siad faoi deara an méid a bheadh i gceist le hoibriú ar árthach taighde. Labhair scoláirí leis an gCaptaen Denis Ronan faoin Celtic Explorer, agus d’fhoghlaim siad ní ba mhó faoin long atá ciúin ó thaobh cúrsaí fuaimiúla de ar féidir léi fanacht ar muir ar feadh a fhad le 35 lá.

Bhí an-bhís ar na scoláirí dul ar thuras ar an árthach taighde agus labhairt le heolaithe taighde agus níos mó a fhoghlaim faoi speicis siorca, léarscáiliú ghrinneall na farraige, longa báite agus an timpeallacht mhuirí. I ndiaidh dóibh cuairt a thabhairt ar na saotharlanna tirime agus fliucha, chonaic na scoláirí speicis éagsúla a ndearnadh suirbhéireacht orthu le déanaí agus speicis siorca, ar nós an fhíogaigh agus an ghearrthóra.

Dúirt Clár Ní Bhraonáin, múinteoir ag Scoil Shéamais Naofa, “B’iontach an t-eispéireas é a bheith páirteach i gclár Taiscéalaithe Rang 2 primary school children from Scoil Shéamais Naofa, Bearna got up close with fish and shark species on the RV Celtic Explorer as part of the Marine Institute's Explorers Education Programme. Students touch the skin of a tope shark. Photo: Andrew Downes, XposureFhoras na Mara inar thug eolaí muirí cuairt ar sheomra ranga na scoláirí agus ina raibh an deis acu, chomh maith, cuairt a thabhairt ar an árthach. Ní dhéanann scoláirí dearmad ar laethanta cosúil leo seo.”

Cuirtear réimse ábhar ar fáil i gClár na dTaiscéalaithe le hoibriú leo, pleananna ceachta ina measc chun tabhairt faoi thurgnaimh sa rang agus féachaint ar phíosaí scannáin a chabhraíonn go leor plé agus piarfhoghlaim a dhéanamh leis na scoláirí.

“Mar gheall ar dhíograis na scoláirí chun níos mó a fhoghlaim faoi shiorcanna, bhíomar in ann téamaí muirí a chorprú ar fud an churaclaim, áit ar éirigh go geal leo agus inar chruthaigh siad roinnt saothair dhochreidte, idir leabhair a scríobh faoi shiorcanna agus sraith póstaer agus saothair ealaíne. Chabhraigh an tionscadal seo go mór liom féin agus leis na scoláirí chun níos mó a fhoghlaim faoin aigéan,” a dúirt Clár Ní Bhraonáin, chomh maith.

Dúirt an Dr Peter Heffernan, Príomhoifigeach Feidhmiúcháin Fhoras na Mara, “Tá baint lárnach ag ár gClár Oideachais Taiscéalaithe leis an gcéad ghlúin eile de dhíograiseoirí muirí, eolaithe agus seaimpíní aigéin a spreagadh. Tá de chuspóir ag an gclár cur le hoidhreacht mhuirí agus mhara na hÉireann trí fheasacht a mhéadú ar luach, deiseanna agus tairbhí sóisialta shaibhreas agus aitheantas ár n-aigéin. Mar gheall go n-aimsíonn Clár na dTaiscéalaithe breis agus 13,000 scoláire bunscoile anois agus go gcuireann sé oiliúint agus tacaíocht ar fáil do mhúinteoirí, tá sé ríthábhachtach go leanaimid le suim a chothú inár n-aigéan ó aois óg.”

Tugann Clár Oideachais na dTaiscéalaithe réamhbhlaiseadh do mhúinteoirí agus scoláirí ar cheachtanna agus gníomhaíochtaí traschuraclaim a chuimsíonn foghlaim faoin aigéan a sholáthraítear trí chláir for-rochtana, anuas ar acmhainní agus pleananna ceachta a chur ar fáil ar líne. Chun teacht ar bhreis faisnéise ar oiliúint a chur ar mhúinteoirí agus Ionad For-Rochtana na Gaillimhe, déan teagmháil le hUisceadán na Gaillimhe, chun teacht ar shonraí faoi chuairteanna eile a thugtar ar ionaid for-rochtana, tabhair cuairt ar www.explorers.ie. Tacaíonn Foras na Mara leis an gClár Taighde Mhuirí agus cistíonn Rialtas na hÉireann é faoin gClár Taighde Mhuirí.

Tá an físeán seo le fáil freisin ar Vimeo - cliceáil anseo

 CRÍOCH

Fotheideal an Ghrianghraif: : Rang 2 primary school children from Scoil Shéamais Naofa, Bearna got up close to fish and shark species on the RV Celtic Explorer as part of the Marine Institute's Explorers Education Programme. Pictured is Ronan Costello and Lauren Sherlock with an Atlantic Thornyhead and Monkfish. Photo: Andrew Downes, Xposure Fotheideal an Ghrianghraif: : Rang 2 primary school children from Scoil Shéamais Naofa, Bearna got up close with fish and shark species on the RV Celtic Explorer as part of the Marine Institute's Explorers Education Programme. Students touch the skin of a tope shark. Photo: Andrew Downes, Xposure