Foras na Mara

Beartais ar Líne

Beartais ar Líne. Grianghrafadóir Cushla Dromgool Regan

Tá faisnéis faoinár mbeartais ar líne ar fáil thíos lena n-áirítear Príobháideachas, Fianáin, Seirbhís do Chustaiméirí, Seirbhísí Rialtais, Saoráil Faisnéise, Rochtain ar Fhaisnéis maidir leis an gComhshaol, Cúrsaí Dlí agus Faisnéis Earnála Poiblí a Athúsáid.


Príobháideachas. Grianghrafadóir Cushla Dromgool Regan
Príobháideachas
Déantar cur síos inár ráiteas príobháideachais ar ár gcleachtais phróiseála faisnéise maidir leis an suíomh gréasáin seo. Má bhaineann tú úsáid as an suíomh gréasáin seo, cuireann tú in iúl go sainráite go nglacann tú leis an ráiteas príobháideachais.

 


Fianáin. Grianghrafadóir Cushla Dromgool Regan
Fianáin
Bainimid úsáid as fianáin chun faisnéis a bhailiú faoin úsáid a bhaineann cuairteoirí as an suíomh gréasáin seo, lena n-áirítear faisnéis faoi luas ceangail, sonraí faoi chóras oibriúcháin, am agus fad na gcuairteanna agus seoltaí IP.

 


Seirbhís do Chustaiméirí. Grianghrafadóir Cushla Dromgool Regan
Seirbhís do Chustaiméirí
Táimid tiomanta do sheirbhís thapa ghairmiúil chuimsitheach a chur ar fáil. Leagtar amach inár gCairt Chustaiméirí an chaoi a bhfuil sé mar aidhm againn ár ngealltanais duitse a bhaint amach.

 


Seirbhísí Rialtais. Grianghrafadóir Cushla Dromgool Regan
Seirbhísí Rialtais
Amharc ar liosta iomlán na Seirbhísí Rialtais.

 


Saoráil Faisnéise. Grianghrafadóir Cushla Dromgool Regan
Saoráil Faisnéise
An t-eolas uile atá uait faoin dóigh a n-iarrtar faisnéis ar Fhoras na Mara faoin Acht um Shaoráil Faisnéise 2014.

 


FOI. Photographer Cushla Dromgool Regan
FOI Publication Scheme
The Marine Institute has prepared and published a Publication Scheme concerning the information of the Institute confirming with the Freedom of Information Act, 2014.

 


Rochtain ar Fhaisnéis maidir leis an gComhshaol. Grianghrafadóir Cushla Dromgool Regan
Rochtain ar Fhaisnéis maidir leis an gComhshaol
Déantar cur síos sa rannán seo ar na Rialacháin um Rochtain ar Fhaisnéis maidir leis an gComhshaol agus ar an dóigh a ndéantar iarratas ar Rochtain ar Fhaisnéis chuig Foras na Mara.

 


Cúrsaí Dlí. Grianghrafadóir Cushla Dromgool Regan
Cúrsaí Dlí
Tá an fhaisnéis atá ar an suíomh gréasáin (an Suíomh) seo curtha ar fáil ag Foras na Mara agus ag tríú páirtithe neamhspleácha chun críocha faisnéise amháin. Ní comhairle dhlí ná comhairle thráchtála í agus níor cheart leas a bhaint aisti chun críocha dlí ná tráchtála.

 


Faisnéis Earnála Poiblí a Athúsáid. Grianghrafadóir Cushla Dromgool Regan
Faisnéis Earnála Poiblí a Athúsáid
Comhlíonaimid na rialacháin maidir le faisnéis earnála poiblí a athúsáid agus spreagaimid athúsáid na faisnéise a tháirgimid.