Foras na Mara

Príobháideachas

Léiríonn Foras na Mara meas iomlán ar do chearta i leith príobháideachais maidir le d’idirghníomhú leis an láithreán gréasáin seo. Táimid tiomanta dár n-oibleagáid a chomhlíonadh maidir le slándáil do shonraí pearsanta de bhun Rialachán an AE 2016/679, an Rialacháin Ghinearálta um Chosaint Sonraí (“an RGCS”) agus arna leasú ag na hAchtanna um Chosaint Sonraí, 1988 go 2018.

Tagraíonn an Ráiteas Príobháideachais agus Fianán seo (an "Ráiteas Príobháideachais") do Láithreáin Ghréasáin Fhoras na Mara agus don Láithreán Gréasáin seo www.marine.ie (an "láithreán gréasáin").  Oibríonn Foras na Mara, ar a dtugtar chomh maith, “sinn/muid” nó “an Foras”, atá suite ag Rinn Mhíl, Órán Mór, H91 R673, Contae na Gaillimhe, Éire, an Láithreán Gréasáin seo.  Leagtar amach sa Ráiteas Príobháideachais seo (sa mhullach ar ár dTéarmaí Úsáide agus aon cháipéisí eile a dtagraítear dóibh sna Téarmaí Úsáide sin) an bonn ar a bpróiseálaimid aon sonraí pearsanta a bhailímid uait, nó a sholáthraíonn tú dúinn. Mura gcomhaontaíonn tú leis nó mura bhfuil tú compordach le haon ghné den Ráiteas Príobháideachais, molaimid duit stop a chur leis an láithreán seo a úsáid, ach féadfaidh tú ríomhphost a sheoladh chugainn, chomh maith, ag dpo [at] marine [dot] ie agus do chuid buarthaí a chur in iúl dúinn.

Léigh an méid seo a leanas go cúramach, le do thoil. Má iontráiltear ár láithreán gréasáin, tugtar le fios go ndearna an t-úsáideoir ("úsáideoir" nó “tú") athbhreithniú ar an Ráiteas Príobháideachais seo agus chomhaontaigh sé/sí a bheith faoi cheangal aige, anuas ar ár dTéarmaí Úsáide.

Cén fhaisnéis a bhailímid?

Léirímid meas iomlán ar do cheart chun príobháideachais maidir le d’idirghníomhú lenár Láithreáin Ghréasáin agus tugaimid faoina chinntiú go mbeimid trédhearcach inár ndéileálacha leat i dtaobh na faisnéise sin a bhaileoimid agus conas a úsáidfimid d’fhaisnéis. Chomh maith leis sin, ní bhailímid agus ní úsáidimid sonraí úsáideora ach nuair a bhíonn cúiseanna dlisteanacha gnó leis, agus nuair a bhímid i dteideal go dlíthiúil chun amhlaidh a dhéanamh. Tá faisnéis ar fáil maidir le sonraí pearsanta a bhailigh aonáin Éireannacha ar www.dataprotection.ie, láithreán gréasáin an Choimisinéara Cosanta Sonraí[1].

Féadtar iarraidh ort na catagóirí seo a leanas de shonraí a sholáthar, atá táscach:

 • Ainm
 • Inscne
 • Grianghraif
 • Ról
 • Cáilíochtaí
 • Sonraí CV
 • Eagraíocht
 • Roinn
 • Seoladh ríomhphoist
 • Uimhir ghutháin
 • Seoladh fisiciúil
 • Sonraí faoi ghearáin atá á seoladh ar aghaidh chuig Foras na Mara
 • Faisnéis airgeadais
 • Sonraí faoin gcuntas
 • Tugaimid faoi na sonraí pearsanta go léir a sholáthraíonn tú dúinn a choimeád cruinn agus cothrom le dáta.  Mar dhea, caithfidh tú aon athruithe a thagann ar an bhfaisnéis sin a chur in iúl dúinn a luaithe agus is féidir. Is féidir leat seo a dhéanamh trí theagmháil a dhéanamh linn trí úsáid a bhaint as na sonraí teagmhála sa mhír Faisnéis dhlíthiúil agus conas teagmháil a dhéanamh linn den Bheartas seo. Féadfaidh tú díliostáil ó ríomhphoist agus nuashonruithe eile a fháil tríd an gcnaipe Díliostáil a roghnú ag bun na cumarsáide. Nuair a chláraítear linn, iarrfar ort cé acu an dtoilíonn nó nach dtoilíonn tú dúinn cumarsáid leictreonach/margaíocht dhíreach a sheoladh chugat. Féadfaimid ceisteanna éagsúla a chur le haghaidh seirbhísí éagsúla.
 • D’fhéadfadh cásanna eile a bheith ann ina mbailímid “faisnéis ghinearálta” uait. D’fhéadfaí a áireamh leis seo faisnéis a chuir ár logálaithe freastalaí i gcuntas ó do bhrabhsálaí, ar nós do sheolta Prótacal Idirlín (IP) a chuireann ar chumas againn do ríomhaire nó do ghléas a shainaithint ar líonra Prótacal Rialaithe Tarchurtha/Prótacal Idirlín (TCP/IP), ar nós an idirlín, agus an láithreáin ghréasáin ar leith a d’iarr tú. Féadtar faisnéis ghinearálta, fianáin ina measc, a bhailiú uait pé uair a dhéanann tú an láithreán gréasáin a rochtain nó a úsáid.
 • Má tá tú 15 bliana d’aois nó níos óige, iarrtar ort cead a fháil ó do thuismitheoir/chaomhnóir sula soláthraíonn tú aon chinn de do shonraí dúinn.

Conas a bhailímid faisnéis uait?

 • Seoltaí IP

Bailímid seoltaí IP ó chuairteoirí a thugann cuairt ar ár láithreán gréasáin (uimhir is ea seoladh IP ar féidir léi ríomhaire ar leith nó gléas líonra eile a shainaithint go huathúil ar an idirlíon). Ceadaíonn seo dúinn láthair úsáideoirí a shainaithint, úsáid shuaiteach a bhlocáil agus chun líon na gcuairteanna a dheimhniú a thugtar i dtíortha éagsúla. Déanaimid na sonraí seo a anailísiú ar chúiseanna treochta agus staitisticí, ar nós cén codanna dár Láithreán Gréasáin a bhfuil cuairt á tabhairt ag úsáideoirí orthu agus cé chomh fada a chaitheann siad iontu.

Níl sna sonraí teicniúla a dhéantar a logáil ach na rudaí seo a leanas:

o   an seoladh IP a shann do Sholáthraí Seirbhíse Idirlín duit

o   an t-ainm fearainn barrleibhéil a úsáideadh (mar shampla, .ie, .com, .org, .net)

o   sonraí faoi chonair chliceála a thaispeánann trácht cuairteoirí timpeall an láithreáin ghréasáin seo (mar shampla, leathanaigh ar tugadh cuairt orthu agus cáipéisí a íoslódáladh)

o   saghas an bhrabhsálaí gréasáin a d’úsáid an cuairteoir chuig an láithreán gréasáin

o   leagan an chórais oibriúcháin a d’úsáid an cuairteoir.

 • Fianáin

Tiomsaímid faisnéis faoi thrácht ár Láithreáin Ghréasáin go léir trí úsáid a bhaint as ‘Fianáin’. Comhaid téacs iad seo a chuirtear ar do ríomhaire, chun cabhrú leis na láithreáin ghréasáin anailís a dhéanamh ar conas a úsáideann úsáideoirí an láithreán. Úsáidimid tríú páirtithe ar nós (Anailísíocht Google) chun faisnéis faoi úsáideoirí a bhailiú, trí úsáid a bhaint as fianáin (flaisfhianáin agus neamh-fhlaisfhianáin) agus speicéirí gréasáin ina measc. Cabhraíonn siad linn chun feabhas a chur ar ár láithreán gréasáin agus go leor de na feidhmeanna a sholáthar a dhéanann eispéireas do bhrabhsálaí níos éasca le húsáid.

Ba cheart duit a bheith ar an eolas, chomh maith, go bhfuil fianáin ann a dtagtar orthu in uirlisí idirlín cuideachtaí eile atá á n-úsáid againn chun barr feabhais a chur ar na láithreáin ghréasáin. Feicfidh tú ‘cnaipí sóisialta’ ar ár Láithreáin Ghréasáin, a chuireann ar do chumas na leathanaigh ghréasáin a roinnt nó a leabharmharcáil.

Inseofar duit i roghchlár cabhrach an bharra roghchláir ar fhormhór na mbrabhsálaithe conas cosc a chur ar do bhrabhsálaí ó ghlacadh le fianáin nua, conas a shocrú go dtabharfaidh an brabhsálaí fógra duit nuair a fhaigheann tú fianán nua agus conas fianáin a dhíchumasú go hiomlán. Féadfaidh tú a mhacasamhail de shonraí a dhíchumasú nó a scriosadh, chomh maith leis sin, a úsáideann breiseáin bhrabhsálaí, ar nós flaisfhianán, trí shocruithe na mbreiseán a athrú nó cuairt a thabhairt ar láithreán gréasáin a dhéantúsóra.  Chun teacht ar bhreis faisnéise faoi fhianáin agus iad a bhainistiú, conas iad a mhúchadh ina measc, tabhair cuairt, le do thoil, ar www.cookiecentral.com. Mar gheall go gcuireann fianáin ar do chumas chun leas a bhaint as cuid de ghnéithe bunriachtanacha an Láithreáin Ghréasáin, áfach, molaimid duit iad a fhágáil ar siúl.

Sholáthraíomar naisc le roinnt de na brabhsálaithe is coitianta chun teacht ar nósanna imeachta ar conas amharc ar fhianáin agus iad a dhíchumasú:

 

 • Anailísíocht Google

Úsáideann ár Láithreán Gréasáin Anailísíocht Google, ar seirbhís anailísíochta gréasáin í a sholáthraíonn Google Inc. ('Google'). Úsáideann Anailísíocht Google 'fianáin', chun cabhrú lenár láithreán gréasáin anailís a dhéanamh ar conas a úsáideann úsáideoirí na láithreáin.

Má thoilíonn tú don úsáid a bhaintear as fianáin ar ár láithreán gréasáin, tarchuirfear an fhaisnéis a ghineann fianán Anailísíocht Google faoin úsáid a bhaineann tú as an láithreán gréasáin (do sheoladh IP ina measc) chuig Google agus stórálfar é ar fhreastalaithe i gceann dá n-ionaid phróiseála. Úsáidfidh Google an fhaisnéis seo ar mhaithe le measúnú a dhéanamh ar an úsáid a bhaineann tú as ár láithreáin ghréasáin, tuarascálacha a thiomsú ar ghníomhaíocht gréasáin d’oibreoirí láithreán gréasáin agus seirbhísí eile a sholáthar a bhaineann le gníomhaíocht láithreán gréasáin agus úsáid an idirlín.

Chomh maith leis sin, féadfaidh Google an fhaisnéis seo a aistriú chuig tríú páirtithe nuair is gá amhlaidh a dhéanamh faoin dlí, nó nuair a phróiseálann na tríú páirtithe siúd an fhaisnéis thar ceann Google. Ní cheanglóidh Google do sheoladh IP le haon sonraí eile atá á gcoimeád ag Google. Léigh Sonraí faoi Anailísíocht Google agus Faisnéis Phríobháideachais chun tú féin a choimeád ar an eolas.

 

 • An próiseas cláraithe

Más mian le húsáideoirí úsáid a bhaint as seirbhísí áirithe atá lonnaithe ar mhíreanna ar leith dár Láithreáin Ghréasáin, iarrtar orthu clárú. I measc na seirbhísí óna dteastaíonn foirm éigin de chlárú, tá an méid seo a leanas:

 • Rannpháirtíocht in iomaíocht agus/nó arduithe céime
 • Nuachtlitreacha ríomhphoist ón Láithreán Gréasáin
 • Clárú leis an Láithreán Gréasáin do sheirbhísí ainmnithe
 • Iarrataí ar shonraí nó faisnéis a bhaineann le cúrsaí muirí

 Chun clárú mar úsáideoir na seirbhísí siúd, teastaíonn uainn faisnéis a bhailiú, ar nós, ar a laghad, seoladh ríomhphoist agus pasfhocal. Ina theannta sin, féadfaimid roinnt ceisteanna breise a chur, d’fhonn gur féidir linn tuiscint níos soiléire a fháil ar an méid ar spéis leat, chun an fhaisnéis a thugaimid duit a phearsantú.  Is féidir leat na rudaí a luaigh tú ar spéis leat iad a athrú agus cé acu ar mian leat nó nach mian leat comhfhreagras a fháil uainn. Féadfaidh tú díliostáil ón ríomh-nuachtlitir a fháil agus nuashonruithe eile maidir le rogha agus teagmháil a dhéanamh anseo.  Ar fud ár Láithreáin Ghréasáin ó thráth go chéile, féadfaimid ceisteanna éagsúla a chur ort i gcás seirbhísí éagsúla, iomaíocht ina measc. Féadfaimid iarraidh ort, chomh maith, chun suirbhéanna a chomhlánú a úsáidimid ar mhaithe le cuspóirí taighde, cé nach gá duit freagairt dóibh.

 

 • Gléasanna móibíleacha

Oibreoidh feidhmchláir a forbraíodh i dtaobh na Láithreán Gréasáin do ghléasanna móibíleacha agus baileoidh siad faisnéis faoi mar a leagtar amach thuas.

Nóta: Má tá tú 16 bliana d’aois nó níos óige, iarrtar ort cead a fháil ó do thuismitheoir/chaomhnóir sula soláthraíonn tú aon fhaisnéis phearsanta dúinn. Ní cheadaítear d’úsáideoirí nach bhfuil an toiliú seo acu faisnéis phearsanta a sholáthar dúinn.

 

Conas a úsáidimid an fhaisnéis a bhailímid?

Bailímid saghsanna éagsúla d’fhaisnéis faoinár n-úsáideoirí ar na cúiseanna seo a leanas:

 1. Chun freagairt ar do cheisteanna nó gearán
 2. Chun faisnéis a sholáthar a d’iarr tú
 3. Chun ár gcaidreamh leat a bhainistiú agus a riar
 4. Chun ár n-oibleagáidí dlíthiúla, rialála agus bainistíochta riosca a chomhlíonad
 5. Chun cabhrú linn monatóireacht a dhéanamh ar na seirbhísí a chuirimid ar fáil, an Láithreán Gréasáin seo ina measc. Mar chuid de seo, féadfaimid faisnéis a úsáid agus a nochtadh ina hiomláine (d’fhonn nach sainaithnítear aon daoine aonair). 
 6. Chun ligean duit páirt a ghlacadh i ngnéithe idirghníomhacha dár seirbhís, nuair a roghnaíonn tú amhlaidh a dhéanamh.
 7. Lorgaítear faisnéis sainchuspóra ó úsáideoirí, trínár Láithreán Gréasáin Sláinte Éisc maidir le ról Fhoras na Mara mar an tÚdarás Inniúil maidir le sláinte ainmhithe dobharshaothraithe agus galair áirithe uisceacha a chosc agus a rialú. Déantar coinníoll de sa reachtaíocht reatha go gcoimeádtar agus go gcuirtear cláir áirithe ar fáil go poiblí, agus go roinntear roinnt faisnéise le tríú páirtithe ar mhaithe le sláinte phoiblí agus ar mhaithe le comhlíonadh ceadúnais.
 8. Lorgaítear faisnéis ar leith, chomh maith, ónár Láithreán Gréasáin um Shábháilteacht Sliogéisc maidir le Sliogéisc a Ghabháil agus tá an fhaisnéis seo ar fáil go poiblí agus/nó roinntear í le tríú páirtithe ar mhaithe le sláinte phoiblí.
 9. Lorgaítear faisnéis ar leith ó úsáideoirí maidir lenár gCóras Pleanála Suirbhé lena chur ar ár gcumas ár suirbhéanna árthach taighde a phleanáil agus a bhainistiú. Roinntear an fhaisnéis seo le bainisteoirí ár n-árthaí taighde (tríú páirtí) d’fhonn an suirbhé a oibriú go héifeachtach. Roinntear ainmneacha agus uimhreacha pas le hoifigí eachtracha custam, faoi mar a cheanglaítear faoin dlí nuair a iontráiltear port eachtrach.
 10. Lorgaítear faisnéis shonrach ó thaighdeoirí a dhéanann iarratas ar chúnamh deontais ó Fhoras na Mara agus coimeádtar í ar ár gCóras Bainistíochta Faisnéis Taighde lena chur ar ár gcumas glaonna ar thaighde a riar agus dul chun cinn tionscadal ar tugadh cúnamh deontais dóibh a rianú. Ní roinntear an fhaisnéis seo le tríú páirtithe.
 11. Má chomhaontaíonn tú, seolfar ríomhphost chugat faoi tháirgí agus seirbhísí agus faisnéis eile a mheasaimid a d’fhéadfadh bheith mar ábhar spéise duit.

Ní bhaineann an beartas seo le haon naisc le láithreáin ghréasáin agus/nó seirbhísí tríú páirtithe, ar nós iarratais tríú páirtí, a bhféadfá teacht orthu nuair a úsáideann tú an Láithreán Gréasáin. Aithníonn tú go bhféadfadh an tseirbhís a sholáthraímid thú a chumasú nó cabhrú leat teacht ar ábhar láithreán gréasáin, comhfhreagras a dhéanamh le, agus táirgí agus seirbhísí a cheannach ó, tríú páirtithe trí láithreáin ghréasáin tríú páirtithe agus go ndéanann tú amhlaidh ar do phriacal féin go hiomlán. Ní dhéanaimid aon ionadaíocht nó tiomantas agus ní bheidh aon dliteanas nó oibleagáid dá laghad maidir le hábhar nó úsáid, nó comhfhreagras le, aon láithreán gréasáin tríú páirtí den sórt sin, nó aon idirbhearta a tugadh chun críche, agus aon chonradh ina n-iontrálann tú, le haon tríú páirtí den sórt sin agus an úsáid a bhaineann aon tríú páirtí den sórt sin as do shonraí pearsanta.  Ní fhormhuinímid ná ní fhaomhaimid aon láithreán gréasáin tríú páirtí ná ábhar aon láithreáin gréasáin tríú páirtí a chuirtear ar fáil tríd an Láithreán Gréasáin. Spreagaimid thú chun cur amach a bheith agat ar théarmaí úsáide agus beartais phríobháideachais d’aon láithreáin ghréasáin agus/nó seirbhísí a oibríonn tríú páirtithe. Cuirtear in iúl duit nach bhfuilimid freagrach as cleachtais phríobháideachais aon tríú páirtithe.

 

An bhfuil cásanna ann ina bhféadfaimid d’fhaisnéis a úsáid chun teagmháil a dhéanamh leat?

Féadfaimid teagmháil a dhéanamh leat sna cásanna seo a leanas:

 • Ar chúiseanna riaracháin a bhaineann leis an tseirbhís ar chláraigh tú di (e.g. meabhrúcháin phasfhocail a sholáthar duit nó a thabhairt le fios duit gur cuireadh seirbhís, gníomhaíocht nó ábhar ar líne ar leith ar fionraí ar mhaithe le cothabháil, nó mar fhreagairt ar do cheist a chuireann tú orainn).
 • Faisnéis a sholáthar duit faoinár seirbhísí, gníomhaíochtaí nó ábhar ar líne. Níor cheart duit ach ríomh-nuachtlitreacha nó comhfhreagras agus nuashonruithe comhchosúla a fháil ó láithreáin ghréasáin atá cleamhnaithe le www.marine.ie Má chomhaontaigh tú mar fhreagairt d’aon teagmháil a rinne tú linn, e.g. ar leathanach Facebook Fhoras na Mara , nó tríd an tsaoráid ‘Déan Teagmháil Linn’.  Déanfar soiléir duit é sa chás go mbíonn na roghanna seo agat, mar shampla, trí ticbhoscaí a sholáthar chun gur féidir leat cinneadh a dhéanamh ar cé acu an mian nó nach mian leat ríomh-nuachtlitreacha a fháil.
 • Cuireadh a thabhairt duit páirt a ghlacadh i suirbhéanna faoinár seirbhísí (bíonn rannpháirtíocht deonach i gcónaí).
 • Sa chás gur mian linn d’fhaisnéis phearsanta a úsáid ar aon bhealach eile, cinnteoimid go dtugaimid fógra duit ar dtús. Tabharfar an deis duit, chomh maith, do thoiliú a shiarchoinneáil nó a aistarraingt go n-úsáidfear d’fhaisnéis phearsanta ar chuspóirí seachas iad siúd a liostaítear sa cháipéis seo.

 

An gcosnaímid d’fhaisnéis phearsanta?

Déanaimid ár ndícheall chun príobháideachas úsáideora a chosaint trí úsáid cheart a bhaint as an teicneolaíochta slándála; cinntímid go mbíonn na bearta cearta slándála fisiciúla agus teicneolaíochta ann chun d’fhaisnéis a chosaint; agus cinntímid, nuair a dhéanaimid aon phróisis a sheachfhoinsiú, go mbíonn na bearta cearta slándála ag an soláthraí seirbhíse.

Cinntímid go mbíonn na bearta cearta slándála fisiciúla agus teicneolaíochta ann chun d’fhaisnéis a chosaint; agus cinntímid, nuair a dhéanaimid aon phróisis a sheachfhoinsiú, go mbíonn na bearta cearta slándála ag an soláthraí seirbhíse. Cuimsítear ar ár láithreáin ghréasáin, áfach, hipearnaisc le láithreáin ghréasáin faoi úinéireacht agus oibriú tríú páirtithe. Tá a mbeartais féin phríobháideachais ag na láithreáin ghréasáin tríú páirtí seo, fianáin ina measc. Ní ghlacaimid le haon freagracht nó dliteanas as cleachtais phríobháideachais na láithreán gréasáin tríú páirtí siúd agus baintear úsáid as na láithreáin ghréasáin siúd ar do phriacal féin.

Ar an drochuair, níl tarchur faisnéise tríd an idirlíon go hiomlán slán. Cé go ndéanfaimid ár ndícheall chun do shonraí pearsanta a chosaint, ní féidir linn a chinntiú slándáil aon sonraí a tharchuirtear chuig ár Láithreán Gréasáin agus déantar aon tarchur den saghas sin ar do phriacal féin. A luaithe a fhaighimid d’fhaisnéis, úsáidfimid nósanna imeachta agus gnéithe diana slándála chun iarracht a dhéanamh chun rochtain neamhúdaraithe a chosc. Nílimid freagrach as aon mhoilleanna, teipeanna soláthair, nó aon chaillteanas  nó díobháil eile a eascraíonn as (i) aistriú sonraí thar líonraí agus saoráidí cumarsáide, an t-idirlíon ina measc, nó (ii) aon mhoill nó teip soláthair thar ceann aon soláthraí seirbhíse eile nach bhfuil faoi chonradh againn, agus aithníonn tú go bhféadfadh an láithreán gréasáin a bheith faoi réir teorainneacha, moilleanna agus fadhbanna eile a bhaineann go lárnach nuair a úsáidtear na saoráidí cumarsáide siúd. Tuigfidh tú nach féidir linn a ráthú go mbeimid in ann cosc iomlán a chur ar chibearionsaithe, ar nós haiceála, spiaireachta agus víreas. Dá réir, ní chuirfidh tú faoi dhliteanas sinn as aon nochtadh neamhúdaraithe, caillteanas nó milleadh do chuid sonraí pearsanta a eascraíonn as na rioscaí siúd.

 

Cé leis a roinnimid sonraí?

Féadfaimid d’fhaisnéis phearsanta a nochtadh chun an reachtaíocht reatha a chomhlíonadh le húdaráis ar nós rialálaithe nó na gCoimisinéirí Ioncaim nuair a ordaítear amhlaidh faoin dlí agus le tríú páirtithe faoi mar a ndéantar cur síos air sa mhír Conas a úsáidimid an fhaisnéis a bhailímid thuas.

Sna cásanna siúd inar liostáil tú le seirbhís, féadfaimid do shonraí a úsáid, chomh maith, nó cead a thabhairt do thríú páirtithe áirithe do shonraí a úsáid, chun faisnéis a sholáthar duit faoi earraí agus seirbhísí a d’fhéadfadh bheith mar ábhar spéise duit, nó mar ábhar spéise do shábháilteacht phoiblí, agus féadfaimid nó féadfaidh siad teagmháil a dhéanamh leat fúthu seo.
Tá an ceart ar cosaint againn chun sonraí pearsanta a rochtain agus a nochtadh chun dlí infheidhme agus iarrataí dleathacha ón rialtas a chomhlíonadh, chun ár gcórais a oibriú i gceart agus chun sinn féin agus ár n-úsáideoirí a chosaint.
Féadfaimid soláthraithe seirbhíse a úsáid, chomh maith, chun cabhrú linn ár Láithreáin Ghréasáin a reáchtáil, ár nuachtlitreacha a riar nó seirbhísí atá ar fáil ar na Láithreáin Ghréasáin a sholáthar. Bíonn aon tríú páirtithe a dhéanann do shonraí a rochtain i gcaitheamh seirbhísí a sholáthar thar ár gceann faoi réir srianta diana conarthacha lena chinntiú go gcosnaítear do shonraí, i gcomhlíonadh an RGCS.

Comhlacht reachtúil is ea Foras na Mara lena mbaineann an tAcht um Shaoráil Faisnéise, 2014 (SF 2014) agus féadfaidh sé a bheith faoi réir iarrataí ‘saoráil faisnéise' de bhun na reachtaíochta sin.  Féadfaidh Foras na Mara faisnéis a roinntear le Foras na Mara a bheith in-nochta de bhun SF 2014. Má bhíonn breithniú á dhéanamh againn ar iarraidh ar fhaisnéis phearsanta a bhaineann leat, cuirfimid é seo in iúl duit agus lorgóimid do dhearcthaí sula ndéanfaimid amhlaidh. 

 

Cá stórálaimid do shonraí pearsanta?

Féadtar na sonraí a bhailímid uait a aistriú chuig, agus a stóráil ag, ceann scríbe lasmuigh den Limistéar Eorpach Eacnamaíochta (LEE). Féadtar foireann a oibríonn lasmuigh den LEE a oibríonn dúinn nó do cheann dár soláthraithe na sonraí a phróiseáil, chomh maith. Trí do shonraí pearsanta a sheoladh ar aghaidh, comhaontaíonn tú leis an aistriú, stóráil nó próiseáil seo. Rachaimid i mbun gach birt réasúnta is gá lena chinntiú go gcaitear le do shonraí go slán agus i gcomhréir leis an Ráiteas Príobháideachais seo.

Stóráiltear an fhaisnéis go léir a sholáthraíonn tú dúinn ar ár bhfreastalaithe slána. Sa chás gur thugamar duit pasfhocal (nó nuair a roghnaigh tú pasfhocal) a chuireann ar do chumas teacht ar chodanna áirithe dár Láithreáin Ghréasáin, tá tú freagrach as an bpasfhocal seo a choimeád rúnda. Iarraimid ort gan pasfhocal a roinnt le duine ar bith.

Ar an drochuair, níl tarchur faisnéise tríd an idirlíon go hiomlán slán. Cé go ndéanfaimid ár ndícheall chun do shonraí pearsanta a chosaint, ní féidir linn a chinntiú slándáil do shonraí a tharchuirtear chuig ár Láithreán Gréasáin; déantar aon tarchur den saghas sin ar do phriacal féin. A luaithe a fhaighimid d’fhaisnéis, úsáidfimid nósanna imeachta agus gnéithe diana slándála chun iarracht a dhéanamh chun rochtain neamhúdaraithe a chosc.

 

Sonraí pearsanta a choimeád

Coimeádfar agus stórálfar aon fhaisnéis a sholáthraíonn tú dúinn don tréimhse sin ama a mheasaimid is gá agus an cuspóir á chur san áireamh dá mbailíodh í sa chéad ásc, agus ár n-oibleagáidí faoin Rialachán Ginearálta um Chosaint Sonraí agus arna leasú ag an Acht/na hAchtanna um Chosaint Sonraí, 1998, 2003 (arna leasú) agus 2018 (nuair a achtófar é). D’fhéadfaí a áireamh leis seo do shonraí pearsanta a choimeád, faoi mar is gá, chun do chuntas a riar (faoi mar is infheidhme), ár n-oibleagáidí dlíthiúla a chomhlíonadh, díospóidí a réiteach, ár gcomhaontuithe a chur chun feidhme, tacú le hoibríochtaí gnó agus reachtúla agus leanúint lenár Seirbhís a fhorbairt agus a fheabhsú.

Sa chás go gcoimeádaimid faisnéis ar mhaithe le feabhsú agus forbairt Seirbhíse/láithreán gréasáin, téimid i mbun bearta chun faisnéis a dhíbirt a dhéanann thú a shainaithint go díreach, agus ní úsáidimid an fhaisnéis ach chun comhléargas a nochtadh faoi úsáid ár Seirbhíse/láithreáin ghréasáin, gan tréithe pearsanta fút a anailísiú go sonrach.

 

Athruithe ar an Ráiteas Príobháideachais

Féadtar an Ráiteas Príobháideachais a nuashonrú ó thráth go chéile, mar sin, b’fhéidir gur mian leat súil a chaitheamh air gach uair a sheolann tú faisnéis phearsanta chuig na Láithreáin ghréasáin. Beidh an dáta a rinneadh na hathbhreithnithe is déanaí le feiceáil ag barr na cáipéise seo. Mura gcomhaontaíonn tú leis na hathruithe seo, iarrtar ort gan leanúint lenár Láithreáin Ghréasáin a úsáid chun faisnéis phearsanta a sheoladh ar aghaidh. Má dhéantar athruithe ábhartha ar an Ráiteas Príobháideachais, tabharfaimid fógra duit trí fhógra feiceálach a chur in airde ar an Láithreán Gréasáin.

 

Toiliú

Trí rochtain a fháil ar sheirbhísí a chuirimid ar fáil, toilíonn tú dó go mbailímid agus go n-úsáidimid an fhaisnéis seo faoi mar a dtugtar cuntas air i sa Ráiteas Príobháideachais seo. Trí aon fhaisnéis phearsanta a sholáthar dúinn, tuigeann tú go hiomlán agus toilíonn tú go hiomlán dó go mbaintear an úsáid sin aisti agus do na haistrithe siúd, faoi mar a leagtar amach sa Ráiteas Príobháideachais seo.

 

Do chearta

Rochtain ar d’fhaisnéis – Tá an ceart agat cóip a iarraidh den fhaisnéis phearsanta fút atá á coimeád againn.  Soláthróimid duit an fhaisnéis a lorgaítear laistigh de 1 mhí i ndiaidh iarraidh bhailí a fháil. Féadtar an t-am seo a shíneadh a mhéid le dhá mhí breise má bhíonn an iarraidh dhá mhí má bhíonn an iarraidh casta nó má fuaireamar roinnt iarrataí ón té a rinne an iarraidh. Más amhlaidh an cás, cuirfimid an té a rinne an iarraidh ar an eolas air seo laistigh de mhí amháin i ndiaidh a n-iarraidh a fháil agus míneoimid cén fáth a dteastaíonn an síneadh. Ba cheart go mbeadh iarraidh i scríbhinn ach is leor ríomhphost (ní shonraítear meán san RGCS agus má úsáidtear meán eile, ba cheart duit dul i gcomhairle le hOifigeach Cosanta Sonraí Fhoras na Mara).

D’fhaisnéis a cheartú – Ba mhaith linn a chinntiú go bhfuil d’fhaisnéis phearsanta cruinn, iomlán agus cothrom le dáta agus féadfaidh tú iarraidh orainn aon fhaisnéis phearsanta a cheartú fút a chreideann tú nach mbaineann na caighdeáin seo amach. Aontóimid le haon iarrataí bailí den sórt sin laistigh de 1 mhí i ndiaidh iarraidh bhailí i scríbhinn a fháil.

Scriosadh d’fhaisnéise – Tá an ceart agatiarraidh orainn faisnéis phearsanta fút a scriosadh, mura mbíonn oibleagáid reachtúil orainn an fhaisnéis sin a choimeád, sna cásanna seo a leanas:

 • Measann tú nach dteastaíonn an fhaisnéis uainn a thuilleadh do na cuspóirí dá bhfuarthas í.
 • Tá an fhaisnéis sin á húsáid againn le do thoiliú agus d’aistarraing tú do thoiliú – féach Toiliú chun d’fhaisnéis a úsáid a aistarraingt thíos.
 • Chuir tú in aghaidh na húsáide go bailí a bhainimid as d’fhaisnéis phearsanta – féach Cur in aghaidh conas is féidir linn d’fhaisnéis a úsáid thíos
 • Tagann an úsáid a bhainimid as d’fhaisnéis phearsanta salach ar an dlí nó ar ár n-oibleagáidí dlíthiúla eile.

Aontóimid le haon iarrataí bailí den sórt sin laistigh de 1 mhí i ndiaidh iarraidh bhailí i scríbhinn a fháil.

Cur in aghaidh conas is féidir linn d’fhaisnéis a úsáid – Tá an ceart agat ag aon tráth iarraidh orainn stop a chur le d’fhaisnéis phearsanta a úsáid ar mhaithe le cuspóirí margaíochta dírí.  Anuas air sin, sa chás go n-úsáidimid d’fhaisnéis phearsanta chun tascanna a dhéanamh a dtugtar fúthu ar mhaithe le leas an phobail, má iarrann tú orainn, stopfaimid leis an bhfaisnéis phearsanta sin a úsáid mura mbíonn forais uileghabhálacha dhlisteanacha ann le leanúint lena húsáid.

Cosc a chur ar conas is féidir linn d’fhaisnéis a úsáid – I gcásanna áirithe, féadfaidh tú iarraidh orainn cosc a chur ar conas a úsáidimid d’fhaisnéis phearsanta.  D’fhéadfadh an ceart seo a bheith i gceist, mar shampla, nuair a sheiceálaimid cruinneas na faisnéise pearsanta fút a choimeádaimid nó trí mheasúnú a dhéanamh ar bhailíocht aon aighneachta a rinne tú in aghaidh na húsáide a bhainimid as d’fhaisnéis.  D’fhéadfadh an ceart seo bheith i gceist sa chás nach bonn seo a thuilleadh chun d’fhaisnéis phearsanta a úsáid ach nach mian leat go scriosfaidh sinn na sonraí.  Sa chás go bhfeidhmítear an ceart seo go bailí, ní féidir linn an fhaisnéis phearsanta ábhartha a úsáid ach le do thoiliú, ar éilimh dhlíthiúla nó sa chás go mbíonn forais eile ann ar mhaithe le leas an phobail chun amhlaidh a dhéanamh.

An ceart chun iarraidh orainn stop a chur le teagmháil a dhéanamh leat le margaíocht dhíreach - Is féidir leat iarraidh orainn stop a chur le teagmháil a dhéanamh leat ar chuspóirí margaíochta dírí. Más mian leat seo a dhéanamh, déan an méid seo a leanas, le do thoil:

 • ríomhphost a sheoladh chugainn, glao orainn nó scríobh chugainn (féach ‘Conas is féidir leat teagmháil a dhéanamh linn’ thíos). Is féidir leat cliceáil, chomh maith, an cnaipe ‘díliostáil’ ag bun na nuachtlitreach ríomhphoist. D’fhéadfadh sé a fhaide le 5 lá a ghlacadh chun seo a chur i bhfeidhm; agus
 • sinn a chur ar an eolas cén modh teagmhála nach bhfuil tú sásta leis mura bhfuil tú sásta le bealaí áirithe chun teagmháil a dhéanamh leat (mar shampla, b’fhéidir go bhfuil tú sásta go ndéanaimid teagmháil leat ar ríomhphost, seachas ar an nguthán).

Soláthróimid faisnéis duit faoi ghníomh a dtugtar faoi maidir le hiarraidh chun stop a chur le margaíocht dhíreach - d’fhéadfadh ríomhphost freagartha ina ndeimhnítear go bhfuil tú tar éis ‘díliostáil’ a bheith i gceist leis seo. Ní dhíliostáiltear thú ó chumarsáid leictreonach bhunriachtanach a dhéanamh leat maidir le haon chuntas ábhartha a riar má dhíliostálann tú ó mhargaíocht dhíreach.

Ní bheidh na cearta seo i gceist faoi gach cúinse, mar shampla, sa chás go mbíonn an cinneadh (i) údaraithe nó á cheangal faoin dlí, (ii) riachtanach ar mhaithe le conradh a fheidhmiú idir tú féin agus sinne, nó (ii) bunaithe ar do thoiliú sainráite. I ngach cás, déanfaimid dícheall a chinntiú gur tugadh faoi gach beart chun do leasanna a chosaint.

Ceart i leith iniomparthacht sonraí           - I gcomhréir leis an reachtaíocht um chosaint sonraí, féadfaidh tú iarraidh ar chóip leictreonach de do shonraí pearsanta a sholáthair tú dúinn agus a choimeádaimid go leictreonach, nó go soláthróimid é seo go leictreonach do pháirtí eile. Ní bhaineann na ceart seo ach le sonraí pearsanta a sholáthair tú dúinn – ní bhaineann sé le sonraí a ghineamar. Anuas air sin, ní bhíonn an ceart i leith iniomparthacht sonraí i gceist ach sna cásanna seo a leanas:

 • tá an phróiseáil bunaithe ar do thoiliú nó tugtar faoi ar mhaithe le conradh a fheidhmiú; agus
 • tugtar faoin bpróiseáil ar bhealach uathoibrithe.

An ceart chun scriosta - I gcomhréir leis an Reachtaíocht um Chosaint Sonraí, féadfaidh tú iarraidh orainn do shonraí pearsanta a scriosadh sna cásanna seo a leanas:

 • ní chreideann tú go dteastaíonn do shonraí pearsanta uainn chun iad a phróiseáil ar na cuspóirí a leagtar amach sa Bheartas seo;
 • má thug tú toiliú dúinn do shonraí pearsanta a phróiseáil, aistarraingíonn tú an toiliú sin agus ní féidir linn do shonraí pearsanta a phróiseáil go dlíthiúil ar bhealach eile;
 • cuireann tú in aghaidh ár bpróiseála agus níl aon bhunús dlí againn chun leanúint le do shonraí pearsanta a phróiseáil;
 • próiseáladh do shonraí go neamhdhleathach nó níor scriosadh iad nuair ba cheart sin a dhéanamh; nó
 • is gá na sonraí pearsanta a scriosadh chun an dlí a chomhlíonadh.

Féadfaimid leanúint le do shonraí pearsanta a phróiseáil faoi chúinsí áirithe i gcomhréir leis an Reachtaíocht um Chosaint Sonraí.

Sa chás gur iarradh ort do shonraí pearsanta a scriosadh, cuirfimid faighteoirí ar an eolas ar cé dó ar nochtadh na sonraí pearsanta sin, mura léir go bhfuil seo dodhéanta nó má bhaineann iarracht dhíréireach leis. Cuirfimid thú ar an eolas faoi na faighteoirí siúd, chomh maith, má iarrann tú amhlaidh.

An ceart chun go gearán a dhéanamh leis an gCoimisinéir Cosanta Sonraí[2] - Mura gceapann tú gur phróiseálamar do shonraí pearsanta i gcomhréir leis an mBeartas seo, déan teagmháil linn, le do thoil, sa chéad ásc. Má tá tú míshásta, féadfaidh tú gearán a dhéanamh leis an gCoimisinéir Cosanta Sonraí nó aon chinn de do chearta eile a fheidhmiú de bhun na Reachtaíochta um Chosaint Sonraí. Tá faisnéis faoi conas seo a dhéanamh ar fáil ar láithreán gréasáin an CCS ag: https://www.dataprotection.ie

 

ÁBHAR MASLACH

Má dhéanann tú ábhar a chur in airde nó a sheoladh ar aghaidh a bhféadfaí a mheas go réasúnta gurb ionann agus ábhar maslach, maslach nó déistineach é áit ar bith ar an Láithreán Gréasáin nó má thugann tú faoi, ar bhealach eile, aon iompar suaiteach ar aon Láithreán Gréasáin nó sa tSeirbhís, féadfaimid an t-ábhar sin a bhaint.

Nuair a chreidimid go réasúnta go bhfuil nó go bhféadfadh go bhfuil aon dlíthe infheidhme á sárú agat, mar shampla, fuathchaint, féadfaimid d’fhaisnéis phearsanta a nochtadh do na tríú páirtithe ábhartha, gníomhaireachtaí um fhorfheidhmiú an dlí nó do sholáthraí idirlín ina measc. Ní dhéanfaimis amhlaidh ach faoi chúinsí ina gceadaítear an nochtadh sin faoi dhlíthe infheidhme, an Reachtaíocht um Chosaint Sonraí ina measc.

Toiliú chun úsáid a bhaint as d’fhaisnéis a aistarraingt – Nuair a úsáidimid d’fhaisnéis phearsanta le do thoiliú, féadfaidh tú an toiliú sin a aistarraingt ag aon tráth agus stopfaimid le húsáid a bhaint as d’fhaisnéis phearsanta ar an gcuspóir/na cuspóirí dá dtugadh toiliú.

Iarrtar ort teagmháil a dhéanamh linn ar aon chinn de na bealaí a leagtar amach sa mhír Faisnéis dhlíthiúil agus conas teagmháil a dhéanamh linn más mian leat aon chinn de na cearta seo a fheidhmiú.

 

Faisnéis dhlíthiúil agus conas teagmháil a dhéanamh linn

Is é an Rialaitheoir Sonraí don Láithreán Gréasáin agus na seirbhísí a sholáthraítear tríd an Láithreán Gréasáin Foras na Mara, Rinn Mhíl, Órán Mór H91 R673, Contae na Gaillimhe, Éire.
Más mian leat cóip a fháil de na sonraí pearsanta atá á gcoimeád againn fút, nó má bhíonn aon cheisteanna agat maidir leis an úsáid a bhaineann Foras na Mara as sonraí pearsanta, iarrtar ort teagmháil a dhéanamh linn ag dpo [at] marine [dot] ie

Nó is féidir iarrataí a sheoladh ar aghaidh i scríbhinn chuig an seoladh seo a leanas (tá an ceart ar cosaint againn iarraidh ort faisnéis bhreise a sholáthar lena chur ar ár gcumas do shonraí pearsanta a shainaithint agus/nó d’aitheantas a dheimhniú):

An tOifigeach Cosanta Sonraí (an OCS)

Foras na Mara,

Rinn Mhíl,

Órán Mór,

H91 R673

Contae na Gaillimhe.

Má bhíonn aon cheisteanna agat maidir leis an ráiteas príobháideachais seo, déan teagmháil, le do thoil, lenár nOifigeach Cosanta Sonraí trí na sonraí seo a leanas a úsáid:

ríomhphost: dpo [at] marine [dot] ie

Guthán: +353 (0)91 387 200

Tarscaoileadh / Inscoiteacht

Ní hionann a bheidh aon mhoill nó teip orainn aon chinn dár gcearta a fheidhmiú agus tarscaoileadh a bheith á dhéanamh againn ar ár gcearta agus réitigh. Má mheastar go bhfuil aon chuid den ráiteas príobháideachais seo neamhbhailí nó nach féidir é a chur i bhfeidhm, ní dhéanfar difear d’in-fhorfheidhmitheacht fhuílleach an ráitis.

Dlínse

Tá an fógra dlíthiúil seo agus gach saincheist i ndáil leis an Láithreán seo á rialáil ag dlí na hÉireann agus aige sin amháin agus bhíonn siad faoi réir dhlínse eisiach chúirteanna na hÉireann.

 


[1] Tugtar an Coimisinéir Cosanta Sonraí ar Údarás Maoirseachta na hÉireann, ach i gcomhréir leis an mBille um Chosaint Sonraí, 2018 (nuair a achtófar é), athainmneofar é mar Oifig an Choimisiúin Chosanta Sonraí.

[2] Tugtar an Coimisinéir Cosanta Sonraí ar Údarás Maoirseachta na hÉireann, ach i gcomhréir leis an mBille um Chosaint Sonraí, 2018 (nuair a achtófar é), athainmneofar é mar Oifig an Choimisiúin Chosanta Sonraí.